Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ngăn Chặn Tận Thế
2.371.852 272 17.338

Ngăn Chặn Tận Thế

Truyện tranh Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ
1.158.149 160 8.244

Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ

Truyện tranh Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái
2.558.795 247 14.771

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái

Truyện tranh Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện
3.617.780 428 18.522

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
5.075.117 1.090 32.185

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
46.946.896 39.761 187.396

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
5.467.884 797 35.100

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
27.879.086 2.650 63.225

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Tà Du Ký
1.098.143 357 9.816

Tà Du Ký

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
18.415.931 1.356 62.465

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
5.585.722 485 28.503

Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên
1.699.701 593 16.630

Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên

Truyện tranh Ta là Đại Hoàn Đan
262.279 258 4.315

Ta là Đại Hoàn Đan

Truyện tranh Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương
6.771.222 1.406 35.970

Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương

Truyện tranh Trường Sinh Cửu Thiên Tuế
474.600 54 6.750

Trường Sinh Cửu Thiên Tuế

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
25.890.612 3.229 90.012

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Biệt Khúc Cuối Cùng.
99.394 26 1.954

Biệt Khúc Cuối Cùng.

Truyện tranh Thông Linh Phi
121.610.010 64.688 219.436

Thông Linh Phi

Truyện tranh Kiếm Vũ
6.614.733 666 24.347

Kiếm Vũ

Truyện tranh Tôn Thượng
19.276.135 4.338 75.261

Tôn Thượng

Truyện tranh Tổ Thượng Có Tiền
758.665 167 7.018

Tổ Thượng Có Tiền

Truyện tranh Hài Đế Vi Tôn
1.810.667 352 19.450

Hài Đế Vi Tôn

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
35.742.846 6.524 96.694

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện
4.162.186 1.746 26.133

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
43.203.536 3.383 111.180

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
18.946.279 5.856 82.818

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
9.852.508 5.782 85.438

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
4.682.527 580 10.067

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Vua Thăng Cấp
9.949.291 5.599 83.576

Vua Thăng Cấp

Truyện tranh Tôi có hẹn với Cương Thi
16.800 19 556

Tôi có hẹn với Cương Thi

Truyện tranh Vạn Hồn Hào Tế
1.223.498 547 12.100

Vạn Hồn Hào Tế

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Vương
3.493.358 279 20.755

Vạn Giới Tiên Vương

Truyện tranh Phép Lạ của Chúng ta
20.049 17 400

Phép Lạ của Chúng ta

Truyện tranh Shikabane-Gatana
36.763 33 2.317

Shikabane-Gatana

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
34.368.202 4.590 112.592

Vạn Cổ Thần Vương