Truyện thể loại Ngôn Tình

Truyện thuộc kiểu lãng mạn, kể về những sự kiện vui buồn trong tình yêu của nhân vật chính.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hoa nhan sách
3.221.802 7.343 37.388

Hoa nhan sách

Truyện tranh Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu
567.041 666 14.360

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Truyện tranh Melody Happy Group: Giai Điệu Hạnh Phúc - MH Channel
9.430 29 250

Melody Happy Group: Giai Điệu Hạnh Phúc - MH Channel

Truyện tranh Bá Đạo Hiệu Thảo Đích Duệ Nha Đầu
856.053 1.015 11.340

Bá Đạo Hiệu Thảo Đích Duệ Nha Đầu

Truyện tranh Y Sủng Thành Hôn
148.875 204 3.585

Y Sủng Thành Hôn

Truyện tranh Ám Dạ Vô Thường
59.605 93 2.504

Ám Dạ Vô Thường

Truyện tranh Dolo Mệnh Vận Giao Nang
641.770 1.226 10.803

Dolo Mệnh Vận Giao Nang

Truyện tranh Địa Ngục Cáo Bạch Thi
1.221.695 2.505 14.234

Địa Ngục Cáo Bạch Thi

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
7.428.189 10.080 44.403

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
1.500.366 2.211 15.617

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Cường Thế Tù Ái - Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy
174.507 386 5.623

Cường Thế Tù Ái - Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy

Truyện tranh Thông Linh Phi
63.964.988 50.334 134.513

Thông Linh Phi

Truyện tranh Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng
3.355.372 3.330 11.578

Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng

Truyện tranh Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới
880.414 1.255 9.508

Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
16.467.486 11.531 93.981

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Sinh Sinh Tương Thác
964.688 961 8.972

Sinh Sinh Tương Thác

Truyện tranh Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm
395.406 673 6.604

Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm

Truyện tranh Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương
1.967.433 2.127 20.049

Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương

Truyện tranh Im Miệng Cho Ta!
211.871 748 3.478

Im Miệng Cho Ta!

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
4.871.274 6.879 47.343

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma
798.501 870 7.866

Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma

Truyện tranh Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi!
1.001.455 3.208 13.442

Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi!

Truyện tranh Danh Môn Thiên Hậu
7.641.013 5.069 33.071

Danh Môn Thiên Hậu

Truyện tranh Chiến Lược Lãng Mạn Của Thịnh Thiếu
337.456 384 6.885

Chiến Lược Lãng Mạn Của Thịnh Thiếu

Truyện tranh Trọng Sinh Siêu Sao - Lăng Thiếu Sủng Nghiện
12.029 15 799

Trọng Sinh Siêu Sao - Lăng Thiếu Sủng Nghiện

Truyện tranh Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
28.863 22 889

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Truyện tranh Trù Trù Động Nhân
8.109 8 262

Trù Trù Động Nhân

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
4.327.667 7.894 36.609

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Black Peach Flower
11.263 48 280 Đủ bộ

Black Peach Flower

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
13.338.160 10.609 72.929

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Thú cưng độc quyền của boss
3.081.236 5.353 45.251

Thú cưng độc quyền của boss

Truyện tranh 101 Phương Pháp Của Tổng Tài
523.302 410 9.673

101 Phương Pháp Của Tổng Tài

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
575.402 895 10.620

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh Gả Nhầm Tổng Tài
52.298 115 2.656

Gả Nhầm Tổng Tài

Truyện tranh Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân
1.987.392 2.536 18.544

Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân

Truyện tranh Tiểu thư phế vật trở nên mạnh mẽ
416.613 1.036 13.570

Tiểu thư phế vật trở nên mạnh mẽ