Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
85.273.526 68.354 341.569

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Thông Linh Phi
114.524.731 64.305 209.978

Thông Linh Phi

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
97.032.994 61.134 158.753

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
47.582.652 51.792 134.895

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
64.066.217 37.979 224.041

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
35.067.919 37.971 190.757

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
34.842.556 37.933 142.871

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa
9.885.374 35.822 72.948

Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
47.577.765 34.708 209.453

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người
16.865.328 33.167 75.948

Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
30.456.676 30.489 57.255

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
46.373.707 28.211 105.012 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
22.821.749 26.670 74.067

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Vết Cắn Ngọt Ngào 2
11.999.242 26.571 56.559 Đủ bộ

Vết Cắn Ngọt Ngào 2

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
35.958.099 25.430 82.121 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
28.700.381 24.543 86.178

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
26.173.377 24.449 125.836

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Ác ma đừng hôn tôi
14.292.958 23.836 104.819

Ác ma đừng hôn tôi

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
39.556.187 23.077 166.043

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
18.409.325 21.656 117.585

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
24.460.292 21.446 93.225

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
21.810.516 21.099 103.986 Đủ bộ

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
20.579.441 20.915 115.086

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
32.397.828 20.655 132.946

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Chúng ta không thể học
11.705.627 19.097 45.202

Chúng ta không thể học

Truyện tranh Hôn Trộm 55 Lần
36.436.432 18.967 54.067 Đủ bộ

Hôn Trộm 55 Lần

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
22.189.874 18.917 61.084

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
27.465.605 18.780 143.544

Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
40.514.639 18.588 90.665

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Con tim rung động 2
13.638.678 17.915 84.670

Con tim rung động 2

Truyện tranh Nữ Thần Giáng Thế
12.178.120 17.900 72.225

Nữ Thần Giáng Thế

Truyện tranh Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
14.208.982 17.574 67.280

Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại

Truyện tranh Ác nữ hoàng hậu
11.362.902 17.434 86.549

Ác nữ hoàng hậu

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
20.485.894 16.887 157.500

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
28.296.434 16.804 114.498

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Dụ Hoặc Miêu Yêu
17.473.726 16.725 65.220

Dụ Hoặc Miêu Yêu