Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
124.556.153 25.893 235.961

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Thông Linh Phi
121.456.450 64.676 219.192

Thông Linh Phi

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
46.809.358 39.718 186.819

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
120.968.523 17.976 183.424

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Nguyên Tôn
61.139.408 16.288 177.683

Nguyên Tôn

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
76.656.196 13.869 172.821

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
54.487.614 19.506 143.690

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
55.883.894 10.199 127.324

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
36.605.940 16.492 115.280

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
40.682.087 5.102 113.630

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
33.936.843 4.570 111.662

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
29.763.212 4.717 111.365

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
42.595.521 3.346 110.243

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
29.925.177 9.793 109.829

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
47.232.575 6.168 103.732

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
36.893.858 5.211 100.030

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
40.935.743 3.218 97.204

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
35.436.530 6.493 96.085

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
30.947.448 5.113 89.806

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
33.578.626 7.843 89.589

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
25.698.424 3.205 89.541

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
9.702.281 5.760 84.411

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
18.739.880 5.830 82.210

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Vua Thăng Cấp
9.680.307 5.542 81.231

Vua Thăng Cấp

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
22.290.353 2.143 78.086

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Thám Tử Conan
56.445.652 12.114 77.050

Thám Tử Conan

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
19.194.159 3.336 74.831

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Tôn Thượng
18.966.821 4.249 74.382

Tôn Thượng