Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tứ Phủ Xét Giả
7.799 22 451

Tứ Phủ Xét Giả

Truyện tranh Kimi wa Shinenai Hai Kaburi no Majo
14.231 38 1.214

Kimi wa Shinenai Hai Kaburi no Majo

Truyện tranh Xuất Mã Tiên - Những năm tháng ta làm Đại Tiên
1.943 13 302

Xuất Mã Tiên - Những năm tháng ta làm Đại Tiên

Truyện tranh The ghost in my Umbrella
788 4 171

The ghost in my Umbrella

Truyện tranh Urasekai Picnic
4.066 4 124

Urasekai Picnic

Truyện tranh Sơn Thượng chi Nhân
15.783 16 724

Sơn Thượng chi Nhân

Truyện tranh Bác sĩ Lê Minh
15.979 25 1.095

Bác sĩ Lê Minh

Truyện tranh Vẫn Tinh Vương Triều
1.004 7 209

Vẫn Tinh Vương Triều

Truyện tranh Watashi Wa Tensai O Katte Iru
58.828 5 1.193

Watashi Wa Tensai O Katte Iru

Truyện tranh Long Hưởng Thiên Hạ
6.745 2 601

Long Hưởng Thiên Hạ

Truyện tranh Vạn Giới Xâm Nhập
76.518 46 3.204

Vạn Giới Xâm Nhập

Truyện tranh Thiên Đạo Đồ Thư Quán
81.460 83 3.133

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Truyện tranh Trí Tuệ Nhân Tạo
14.464 39 820

Trí Tuệ Nhân Tạo

Truyện tranh Lucifer
12.735 25 351

Lucifer

Truyện tranh Đại Y Lăng Nhiên
2.996 24 776

Đại Y Lăng Nhiên

Truyện tranh Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ
1.028.670 133 7.623

Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ

Truyện tranh Ta là Đại Hoàn Đan
224.288 216 3.801

Ta là Đại Hoàn Đan

Truyện tranh Được các Sư phụ Mỹ Nữ dạy 99 phương pháp thành Thánh
10.972 47 1.397

Được các Sư phụ Mỹ Nữ dạy 99 phương pháp thành Thánh

Truyện tranh Đại Ma Hoàng Thường Ngày Phiền Não
312.291 369 9.442

Đại Ma Hoàng Thường Ngày Phiền Não

Truyện tranh Quân Đoàn Nữ Tử Ngày Tận Thế Của Tôi
164.279 85 5.523

Quân Đoàn Nữ Tử Ngày Tận Thế Của Tôi

Truyện tranh Pháp Sư Truyền Kỳ
403.044 36 4.032

Pháp Sư Truyền Kỳ

Truyện tranh Tôi có hẹn với Cương Thi
12.882 17 483

Tôi có hẹn với Cương Thi

Truyện tranh Biệt Khúc Cuối Cùng.
71.231 19 1.602

Biệt Khúc Cuối Cùng.

Truyện tranh Truyện ngắn Mã Vinh Thành Thiên Hạ
22.557 6 143

Truyện ngắn Mã Vinh Thành Thiên Hạ

Truyện tranh Đệ Tử Của Ta Đều Là Siêu Thần
165.926 75 4.038

Đệ Tử Của Ta Đều Là Siêu Thần

Truyện tranh Tôi Bị Ép Trở Thành Vương Phi Khi Xuyên Tới Thế Giới Khác
177.146 102 8.395

Tôi Bị Ép Trở Thành Vương Phi Khi Xuyên Tới Thế Giới Khác

Truyện tranh Dị Năng Của Ngươi Thuộc Về Ta
270.015 51 5.234

Dị Năng Của Ngươi Thuộc Về Ta

Truyện tranh Bạo Manh Tiểu Tiên
1.019.434 77 8.351

Bạo Manh Tiểu Tiên

Truyện tranh Đế Tế
471.489 157 7.190

Đế Tế

Truyện tranh Thông Thiên Chi Lộ
221.500 86 4.910

Thông Thiên Chi Lộ

Truyện tranh The Devil Of The Gods
185.286 87 1.959

The Devil Of The Gods

Truyện tranh Virus Quái Vật
129.892 65 2.130

Virus Quái Vật

Truyện tranh Hàng Xóm Đến Từ Hư Vô
2.155 16 254

Hàng Xóm Đến Từ Hư Vô

Truyện tranh Người Chơi Hồi Quy
269.604 79 5.933

Người Chơi Hồi Quy

Truyện tranh Tây Du Đường Tam Tạng
113.274 24 836

Tây Du Đường Tam Tạng

Truyện tranh Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái
2.495.984 237 14.495

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái