Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
31.323.773 39.736 163.861

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
38.112.056 33.306 158.822

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
85.098.352 61.227 143.185

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Thông Linh Phi
67.508.480 51.641 141.076

Thông Linh Phi

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
21.340.387 27.237 133.218

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
39.443.813 52.174 116.831

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
15.174.826 21.707 105.001

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
18.502.795 18.003 104.557

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
18.367.937 12.265 101.119

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
37.243.801 28.349 92.541 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
15.657.801 12.474 85.005

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
13.687.542 18.521 84.671

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
12.431.985 17.421 82.832

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người
10.638.376 12.381 81.932

Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
34.807.064 18.819 81.466

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
19.554.023 28.891 80.426

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
26.094.365 25.114 80.255

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
14.492.265 11.144 78.035

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
20.173.674 11.274 72.123

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
12.396.774 17.351 70.531

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
13.525.999 6.035 69.147

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời
11.393.427 6.813 68.834

Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
20.979.176 27.114 68.774

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
26.783.535 25.541 68.368 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người
14.288.131 33.238 67.570

Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
14.259.601 13.425 66.721

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
14.275.819 7.380 65.300

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
12.675.234 17.966 62.681

Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
9.041.140 5.882 62.206

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Phục thù thiếu gia tiểu điềm thê
5.583.748 6.804 60.557

Phục thù thiếu gia tiểu điềm thê

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
14.954.981 10.835 60.160

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Dụ Hoặc Miêu Yêu
15.921.597 16.881 58.872

Dụ Hoặc Miêu Yêu

Truyện tranh Này ! đừng động vào phô mai của tôi
7.723.029 9.680 58.034

Này ! đừng động vào phô mai của tôi

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
15.090.364 16.960 57.823

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
6.739.431 6.279 57.277

Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou

Truyện tranh Manh thê khó dỗ
6.243.344 8.302 57.058

Manh thê khó dỗ