Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thông Linh Phi
972.716 47.270 121.075

Thông Linh Phi

Truyện tranh Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo
761.107 356 9.171

Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
707.354 57.515 122.510

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
651.859 22.505 109.401

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
642.217 30.270 129.540

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Bảo Bối Đáng Yêu Đột Kích
530.395 194 8.283

Bảo Bối Đáng Yêu Đột Kích

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
478.945 27.265 82.998 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
477.852 14.699 84.050

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
453.016 4.428 50.013

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ
452.919 2.844 18.854

Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
448.915 9.249 81.242

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
442.302 8.990 54.587

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Vợ Có Chút Lạnh Lùng
388.861 351 8.336

Vợ Có Chút Lạnh Lùng

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
349.112 3.767 27.333

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
330.232 23.911 57.170

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
319.015 9.407 51.443

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Conan
311.599 5.601 28.634

Conan

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
296.792 2.576 19.282

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
294.602 18.244 72.622

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
271.032 14.303 54.408

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
270.194 3.975 28.086

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Truyện tranh Thiên Tài Tiểu Độc Phi
267.498 354 12.575

Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu - MH.Truyện
264.905 6.986 52.662

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu - MH.Truyện

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
255.165 17.659 73.619

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
248.733 4.547 49.189

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Hard Core Leveling Warrior
242.548 1.517 15.823

Hard Core Leveling Warrior

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
241.913 28.384 121.085

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
240.584 4.065 31.221

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
236.031 25.357 62.389 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
233.192 19.333 89.398

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
233.046 13.411 43.712

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
231.460 6.790 28.343

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra
227.077 1.291 23.566

Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra

Truyện tranh Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000
218.308 8.895 28.315

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

Truyện tranh Tinh Mộng Thần Tượng
214.128 11.757 35.483

Tinh Mộng Thần Tượng

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
210.958 12.716 60.372

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu