Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
82.677.343 60.940 138.629

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Thông Linh Phi
63.838.289 50.273 134.252

Thông Linh Phi

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
37.331.188 51.894 109.929

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
35.833.206 28.426 90.678 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
33.952.164 31.696 144.116

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
33.539.493 18.734 78.457

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
25.627.081 25.072 78.784

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
25.623.110 25.580 66.180 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Hôn Trộm 55 Lần
25.468.510 18.103 36.944 Đủ bộ

Hôn Trộm 55 Lần

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
25.336.998 33.353 140.069

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Conan
24.475.664 6.153 33.304

Conan

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
23.581.246 29.316 44.470

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
20.596.482 16.604 41.374

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
20.521.471 27.206 67.236

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
19.559.519 26.298 125.880

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
19.188.602 6.884 31.321 Đủ bộ

Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
19.013.087 19.052 53.779

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
18.127.816 10.515 65.555

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
17.437.322 27.185 71.819

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
16.721.113 16.976 96.643

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
16.574.477 7.183 32.041

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
16.402.463 11.488 93.706

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Dụ Hoặc Miêu Yêu
15.459.128 16.679 56.291

Dụ Hoặc Miêu Yêu

Truyện tranh Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
15.029.413 14.629 56.369

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Tinh Mộng Thần Tượng
14.361.293 12.228 39.358

Tinh Mộng Thần Tượng

Truyện tranh Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng
14.274.738 13.716 37.897

Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
13.793.572 10.378 56.786

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Cuộc Chiến Ẩm Thực
13.769.603 8.892 29.800 Đủ bộ

Cuộc Chiến Ẩm Thực

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
13.768.263 20.830 98.477

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người
13.751.508 33.203 65.017

Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
13.747.886 15.384 51.876

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
13.684.544 13.260 64.621

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
13.229.763 10.548 72.416

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
13.008.006 11.188 76.760

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
12.984.963 6.992 60.155

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
12.941.655 18.374 80.599

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung