Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
71.066.473 65.422 298.117

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
59.240.734 37.561 212.975

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Thông Linh Phi
105.273.430 63.284 197.785

Thông Linh Phi

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
41.131.076 32.921 191.457

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
94.484.192 61.003 155.840

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
25.046.038 33.542 155.834

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
29.012.706 13.321 154.198

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
34.703.834 22.424 153.953

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
32.496.986 15.524 141.370

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
33.102.640 37.752 136.305

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
15.769.670 15.652 131.529

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
45.847.041 51.732 131.362

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
31.351.414 20.566 130.107

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
25.089.730 24.384 123.420

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
17.854.745 21.640 115.570

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
16.142.655 8.998 112.708

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
19.836.299 20.873 112.438

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
33.889.352 16.367 109.170

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
17.509.543 13.589 108.470

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Yêu
25.554.388 12.877 107.827

Cưng Chiều Vợ Yêu

Truyện tranh Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
16.801.203 13.723 107.643

Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
23.573.145 15.981 103.280

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
44.576.071 28.137 102.351 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Tướng Quân Mời Ra Trận
17.384.892 11.506 98.947

Tướng Quân Mời Ra Trận

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
20.690.224 12.357 97.898

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
19.817.824 20.781 96.966 Đủ bộ

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
25.326.096 9.713 95.801

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh Ác ma đừng hôn tôi
12.086.059 22.973 95.277

Ác ma đừng hôn tôi

Truyện tranh Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu
16.907.121 7.498 94.780

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
19.686.799 7.428 94.713

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Tôi Không Muốn Coi Em Là Chị Nữa
5.708.018 7.509 93.394

Tôi Không Muốn Coi Em Là Chị Nữa

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
17.586.623 8.453 93.292

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng
16.536.525 9.745 91.210

Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
5.605.550 10.926 90.223

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
23.391.548 21.384 90.085

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
20.567.187 8.929 89.981

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng