Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thông Linh Phi
101.154.284 62.288 192.137

Thông Linh Phi

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
37.352.315 38.403 155.396

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
79.049.362 18.037 152.651

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
70.456.881 12.233 117.002

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
61.778.226 13.731 116.032

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
51.789.713 11.303 114.850

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
33.210.447 16.282 107.148

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Nguyên Tôn
28.344.773 10.976 105.484

Nguyên Tôn

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
44.710.635 8.920 91.817

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
24.298.166 11.384 83.318

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
39.482.208 7.690 79.575

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
28.974.463 6.881 77.349

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
23.704.321 4.380 75.981

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
32.875.456 5.505 75.778

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi
11.094.053 7.648 70.938

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

Truyện tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn
27.191.666 6.696 70.815

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
15.928.949 6.882 70.261

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
22.543.956 7.159 66.690

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
14.032.410 3.046 62.285

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
16.319.281 2.357 61.128

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Chư Thiên Ký
20.063.852 3.484 59.800

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
14.796.776 2.275 58.253

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
21.082.246 3.084 57.753

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
16.432.186 4.245 56.998

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Plunderer
13.043.056 6.499 56.199

Plunderer

Truyện tranh Thám Tử Lừng Danh Conan
40.264.413 9.368 55.489

Thám Tử Lừng Danh Conan

Truyện tranh Võ Động Càn Khôn
10.626.058 4.233 55.274

Võ Động Càn Khôn

Truyện tranh Vua Thăng Cấp
6.075.806 4.468 53.422

Vua Thăng Cấp

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
15.307.522 3.736 52.869

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
15.966.577 2.433 51.736

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Đại chúa tể
13.250.928 3.738 50.304

Đại chúa tể

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
11.016.455 2.043 48.902

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Cửu Dương Thần Vương
11.463.741 2.237 48.783

Cửu Dương Thần Vương

Truyện tranh Miền Đất Hứa
13.570.219 9.902 48.735

Miền Đất Hứa

Truyện tranh Đại Kiếm Thần
13.594.816 2.686 47.213

Đại Kiếm Thần

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
7.238.123 3.940 46.536

Chung Cực Đấu La