Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thông Linh Phi
1.989.438 52.211 144.350

Thông Linh Phi

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
1.966.578 33.744 163.703

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh My Office
1.654.023 710 10.978

My Office

Truyện tranh Từ chối kết hôn với đại gia: cô dâu bỏ trốn
1.631.429 623 22.692

Từ chối kết hôn với đại gia: cô dâu bỏ trốn

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
1.535.304 3.802 36.981

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
1.433.680 39.981 169.367

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Yêu
1.415.064 4.436 53.848

Cưng Chiều Vợ Yêu

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
1.334.794 7.974 46.619

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
1.320.195 1.833 25.456

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
1.274.107 13.082 88.872

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
1.263.563 18.551 108.239

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
1.222.735 9.798 47.531

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
1.216.724 29.574 84.453

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
1.196.277 2.063 22.748

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
1.056.554 11.625 74.954

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
1.041.773 18.096 85.738

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
1.036.103 7.495 37.739

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
1.011.063 907 18.660

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Truyện tranh Conan
1.009.675 6.494 38.221

Conan

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
942.941 29.951 49.549

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Mami Mau Chạy - Daddy Đuổi Tới Rồi
935.047 1.886 38.088

Mami Mau Chạy - Daddy Đuổi Tới Rồi

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
897.733 12.444 103.602

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
883.781 61.020 144.462

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
853.180 6.046 64.707

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
851.360 51.981 119.115

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
845.367 27.279 135.754

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu
831.901 1.991 28.557

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Truyện tranh Ác ma đừng hôn tôi
768.493 16.382 60.052

Ác ma đừng hôn tôi

Truyện tranh Chồng Già Vợ Trẻ Trêu Nhau Hàng Ngày
762.403 2.163 38.192

Chồng Già Vợ Trẻ Trêu Nhau Hàng Ngày

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
758.689 10.952 61.787

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y
713.263 4.447 36.005

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
702.791 11.368 53.086

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
653.923 9.954 47.510

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Tướng quân xin xuất chinh
652.506 6.749 56.252

Tướng quân xin xuất chinh

Truyện tranh Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
650.813 8.774 57.231

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Truyện tranh Tu Chân Tứ Vạn Niên
649.177 2.311 31.499

Tu Chân Tứ Vạn Niên