Truyện thể loại Ngôn Tình

Truyện thuộc kiểu lãng mạn, kể về những sự kiện vui buồn trong tình yêu của nhân vật chính.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Lãnh Địa Của Totem
21.318 18 836

Lãnh Địa Của Totem

Truyện tranh Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông
34.393 13 1.357

Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông

Truyện tranh Ảnh Đế Làm Loạn Đòi Ly Hôn
140.336 40 1.882

Ảnh Đế Làm Loạn Đòi Ly Hôn

Truyện tranh Nàng Persephone và chàng Hades
114.149 22 1.938

Nàng Persephone và chàng Hades

Truyện tranh Tận Kiển Minh Thần
11.857 16 1.000

Tận Kiển Minh Thần

Truyện tranh Bổn Vương muốn ngươi
72.584 22 2.981

Bổn Vương muốn ngươi

Truyện tranh Thiều Quang Mạn
318.466 34 3.895

Thiều Quang Mạn

Truyện tranh Thừa Tướng Đại Nhân Cầu Hưu Thê
9.756 11 955

Thừa Tướng Đại Nhân Cầu Hưu Thê

Truyện tranh Đứng Yên ! Phụng Chỉ Đánh Cướp Đây
50.995 8 1.272

Đứng Yên ! Phụng Chỉ Đánh Cướp Đây

Truyện tranh Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ
1.204.213 149 17.907

Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ

Truyện tranh Kiên Quyết Từ Chối Làm Ma Nữ
34.265 30 4.642

Kiên Quyết Từ Chối Làm Ma Nữ

Truyện tranh Đề Đốc Tự Ta Tu Dưỡng
96.066 23 2.723

Đề Đốc Tự Ta Tu Dưỡng

Truyện tranh Manh hổ trọng sinh : Tướng quân đại nhân muốn ôm ôm
111.165 37 4.681

Manh hổ trọng sinh : Tướng quân đại nhân muốn ôm ôm

Truyện tranh Quân Hỏa Nữ Hoàng
140.265 74 8.605

Quân Hỏa Nữ Hoàng

Truyện tranh Làm Nũng Trong Vòng Tay Cấm Dục
83.269 10 1.466

Làm Nũng Trong Vòng Tay Cấm Dục

Truyện tranh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi
89.762 109 7.595

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Truyện tranh Vương Phi Là Đoá Bạch Liên Hoa
97.632 34 4.778

Vương Phi Là Đoá Bạch Liên Hoa

Truyện tranh Phượng Quy Triều: Lãnh Vương Thịnh Sủng Pháp Y Phi
44.579 32 2.270

Phượng Quy Triều: Lãnh Vương Thịnh Sủng Pháp Y Phi

Truyện tranh Hebigamisama to nie no hanahime
32.990 13 1.815

Hebigamisama to nie no hanahime

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Ngược Tra Nữ Vương
65.070 40 5.148

Trọng Sinh Chi Ngược Tra Nữ Vương

Truyện tranh Nghịch Thiên Độc Phi
143.322 49 7.589

Nghịch Thiên Độc Phi

Truyện tranh Hương Vị Ngọt Ngào
84.948 69 2.698

Hương Vị Ngọt Ngào

Truyện tranh Sao Lại Là Yêu?
79.971 77 5.205

Sao Lại Là Yêu?

Truyện tranh Vết Cắn Trí Mạng
259.903 30 6.753

Vết Cắn Trí Mạng

Truyện tranh Ngự Thú Cuồng Phi
129.011 25 4.466

Ngự Thú Cuồng Phi

Truyện tranh Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư
1.135.350 105 13.231

Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Truyện tranh Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân
75.370 8 4.077

Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân

Truyện tranh Mạt Thế Nữ Vương
393.731 59 8.343

Mạt Thế Nữ Vương

Truyện tranh Satan Tổng Tài, Đừng Yêu Tôi
488.288 54 8.732

Satan Tổng Tài, Đừng Yêu Tôi

Truyện tranh Tần Tưởng Thịnh Gả Cho Anh
116.546 8 2.032

Tần Tưởng Thịnh Gả Cho Anh

Truyện tranh Thú Thế Cuồng Phi: Bất Đương Dị Giới Nữ Hải Vương
108.749 60 5.098

Thú Thế Cuồng Phi: Bất Đương Dị Giới Nữ Hải Vương

Truyện tranh Hữu Thê Đồ Hình
74.492 16 2.406

Hữu Thê Đồ Hình

Truyện tranh Ảnh Hậu Cũng Không Bằng Niệm Thanh Hoa
963.536 103 9.624

Ảnh Hậu Cũng Không Bằng Niệm Thanh Hoa

Truyện tranh Cứu Được Tên Đại Ma Tôn
148.201 16 5.353

Cứu Được Tên Đại Ma Tôn

Truyện tranh Đằng Nữ
79.198 73 4.643

Đằng Nữ

Truyện tranh Kế Hoạch Công Lược Của Cô Vợ Gả Thay
631.158 108 12.813

Kế Hoạch Công Lược Của Cô Vợ Gả Thay