Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
30.074.965 30.270 129.541

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
75.906.478 57.515 122.512

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
21.295.213 28.384 121.085

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Thông Linh Phi
57.440.822 47.275 121.077

Thông Linh Phi

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
15.712.203 22.505 109.403

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
36.166.778 51.598 105.836

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
11.894.996 19.333 89.398

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
13.996.475 14.700 84.053

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
32.444.376 27.265 83.001 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
13.465.334 9.249 81.245

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
24.420.325 24.907 75.172

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ
6.048.749 14.090 74.313

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
11.823.948 17.659 73.620

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người
8.835.642 11.474 73.321

Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
30.976.895 18.244 72.622

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
19.741.023 27.020 64.525

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
11.470.357 9.644 62.666

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
23.737.697 25.357 62.389 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
11.649.315 5.747 61.233

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
12.540.720 12.716 60.373

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người
12.725.193 32.583 59.728

Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
14.135.022 23.911 57.170

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Phục thù thiếu gia tiểu điềm thê
5.029.386 6.558 55.908

Phục thù thiếu gia tiểu điềm thê

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
11.952.139 6.401 55.267

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
15.081.970 8.990 54.588

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Manh thê khó dỗ
5.749.832 8.254 54.548

Manh thê khó dỗ

Truyện tranh Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
14.248.508 14.303 54.408

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời
8.536.796 5.325 53.646

Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu - MH.Truyện
5.579.222 6.993 52.670

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu - MH.Truyện

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
8.921.653 13.323 52.347

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
10.404.464 17.258 51.716

Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
12.211.534 9.407 51.443

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng
6.251.907 13.666 51.334

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng

Truyện tranh Dụ Hoặc Miêu Yêu
14.456.415 16.197 51.219

Dụ Hoặc Miêu Yêu

Truyện tranh Cô vợ siêu mẫu của cố thiếu
9.564.925 6.091 50.192

Cô vợ siêu mẫu của cố thiếu

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
6.790.597 4.428 50.012

Kim Bài Điềm Thê