Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
88.068.071 61.024 147.348

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Thông Linh Phi
76.954.336 54.555 155.887

Thông Linh Phi

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
44.886.090 34.807 176.432

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
41.318.725 51.883 121.508

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
39.242.884 28.132 94.846 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
38.794.387 43.492 191.369

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
36.200.887 18.759 83.542

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Conan
30.196.504 6.931 42.860

Conan

Truyện tranh Hôn Trộm 55 Lần
28.904.715 18.290 42.519 Đủ bộ

Hôn Trộm 55 Lần

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
28.813.027 25.309 71.268 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
27.492.340 30.476 52.040

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
26.705.479 24.723 81.692

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
25.685.338 28.650 147.330

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
24.517.452 13.332 83.990

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
23.878.994 31.563 96.241

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
22.836.109 19.387 118.396

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
22.460.902 13.532 112.853

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
21.612.882 16.653 43.751

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
21.442.926 26.868 69.952

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
21.307.575 7.647 41.298

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
21.194.489 16.388 100.512

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
20.454.172 6.892 33.797 Đủ bộ

Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
20.052.977 18.898 56.380

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
17.656.290 18.648 67.885

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
17.557.715 20.435 98.022

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
17.468.134 11.478 66.673

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
16.885.244 11.694 86.077

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Dụ Hoặc Miêu Yêu
16.274.178 16.791 60.317

Dụ Hoặc Miêu Yêu

Truyện tranh Tinh Mộng Thần Tượng
15.930.905 12.475 43.121

Tinh Mộng Thần Tượng

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
15.913.198 13.632 71.718

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
15.887.027 21.670 108.107

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Cuộc Chiến Ẩm Thực
15.604.923 9.120 33.027Đủ bộ

Cuộc Chiến Ẩm Thực

Truyện tranh Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
15.571.870 14.452 57.201

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng
14.996.514 13.632 41.152

Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
14.956.568 7.428 66.084

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người
14.924.460 33.039 69.747

Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người