Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
94.916.740 69.173 370.276

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Thông Linh Phi
121.042.375 64.651 218.658

Thông Linh Phi

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
99.224.911 61.166 161.006

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
48.824.235 51.791 137.358

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
43.807.191 40.360 216.103

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa
11.830.852 38.370 83.844

Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
68.862.785 38.295 234.072

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
36.284.457 38.004 147.254

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
52.570.686 35.229 221.969

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người
17.183.918 33.181 76.775

Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
30.740.824 30.494 57.801

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
47.781.584 28.219 107.008 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
23.060.294 26.677 74.788

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Vết Cắn Ngọt Ngào 2
12.680.220 26.583 58.594 Đủ bộ

Vết Cắn Ngọt Ngào 2

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
37.220.848 25.448 84.056 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Ác ma đừng hôn tôi
17.252.641 24.609 114.064 Đủ bộ

Ác ma đừng hôn tôi

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
29.066.810 24.548 86.967

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
26.921.193 24.464 127.650

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
42.887.049 23.293 174.115

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
18.885.405 21.664 119.211

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
25.414.383 21.477 95.645

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
22.795.819 21.105 106.763 Đủ bộ

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
21.162.057 20.917 116.838

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
38.916.959 20.757 171.270

Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
33.142.912 20.688 134.611

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Chúng ta không thể học
12.919.881 20.185 48.565

Chúng ta không thể học

Truyện tranh Hôn Trộm 55 Lần
38.325.900 19.012 56.634 Đủ bộ

Hôn Trộm 55 Lần

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
22.588.092 18.921 61.925

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Nữ Thần Giáng Thế
18.852.529 18.695 92.809

Nữ Thần Giáng Thế

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
41.306.378 18.605 91.893

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Con tim rung động 2
15.136.631 18.055 92.321

Con tim rung động 2

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
44.719.726 17.617 160.061

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
14.498.763 17.581 68.011

Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại

Truyện tranh Ác nữ hoàng hậu
11.969.492 17.478 87.578

Ác nữ hoàng hậu

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
33.119.329 17.222 125.177

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Yêu
37.402.954 17.153 136.217

Cưng Chiều Vợ Yêu