Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Romance

Thường là những câu chuyện về tình yêu, tình cảm lãng mạn. Ớ đây chúng ta sẽ lấy ví dụ như tình yêu giữa một người con trai và con gái, bên cạnh đó đặc điểm thể loại này là kích thích trí tưởng tượng của bạn về tình yêu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
63.987.477 62.586 276.465

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Thông Linh Phi
101.263.335 62.319 192.313

Thông Linh Phi

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
93.674.706 60.880 154.803

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
45.124.902 51.719 129.913

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
57.461.749 37.122 208.516

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
31.508.685 36.795 128.381

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người
15.896.064 33.029 72.977

Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
38.466.145 32.187 183.403

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
29.378.659 30.464 55.233

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
21.343.320 29.981 139.402

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
22.319.600 26.689 72.595

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
28.013.016 24.544 84.689

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
24.610.137 24.276 122.271

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Ác ma đừng hôn tôi
11.084.113 22.246 90.665

Ác ma đừng hôn tôi

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
32.490.464 21.964 147.923

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
17.624.715 21.622 114.682

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
22.854.598 21.256 88.145

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
19.414.892 20.872 110.907

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
29.934.601 19.893 126.011

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
21.457.085 18.937 59.428

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
38.980.943 18.555 88.161

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Chúng ta không thể học
10.360.004 18.101 40.545

Chúng ta không thể học

Truyện tranh Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
13.603.894 17.548 65.659

Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại

Truyện tranh Con tim rung động 2
11.006.538 17.413 70.605

Con tim rung động 2

Truyện tranh Dụ Hoặc Miêu Yêu
17.040.275 16.702 63.396

Dụ Hoặc Miêu Yêu

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
22.376.083 16.510 45.242

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Truyện tranh Ác nữ hoàng hậu
8.806.654 16.379 77.043

Ác nữ hoàng hậu

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
19.010.544 16.352 79.717

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
33.228.503 16.259 107.224

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Nữ Thần Giáng Thế
9.495.432 15.573 58.458

Nữ Thần Giáng Thế

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
31.274.486 15.348 138.008

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
20.307.854 15.104 82.914

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
20.722.215 15.045 95.202

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Thanh Ninh Chi Hạ
15.161.118 14.387 40.652

Thanh Ninh Chi Hạ

Truyện tranh Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
16.574.968 14.285 59.066

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa
7.509.951 13.984 56.840

Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa