Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
519.843 158 5.748

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Thông Linh Phi
80.476.532 56.489 161.708

Thông Linh Phi

Truyện tranh Kuroha to Nijisike
7.718 21 742

Kuroha to Nijisike

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
4.964.884 3.347 37.158

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
5.596.866 818 29.298

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Kẻ phán xét
1.375.329 647 13.363

Kẻ phán xét

Truyện tranh Quốc Vương Vạn Tuế
8.967.181 6.034 39.679

Quốc Vương Vạn Tuế

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
8.228.245 2.149 45.986

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Trở lại trước bình minh
9.532 30 500

Trở lại trước bình minh

Truyện tranh Yozakura Quartet
149.070 40 1.826

Yozakura Quartet

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
41.209.157 10.283 95.541

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
9.997.149 1.838 45.672

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Tu Chân Giả Tại Dị Thế
11.223.193 1.897 35.534

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
17.064.903 9.992 67.713

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Tây Du Ký ngoại truyện
2.656.527 1.533 9.876

Tây Du Ký ngoại truyện

Truyện tranh Orient
809.259 534 8.602

Orient

Truyện tranh Kiếm Thần Tuyệt Thế
3.873.751 1.392 21.741

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Truyện tranh Trâm Trung Lục
3.196.918 3.234 22.669

Trâm Trung Lục

Truyện tranh Hỗn Độn Kiếm Thần
1.030.340 673 11.345

Hỗn Độn Kiếm Thần

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
58.000.019 14.612 118.762

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Ngưu Thư Cung Ứng Thương
3.399.596 659 13.953

Ngưu Thư Cung Ứng Thương

Truyện tranh Võ Động Càn Khôn
9.176.067 4.032 48.076

Võ Động Càn Khôn

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
12.548.492 3.929 48.203

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Công Chúa Nữ Vương Mệnh
2.828.144 5.670 20.533

Công Chúa Nữ Vương Mệnh

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
6.614.642 6.179 35.516

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
6.798.160 1.776 31.161

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
5.809.572 3.025 26.081

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Đệ Nhất Chưởng Môn
1.268.085 240 8.256

Đệ Nhất Chưởng Môn

Truyện tranh Yukoku No Moriarty
393.282 242 4.137

Yukoku No Moriarty

Truyện tranh Kyou Mei Machi
461.565 423 5.821

Kyou Mei Machi

Truyện tranh Dị Năng Thiếu Niên Vương
1.957.409 641 17.148

Dị Năng Thiếu Niên Vương

Truyện tranh Xuân, hạ và đông bị trúng lời nguyền
10.421 43 484

Xuân, hạ và đông bị trúng lời nguyền

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
12.599.051 2.295 42.173

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
27.104.500 5.147 65.286

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Sơn Hải Phong Thần
1.135.352 160 9.330

Sơn Hải Phong Thần

Truyện tranh Toàn Cơ Từ
5.579.992 10.574 38.651

Toàn Cơ Từ