Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
123.773.291 25.787 234.561

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Thông Linh Phi
121.275.604 64.664 218.901

Thông Linh Phi

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
46.683.037 39.709 186.484

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
120.301.382 17.936 182.470

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Nguyên Tôn
60.644.988 16.269 176.788

Nguyên Tôn

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
76.396.296 13.851 172.164

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
54.028.714 19.401 142.890

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
55.759.650 10.194 126.992

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
36.574.281 16.492 115.213

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
40.012.372 5.032 112.694

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
29.176.414 4.682 109.927

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
33.248.113 4.516 109.629

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
29.653.736 9.741 109.186

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
42.058.047 3.322 109.171

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
46.963.218 6.161 103.227

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
36.847.108 5.210 99.972

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
40.690.276 3.216 96.809

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
35.128.639 6.455 95.461

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
30.884.529 5.109 89.692

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
33.535.982 7.842 89.492

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
25.542.696 3.196 89.123

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
9.616.165 5.746 83.945

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
18.647.120 5.826 81.993

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Vua Thăng Cấp
9.625.982 5.533 80.824

Vua Thăng Cấp

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
22.211.160 2.142 77.936

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Thám Tử Conan
56.223.849 12.113 76.749

Thám Tử Conan

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
19.122.099 3.326 74.664

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Tôn Thượng
18.774.219 4.155 73.828

Tôn Thượng