Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
3.625.413 60.940 138.629

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
3.081.292 11.188 76.760

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
2.653.850 31.695 144.116

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Thông Linh Phi
2.634.909 50.273 134.251

Thông Linh Phi

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
2.502.615 33.353 140.067

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa
2.327.495 2.058 22.867

Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa

Truyện tranh Vợ yêu không ngoan
1.914.161 6.204 51.352

Vợ yêu không ngoan

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
1.709.152 27.185 71.819

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
1.660.953 26.298 125.880

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
1.599.391 14.008 74.550

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma
1.480.577 5.846 51.126

Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma

Truyện tranh Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
1.385.791 17.819 60.441

Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
1.323.411 5.424 57.167

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
1.320.342 7.683 35.983

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
1.318.136 10.515 65.554

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Danh Môn Thiên Hậu
1.315.492 5.032 32.853

Danh Môn Thiên Hậu

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
1.295.681 11.488 93.706

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
1.278.772 18.734 78.457

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Conan
1.198.167 6.153 33.304

Conan

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
1.131.963 19.052 53.779

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
1.121.730 16.976 96.642

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
1.070.569 28.426 90.678 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
1.040.015 16.241 64.394

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Diệt Quỷ Cứu Nhân
1.038.990 1.301 19.386

Diệt Quỷ Cứu Nhân

Truyện tranh Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời
988.584 6.592 66.108

Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
972.163 7.183 32.040

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
944.506 10.546 72.415

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Yêu
937.806 2.955 40.660

Cưng Chiều Vợ Yêu

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
895.621 15.384 51.876

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
869.366 9.995 44.072

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Cuồng duệ tiểu thê
867.195 2.127 25.927

Cuồng duệ tiểu thê

Truyện tranh Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân
861.397 1.398 20.863

Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân

Truyện tranh Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
830.334 6.639 44.827

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
826.757 25.580 66.180 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
812.678 20.830 98.477

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân
800.067 2.480 18.284

Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân