Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
85.162.004 61.238 143.299

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Thông Linh Phi
67.615.980 51.679 141.257

Thông Linh Phi

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
39.472.868 52.181 116.915

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
38.213.476 33.320 159.049

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
37.274.292 28.352 92.597 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
34.833.305 18.823 81.510

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
31.443.625 39.757 164.278

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Hôn Trộm 55 Lần
26.921.285 18.216 39.704 Đủ bộ

Hôn Trộm 55 Lần

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
26.811.886 25.543 68.418 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Conan
26.510.436 6.439 36.922

Conan

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
26.109.536 24.979 80.295

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
25.068.153 29.801 47.978

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
21.419.710 27.265 133.542

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
21.320.610 16.775 43.156

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
20.997.315 27.115 68.825

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
20.246.626 11.305 72.338

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
19.695.233 6.913 32.418 Đủ bộ

Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
19.600.408 28.929 80.550

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
19.478.900 19.056 55.028

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
18.545.468 18.029 104.756

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
18.426.200 12.291 101.353

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
18.373.962 7.440 36.131

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Dụ Hoặc Miêu Yêu
15.928.943 16.882 58.914

Dụ Hoặc Miêu Yêu

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
15.811.671 12.501 85.494

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
15.239.644 14.636 56.691

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
15.221.112 21.721 105.157

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
15.113.789 16.982 57.922

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Tinh Mộng Thần Tượng
15.007.681 12.324 40.985

Tinh Mộng Thần Tượng

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
15.002.765 10.839 60.234

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng
14.625.698 13.727 39.695

Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng

Truyện tranh Cuộc Chiến Ẩm Thực
14.538.626 9.143 31.258Đủ bộ

Cuộc Chiến Ẩm Thực

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
14.505.412 11.147 78.074

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người
14.301.679 33.247 67.614

Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
14.300.728 7.383 65.355

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
14.280.946 13.428 66.827

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
13.700.564 18.524 84.724

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung