Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Cửu Dương Đế Tôn
405.654 279 14.962

Cửu Dương Đế Tôn

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
73.250 11.360 83.030

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư
70.215 1.108 25.604

Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
56.324 18.062 152.416

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
53.642 112 5.697

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
46.131 12.248 116.923

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Đô Thị Âm Dương Tiên Y
44.878 184 15.103

Đô Thị Âm Dương Tiên Y

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
44.750 777 27.509

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
43.268 7.689 79.491

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
37.953 1.048 36.495

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Cực Đạo Tông Sư
37.933 120 5.179

Cực Đạo Tông Sư

Truyện tranh Cửu Dương Thần Vương
36.413 2.238 48.683

Cửu Dương Thần Vương

Truyện tranh Thông Linh Phi
33.132 62.369 192.071

Thông Linh Phi

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
32.406 13.737 115.917

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Quốc Vương Vạn Tuế
32.358 6.150 44.087

Quốc Vương Vạn Tuế

Truyện tranh Đỉnh Phong Thần Y
32.071 31 2.324

Đỉnh Phong Thần Y

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
29.383 2.139 40.833

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị
29.202 282 13.413

Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
29.124 11.317 114.734

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
28.686 2.356 60.908

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
26.841 4.383 75.895

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Thám Tử Lừng Danh Conan
26.169 9.382 55.424

Thám Tử Lừng Danh Conan

Truyện tranh Người Chặn Xuyên Không
25.200 270 7.962

Người Chặn Xuyên Không

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
24.504 1.474 36.636

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Nguyên Tôn
23.057 10.980 105.403

Nguyên Tôn

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
22.790 3.042 62.165

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Siêu Phàm Truyện
22.251 459 15.983

Siêu Phàm Truyện

Truyện tranh Mairimashita! Iruma-kun
20.484 6.268 46.186

Mairimashita! Iruma-kun

Truyện tranh Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám
19.534 46 936

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám

Truyện tranh Đệ Nhất Hoàn Khố
19.149 271 13.160

Đệ Nhất Hoàn Khố

Truyện tranh Hồng Thiên Thần Tôn
17.916 150 7.922

Hồng Thiên Thần Tôn

Truyện tranh Plunderer
15.149 6.514 56.154

Plunderer

Truyện tranh Phượng Tù Hoàng
14.685 369 4.311

Phượng Tù Hoàng

Truyện tranh Cực Vũ Huyền Đế
14.579 607 28.620

Cực Vũ Huyền Đế

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
14.218 3.087 57.694

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Chí Tôn Võ Đế
13.718 438 25.213

Chí Tôn Võ Đế