Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thiên Hạ Vô Địch Lão Tổ Tông
432.618 62 1.906

Thiên Hạ Vô Địch Lão Tổ Tông

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
22.023.070 2.946 80.608

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Dị Năng Của Ngươi Thuộc Về Ta
204.760 51 4.940

Dị Năng Của Ngươi Thuộc Về Ta

Truyện tranh Yozakura Quartet
187.928 42 2.204

Yozakura Quartet

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
10.681.387 1.148 46.001

Dị Thế Tà Quân

Truyện tranh Thần Cấp Thấu Thị
6.093.210 813 32.481

Thần Cấp Thấu Thị

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
4.463.581 341 24.806

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Hồn
1.580.272 293 13.339

Tuyệt Thế Võ Hồn

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
35.261.344 2.951 96.834

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới
1.643.495 405 13.536

Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới

Truyện tranh Thiên Tài Cuồng Y
5.170.970 327 22.381

Thiên Tài Cuồng Y

Truyện tranh Tối Cường Thần Thú Hệ Thống
7.694.912 783 32.328

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

Truyện tranh Đạp Toái Tiên Hà
8.817.784 470 33.933

Đạp Toái Tiên Hà

Truyện tranh Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi
571.201 107 6.344

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi

Truyện tranh Vạn Thần Sư Tổ
265.158 33 5.303

Vạn Thần Sư Tổ

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Vương
2.713.718 248 18.158

Vạn Giới Tiên Vương

Truyện tranh SCP Đơn Giản Hóa
709.658 323 5.255

SCP Đơn Giản Hóa

Truyện tranh Tây Du Ký ngoại truyện
5.002.111 2.525 18.392

Tây Du Ký ngoại truyện

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
28.734.552 5.060 82.598

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Tôn Thượng
15.296.855 3.384 64.396

Tôn Thượng

Truyện tranh Em là bạc hà mèo của tôi
612.947 152 8.263

Em là bạc hà mèo của tôi

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
198.067 37 570

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Đế Tế
168.611 63 3.680

Đế Tế

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
3.411.676 3.476 31.329

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Dị Năng Của Ngươi Là Của Ta Rồi
323.746 99 6.716

Dị Năng Của Ngươi Là Của Ta Rồi

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
113.042.888 17.488 173.356

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Furyou Taimashi Reina
173.867 130 2.775

Furyou Taimashi Reina

Truyện tranh Chiến Đỉnh
6.362.035 534 29.676

Chiến Đỉnh

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
43.594.937 6.075 98.023

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
114.136.047 23.976 218.670

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Tây Du Đường Tam Tạng
87.546 18 729

Tây Du Đường Tam Tạng

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
2.080.702 511 19.840

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
47.660.104 17.957 132.358

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
26.340.279 9.068 101.306

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi