Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
70.676.832 54.601 109.539

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
24.412.077 26.929 107.172

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Thông Linh Phi
48.526.992 42.926 101.786

Thông Linh Phi

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
16.622.556 22.765 98.867

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
33.993.735 50.384 97.319

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
12.455.188 20.663 94.933

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
9.827.204 17.990 78.239

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
28.991.454 26.156 73.361 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
23.478.340 24.757 72.203

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
11.639.474 13.017 71.464

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ
5.698.369 13.924 69.769

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
10.799.149 7.263 68.231

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
27.954.928 17.746 65.650

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
10.334.283 16.503 64.295

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người
6.845.663 9.914 62.021

Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
18.844.257 26.790 61.407

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
22.124.117 26.130 59.074 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
11.300.536 12.102 55.130

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người
11.849.593 32.093 54.750

Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
10.383.218 5.442 54.647

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Manh thê khó dỗ
5.562.849 8.193 53.352

Manh thê khó dỗ

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
9.886.039 9.022 53.315

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời
8.129.391 5.215 51.279

Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời

Truyện tranh Phục thù thiếu gia tiểu điềm thê
4.229.117 6.173 49.615

Phục thù thiếu gia tiểu điềm thê

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
10.459.624 6.037 48.703

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
9.533.637 17.031 48.123

Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại

Truyện tranh Hào Môn Tiểu Lãn Thê
8.573.036 10.540 47.512

Hào Môn Tiểu Lãn Thê

Truyện tranh Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
12.493.248 13.339 47.339

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Con tim rung động 2
7.060.984 15.686 46.479

Con tim rung động 2

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
11.391.868 21.503 46.159

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng
5.663.818 13.085 46.020

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng

Truyện tranh Dụ Hoặc Miêu Yêu
13.141.985 15.485 44.771

Dụ Hoặc Miêu Yêu

Truyện tranh Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly 2
7.771.923 13.552 44.739

Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly 2

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
10.448.344 8.428 44.547

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Kiều Thê Thái Điềm, Đế Thiếu Sủng Thượng Thiên
4.611.343 3.602 44.156

Kiều Thê Thái Điềm, Đế Thiếu Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Tôi Không Muốn Coi Em Là Chị Nữa
1.502.012 4.125 43.969

Tôi Không Muốn Coi Em Là Chị Nữa