Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thông Linh Phi
115.740.299 64.365 211.583

Thông Linh Phi

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
97.430.418 61.145 159.180

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
86.780.489 68.492 346.074

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
65.078.832 38.061 226.304

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Thám Tử Conan
50.498.801 11.951 69.042

Thám Tử Conan

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
48.249.569 34.785 211.218

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
47.787.722 51.795 135.275

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Tòa Tháp Bí Ẩn
41.021.563 10.503 55.175

Tòa Tháp Bí Ẩn

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
40.671.418 18.595 90.911

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
40.332.725 23.173 168.011

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
36.859.588 15.948 152.773

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
36.811.985 38.619 195.678

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
35.701.167 16.464 113.487

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
35.219.358 37.957 143.906

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Yêu
34.256.939 16.817 130.342

Cưng Chiều Vợ Yêu

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
33.227.478 11.264 120.225

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
32.561.870 20.667 133.283

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
31.525.712 13.458 163.246

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
30.522.802 30.490 57.358

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
30.222.314 15.561 130.904

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
29.970.579 19.597 149.525

Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
29.038.637 16.912 116.238

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
28.765.576 24.544 86.296

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
27.715.277 13.259 91.611

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
26.321.293 24.457 126.186

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
24.626.692 21.452 93.652

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
23.679.312 10.048 140.780

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
22.916.945 16.509 46.284

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
22.868.375 26.679 74.202

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
22.817.608 7.688 103.635

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
22.345.151 3.408 79.777

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
22.255.419 18.917 61.218

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn
21.983.328 3.634 43.648

Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn

Truyện tranh Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
21.538.149 9.009 92.678

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
21.328.319 15.141 84.073

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu