Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tổ Điều Tra Trong Truyền Thuyết Tại Đô Thị
587 0 128

Tổ Điều Tra Trong Truyền Thuyết Tại Đô Thị

Truyện tranh Ai Nói Ta Là Đại Lão?
4.074 3 262

Ai Nói Ta Là Đại Lão?

Truyện tranh Pháp Sư Truyền kì
1.399 4 119

Pháp Sư Truyền kì

Truyện tranh Hành Khúc W
1.040 6 82

Hành Khúc W

Truyện tranh Thám Tử Ma Quái
287 2 63

Thám Tử Ma Quái

Truyện tranh Tuyệt Phẩm Thấu Thị Chi Tiềm Hành
10.714 3 353

Tuyệt Phẩm Thấu Thị Chi Tiềm Hành

Truyện tranh Vương Bài Âm Sai
1.560 2 145

Vương Bài Âm Sai

Truyện tranh Thập Nhị Thần Binh Khí
4.016 1 241

Thập Nhị Thần Binh Khí

Truyện tranh Minh Nhật Thần Đô
16.899 5 430

Minh Nhật Thần Đô

Truyện tranh Tu La Võ Thánh
89.257 15 1.226

Tu La Võ Thánh

Truyện tranh Trứng Ơi, Chạy Đi!!
1.008 0 55

Trứng Ơi, Chạy Đi!!

Truyện tranh Hắc Kim Đảo
34.835 10 929

Hắc Kim Đảo

Truyện tranh Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung
6.629 2 297

Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung

Truyện tranh Tại Dị Giới Ta Biến Thành Yêu Cây
29.556 4 452

Tại Dị Giới Ta Biến Thành Yêu Cây

Truyện tranh Thần Trạch
29.675 19 730

Thần Trạch

Truyện tranh Thôn Phệ Vĩnh Hằng
230.229 14 2.313

Thôn Phệ Vĩnh Hằng

Truyện tranh Khốn Long Đại Lục
17.767 1 403

Khốn Long Đại Lục

Truyện tranh Tinh Thần Đại Hải Của Học Bá
14.128 8 364

Tinh Thần Đại Hải Của Học Bá

Truyện tranh Bên Người Mang Theo Nữ Thần Hoàng
21.124 2 496

Bên Người Mang Theo Nữ Thần Hoàng

Truyện tranh Hệ Thống Tiên Tôn Tại Đô Thị
2.276.014 116 13.990

Hệ Thống Tiên Tôn Tại Đô Thị

Truyện tranh Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế
3.938 1 227

Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế

Truyện tranh Ta Muốn Ngao Du
8.495 6 537

Ta Muốn Ngao Du

Truyện tranh Dãy Số Chí Mạng
10.105 3 377

Dãy Số Chí Mạng

Truyện tranh Chiến Hồn Tuyệt Thế
229.990 22 2.525

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
34.625 5 922

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới
29.996 19 939

Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới

Truyện tranh Bảo Vật Thu Lợi Siêu Cấp
10.672 3 617

Bảo Vật Thu Lợi Siêu Cấp

Truyện tranh Kiếm Vũ
293.241 27 1.903

Kiếm Vũ

Truyện tranh Tổ Chức X.E
3.076 2 229

Tổ Chức X.E

Truyện tranh Tổ Thượng Có Tiền
5.262 3 521

Tổ Thượng Có Tiền

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
28.714 28 1.011

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Thông Thần Thủ Biện
17.965 10 1.200

Thông Thần Thủ Biện

Truyện tranh Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi
11.866 4 552

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi

Truyện tranh Thiên Tài Cuồng Y
421.498 22 3.238

Thiên Tài Cuồng Y

Truyện tranh Thần Tiên Rút Thẻ
3.312 2 463

Thần Tiên Rút Thẻ

Truyện tranh Capcom vs SNK
976 0 11

Capcom vs SNK