Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
1.270.837 25.903 236.298

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
1.270.345 5.085 113.942

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
1.156.190 17.981 183.706

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
1.034.735 3.376 110.719

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
983.570 4.584 112.221

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
913.851 4.719 111.543

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Nguyên Tôn
908.529 16.283 177.881

Nguyên Tôn

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
813.349 19.512 143.867

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
709.051 6.514 96.413

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
590.551 5.205 57.943

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
554.386 13.869 173.077

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
505.380 552 42.238

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
437.398 9.796 109.936

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
431.025 3.216 97.348

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
425.988 1.336 58.685

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Thám Tử Conan
413.491 12.116 77.152

Thám Tử Conan

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
403.358 6.169 103.815

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
397.954 794 34.784

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống
389.610 461 24.039

Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
366.093 2.310 64.682

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ
357.402 139 7.655

Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ

Truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
353.902 1.408 39.221

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
336.907 5.779 85.115

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Tôn Thượng
332.778 4.296 74.722

Tôn Thượng

Truyện tranh Rich Player - Người Chơi Khắc Kim
325.080 1.762 51.480

Rich Player - Người Chơi Khắc Kim

Truyện tranh Thông Linh Phi
319.417 64.682 219.321

Thông Linh Phi

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
314.842 3.202 89.630

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
310.135 1.529 53.436

Dị Thế Tà Quân

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
286.197 1.026 31.581

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
284.531 39.721 186.923

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Vô Địch Kiếm Vực
279.906 381 23.654

Vô Địch Kiếm Vực