Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thám Tử Conan
56.108.777 12.111 76.612

Thám Tử Conan

Truyện tranh Thông Linh Phi
121.202.686 64.663 218.830

Thông Linh Phi

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
123.497.004 25.764 234.138

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
120.028.196 17.926 182.178

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
23.180.419 16.516 46.768

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
46.896.292 6.157 103.159

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên
21.378.782 1.767 47.618

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
27.473.371 2.628 62.619

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Tòa Tháp Bí Ẩn 2
1.636.432 271 5.923 Đủ bộ

Tòa Tháp Bí Ẩn 2

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
76.243.979 13.847 171.898

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Gantz
9.067.910 417 5.693 Đủ bộ

Gantz

Truyện tranh Nguyên Tôn
60.348.371 16.243 176.243

Nguyên Tôn

Truyện tranh Xuân Thu Chiến Hùng
834.857 7 639

Xuân Thu Chiến Hùng

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
33.508.845 7.839 89.440

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
40.604.055 3.213 96.721

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Chí Tôn Võ Đế
17.265.539 918 49.267

Chí Tôn Võ Đế

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
53.787.847 19.381 142.471

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
18.557.550 5.138 56.334

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Tu Chân Giả Tại Dị Thế
23.957.403 2.957 62.403

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
30.842.887 5.109 89.643

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
36.820.596 5.209 99.955

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
55.694.766 10.190 126.792

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh U Minh Ngụy tượng
4.502.594 957 11.092

U Minh Ngụy tượng

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
36.558.470 16.492 115.178

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
46.557.860 39.689 185.921

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
39.625.022 4.992 112.144

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
41.826.832 3.311 108.780

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
20.931.291 2.714 62.175

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
34.869.473 6.417 94.980

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
4.635.107 579 9.977

Sơn Hải Kinh Truyện