Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
6.460.985 25.934 236.717

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
6.369.742 5.143 114.495

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
4.898.989 17.990 183.941

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
4.551.097 3.383 111.168

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Nguyên Tôn
4.080.328 16.305 178.256

Nguyên Tôn

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
4.002.759 19.566 144.366

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
3.959.510 6.524 96.685

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
3.235.074 3.237 97.903

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
2.986.540 557 42.715

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
2.935.908 13.874 173.332

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
2.821.383 4.590 112.579

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
2.766.220 4.733 111.737

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
2.647.717 1.340 58.945

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
2.511.863 5.113 89.899

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Tôn Thượng
2.443.730 4.338 75.257

Tôn Thượng

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
2.228.611 6.170 103.890

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
2.004.335 1.356 62.458

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
1.953.932 2.310 64.754

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
1.944.183 3.229 90.006

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
1.883.795 9.800 110.039

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Thông Linh Phi
1.850.403 64.688 219.433

Thông Linh Phi

Truyện tranh Thám Tử Conan
1.835.786 12.118 77.276

Thám Tử Conan

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
1.758.302 797 35.093

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
1.652.409 662 38.534

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
1.552.396 1.529 53.502

Dị Thế Tà Quân

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
1.528.924 5.856 82.811

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
1.519.404 2.650 63.213

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
1.476.784 10.210 127.674

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
1.455.448 1.090 32.175

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Vua Thăng Cấp
1.345.245 5.599 83.560

Vua Thăng Cấp

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
1.342.431 2.067 66.560

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
1.259.348 39.761 187.393

Phượng Nghịch Thiên Hạ