Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
124.602.935 25.895 236.025

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Thông Linh Phi
121.469.045 64.676 219.208

Thông Linh Phi

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
121.016.277 17.978 183.484

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
76.691.012 13.869 172.880

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Nguyên Tôn
61.162.722 16.289 177.706

Nguyên Tôn

Truyện tranh Thám Tử Conan
56.458.649 12.114 77.067

Thám Tử Conan

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
55.893.200 10.199 127.359

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
54.512.581 19.506 143.731

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
47.248.979 6.168 103.743

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
46.816.260 39.719 186.839

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
42.623.067 3.346 110.281

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
40.958.501 3.218 97.246

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
40.716.726 5.102 113.659

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
36.896.247 5.211 100.031

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
36.607.999 16.492 115.279

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
35.449.517 6.493 96.111

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
34.003.109 4.574 111.817

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
33.582.206 7.843 89.602

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
30.951.397 5.113 89.809

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
29.941.678 9.793 109.860

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
29.786.388 4.718 111.398

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
27.631.067 2.633 62.778

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
25.706.626 3.205 89.550

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Tu Chân Giả Tại Dị Thế
24.019.551 2.958 62.505

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
23.641.063 2.696 73.605

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
23.198.084 16.518 46.808

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Truyện tranh Chư Thiên Ký
22.968.362 3.558 66.799

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Cửu Dương Đế Tôn
22.536.331 2.034 66.699

Cửu Dương Đế Tôn