Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tối Cường Thần Thú Hệ Thống
218.794 831 35.365

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
199.781 25.975 237.077

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
177.383 18.010 184.255

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
157.933 3.247 98.146

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
156.371 5.161 114.707

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
153.655 19.651 144.635

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Thánh Khư
100.758 2.160 46.108

Thánh Khư

Truyện tranh Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
94.708 664 38.737

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
91.051 6.173 104.064

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
86.530 1.555 53.816

Dị Thế Tà Quân

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
81.065 9.864 110.288

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
79.339 3.383 111.292

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Nguyên Tôn
74.695 16.305 178.370

Nguyên Tôn

Truyện tranh Vô Địch Kiếm Vực
69.105 393 24.431

Vô Địch Kiếm Vực

Truyện tranh Tôn Thượng
68.050 4.377 75.527

Tôn Thượng

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
67.264 5.232 58.397

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
66.239 559 42.787

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Chiến Đỉnh
63.939 584 34.002

Chiến Đỉnh

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
57.491 2.322 65.004

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
55.077 803 35.285

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
54.556 2.650 63.274

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Thám Tử Conan
50.858 12.121 77.326

Thám Tử Conan

Truyện tranh Tiên Nghịch
50.572 2.079 43.445

Tiên Nghịch

Truyện tranh Nghịch Thiên Tiên Mệnh
48.847 182 16.182

Nghịch Thiên Tiên Mệnh

Truyện tranh Kono Shima ni wa Midara de Jaaku na Mono ga Sumu!
46.686 117 2.628

Kono Shima ni wa Midara de Jaaku na Mono ga Sumu!

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
45.882 13.874 173.415

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Thiện Lương Tử Thần
44.279 1.451 31.638

Thiện Lương Tử Thần

Truyện tranh Hài Đế Vi Tôn
44.057 359 19.724

Hài Đế Vi Tôn

Truyện tranh Chí Tôn Thần Nhãn
43.248 127 14.376

Chí Tôn Thần Nhãn

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
42.499 4.591 112.674

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
42.458 6.528 96.765

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
39.842 2.074 66.659

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
36.482 1.344 58.982

Cái Thế Đế Tôn