Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
33.952.167 31.696 144.116

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
25.337.008 33.353 140.069

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
82.677.344 60.940 138.629

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Thông Linh Phi
63.838.291 50.273 134.252

Thông Linh Phi

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
19.559.519 26.298 125.880

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
37.331.188 51.894 109.929

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
13.768.263 20.830 98.477

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
16.721.113 16.976 96.643

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
16.402.463 11.488 93.706

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
35.833.206 28.426 90.678 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người
10.422.010 12.408 81.131

Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
12.941.655 18.374 80.599

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
25.627.081 25.072 78.784

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
33.539.493 18.734 78.457

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ
6.338.400 14.395 77.656

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
13.008.007 11.188 76.760

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
10.009.853 14.008 74.550

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
13.229.767 10.548 72.416

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
17.437.322 27.185 71.819

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
20.521.471 27.206 67.236

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
12.728.284 5.977 66.375

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
25.623.110 25.580 66.180 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời
10.794.145 6.592 66.109

Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
18.127.816 10.515 65.555

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người
13.751.508 33.203 65.017

Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
13.684.544 13.260 64.621

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
11.044.346 16.241 64.394

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
12.139.784 17.819 60.442

Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
12.984.965 6.992 60.155

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Phục thù thiếu gia tiểu điềm thê
5.398.351 6.714 59.150

Phục thù thiếu gia tiểu điềm thê

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
7.851.067 5.424 57.167

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
13.793.572 10.378 56.786

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
15.029.413 14.629 56.369

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Dụ Hoặc Miêu Yêu
15.459.128 16.679 56.292

Dụ Hoặc Miêu Yêu

Truyện tranh Manh thê khó dỗ
5.884.968 8.276 55.245

Manh thê khó dỗ

Truyện tranh Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng
6.670.031 14.003 54.884

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng