Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tuyệt Thế Cổ Tôn
3.281 333 17.973

Tuyệt Thế Cổ Tôn

Truyện tranh Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương
3.022 287 12.403

Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương

Truyện tranh Tây Du Ký ngoại truyện
2.855 2.073 14.018

Tây Du Ký ngoại truyện

Truyện tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn
2.844 7.154 84.091

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Truyện tranh Lão Tổ Của Bạn Đang Online
2.785 457 13.072

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Truyện tranh Siêu Phàm Truyện
2.679 555 19.446

Siêu Phàm Truyện

Truyện tranh Tiên Nghịch
2.655 1.572 33.011

Tiên Nghịch

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
2.601 4.552 80.221

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Kiếm Vũ
2.519 66 5.003

Kiếm Vũ

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
2.490 3.774 56.009

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
2.487 2.463 67.790

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị
2.467 369 21.181

Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị

Truyện tranh Cửu Dương Đế Tôn
2.437 1.225 39.939

Cửu Dương Đế Tôn

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
2.412 834 32.968

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Cửu Dương Thần Vương
2.292 2.433 54.658

Cửu Dương Thần Vương

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
2.237 2.467 45.370

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
2.098 6.924 80.185

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới
2.061 163 14.085

Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
1.950 183 11.306

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Thiên Châu Biến
1.889 769 17.904

Thiên Châu Biến

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
1.829 3.137 65.706

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
1.826 9.081 94.800

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Chí Tôn Võ Đế
1.761 533 31.174

Chí Tôn Võ Đế

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
1.726 20 2.994

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
1.694 3.912 52.320

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Võ Động Càn Khôn
1.657 4.292 58.334

Võ Động Càn Khôn

Truyện tranh Mairimashita! Iruma-kun
1.648 7.131 51.252

Mairimashita! Iruma-kun

Truyện tranh Tokyo Dragon Night
1.645 645 9.528

Tokyo Dragon Night

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
1.633 460 9.189

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
1.606 4.210 51.643

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Thánh Khư
1.539 604 25.177

Thánh Khư

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
1.501 1.424 46.697

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
1.448 7.340 72.634

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Trọng Sinh Tu Chân Tại Đô Thị
1.444 522 20.371

Trọng Sinh Tu Chân Tại Đô Thị

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
1.391 38.604 159.248

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
1.365 4.333 61.625

Điện thoại của ta thông tam giới