Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
73.117.244 56.071 115.708

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
35.171.188 51.147 102.014

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Thông Linh Phi
52.989.491 45.103 111.319

Thông Linh Phi

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người
12.351.553 32.358 57.694

Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
21.123.119 28.347 38.654

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
26.637.757 28.339 115.881

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
19.305.784 26.924 62.932

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
30.467.256 26.618 77.503 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Vết Cắn Ngọt Ngào 2
7.749.663 26.504 43.930 Đủ bộ

Vết Cắn Ngọt Ngào 2

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
22.643.152 26.209 60.138 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
18.671.008 25.129 109.003

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
23.836.498 24.816 73.368

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
12.461.391 22.389 50.273

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
13.943.036 21.617 101.513

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
10.857.706 18.774 83.839

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
16.732.383 18.338 45.723

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
29.217.831 17.914 68.594

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Hôn Trộm 55 Lần
22.964.417 17.619 31.910 Đủ bộ

Hôn Trộm 55 Lần

Truyện tranh Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
9.905.296 17.115 49.764

Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
10.933.420 17.027 68.289

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Con tim rung động 2
7.326.077 15.835 48.033

Con tim rung động 2

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
18.695.500 15.801 36.277

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Truyện tranh Dụ Hoặc Miêu Yêu
13.590.005 15.620 46.825

Dụ Hoặc Miêu Yêu

Truyện tranh Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ
11.380.336 15.012 24.946 Đủ bộ

Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ

Truyện tranh Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ
5.890.698 13.897 72.309

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ

Truyện tranh Tôi bị idol... chuyện không thể tả
10.858.026 13.711 23.635 Đủ bộ

Tôi bị idol... chuyện không thể tả

Truyện tranh Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
13.275.867 13.688 50.360

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly 2
8.134.894 13.634 45.734

Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly 2

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
12.526.819 13.531 76.370

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng
13.404.410 13.474 33.446

Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng

Truyện tranh Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng
5.980.985 13.424 48.709

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
11.130.195 12.811 39.998

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Thanh Ninh Chi Hạ
10.364.926 12.725 26.605

Thanh Ninh Chi Hạ

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
11.869.295 12.377 57.514

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
7.869.520 12.004 46.178

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Huyết Tộc Cấm Vực
7.771.660 11.598 27.775

Huyết Tộc Cấm Vực