Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thám Tử Conan
56.627.720 12.118 77.279

Thám Tử Conan

Truyện tranh Thông Linh Phi
121.609.415 64.688 219.436

Thông Linh Phi

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
125.052.645 25.934 236.728

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
121.450.992 17.990 183.948

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
23.207.604 16.518 46.821

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
47.375.181 6.170 103.894

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
27.877.010 2.650 63.222

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên
21.462.827 1.768 47.739

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
76.934.507 13.874 173.340

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Nguyên Tôn
61.438.501 16.305 178.261

Nguyên Tôn

Truyện tranh Xuân Thu Chiến Hùng
844.597 7 683

Xuân Thu Chiến Hùng

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
41.308.553 3.237 97.905

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
33.617.442 7.842 89.664

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
54.876.801 19.570 144.375

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Chí Tôn Võ Đế
17.359.246 920 49.373

Chí Tôn Võ Đế

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
19.291.693 5.231 58.311

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Tu Chân Giả Tại Dị Thế
24.049.934 2.958 62.536

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
31.003.028 5.113 89.899

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
36.927.604 5.212 100.073

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
55.999.067 10.210 127.675

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh U Minh Ngụy tượng
4.529.084 959 11.147

U Minh Ngụy tượng

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
36.635.257 16.492 115.339

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
41.270.959 5.143 114.510

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
46.946.246 39.761 187.395

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
43.201.472 3.383 111.177

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
21.015.282 2.718 62.286

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
35.741.656 6.524 96.690

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
4.682.470 580 10.065

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Vô Thượng Thần Vương
6.855.392 478 22.582

Vô Thượng Thần Vương