Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thông Linh Phi
777.136 42.926 101.786

Thông Linh Phi

Truyện tranh Kenja no Mago
687.600 1.782 27.492

Kenja no Mago

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
515.218 26.929 107.171

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
512.876 54.601 109.539

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
475.870 20.663 94.933

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
463.809 17.746 65.650

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
422.398 22.765 98.868

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Conan
373.469 4.752 23.259

Conan

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
368.739 26.156 73.360 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Chọc hoắc thành hôn
360.266 11.357 41.379

Chọc hoắc thành hôn

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
303.940 50.384 97.317

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
299.433 3.129 20.381

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
298.221 21.503 46.159

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
291.345 2.350 22.779

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta
271.285 6.833 32.829

Ngạo Kiều Quỷ Vương Yêu Ta

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
261.851 13.017 71.464

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
254.307 6.454 24.915

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
249.593 6.037 48.703

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Tu Chân Tứ Vạn Niên
248.477 1.958 19.487

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
239.609 28.196 37.405

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
239.200 11.392 42.312

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
231.215 17.990 78.238

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Ngân Chi Thủ Mộ Nhân
225.514 367 7.886

Ngân Chi Thủ Mộ Nhân

Truyện tranh Ám luyến thành hôn
219.024 6.320 39.448

Ám luyến thành hôn

Truyện tranh Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời
215.615 5.215 51.279

Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
205.627 12.102 55.130

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
203.748 18.206 43.903

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
198.413 7.816 43.880

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu - MH.Truyện
191.023 4.194 39.082

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu - MH.Truyện

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
181.788 8.428 44.547

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Kiều Thê Thái Điềm, Đế Thiếu Sủng Thượng Thiên
179.545 3.602 44.156

Kiều Thê Thái Điềm, Đế Thiếu Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh The dungeon Master
175.398 280 6.945

The dungeon Master

Truyện tranh Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000
174.373 7.976 22.941

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

Truyện tranh Hôn Trộm 55 Lần
170.881 17.523 30.595 Đủ bộ

Hôn Trộm 55 Lần

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
169.231 7.263 68.231

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
167.381 13.339 47.339

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên