Truyện thể loại Smut

Những truyện có nội dung hơi nhạy cảm, đặc biệt là liên quan đến tình dục
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
68.863.614 38.295 234.077

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
33.330.593 13.503 168.507

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Yêu
37.404.425 17.153 136.221

Cưng Chiều Vợ Yêu

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
33.143.097 20.688 134.611

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một
10.423.601 5.366 115.727

Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu
12.826.152 11.914 112.798

Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
21.377.467 12.381 99.848

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
41.306.595 18.605 91.893

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời
17.702.174 7.468 85.255 Đủ bộ

Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
37.221.377 25.448 84.056 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
14.298.628 9.790 75.478

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
17.061.375 7.459 69.936

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Healer báo thù
11.432.501 5.477 66.273

Healer báo thù

Truyện tranh Chọc tới chủ tịch tổng tài 2
8.876.884 7.213 66.206

Chọc tới chủ tịch tổng tài 2

Truyện tranh Manh thê khó dỗ
7.292.272 7.787 62.579

Manh thê khó dỗ

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
22.588.218 18.921 61.925

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma
11.589.420 6.118 61.812

Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma

Truyện tranh Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
14.006.348 5.279 61.569

Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi

Truyện tranh Vợ yêu không ngoan
7.602.940 6.666 59.124

Vợ yêu không ngoan

Truyện tranh Nuidara Zetsurin
6.281.953 3.240 54.221

Nuidara Zetsurin

Truyện tranh Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân
12.854.968 5.203 53.419

Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
10.424.370 4.900 52.608

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ
13.132.881 4.928 51.067

Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ

Truyện tranh Danh Môn Thiên Hậu
15.250.347 6.482 48.660Đủ bộ

Danh Môn Thiên Hậu

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
5.769.792 2.284 48.103

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Mặt nạ mê hoặc
6.566.377 7.148 46.656

Mặt nạ mê hoặc

Truyện tranh Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng
16.288.849 13.658 46.593

Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng

Truyện tranh Có Phải Cơ Bắp Của Tôi Đã Kích Thích Em?
5.587.316 2.484 44.940

Có Phải Cơ Bắp Của Tôi Đã Kích Thích Em?

Truyện tranh Khế hôn
6.550.752 7.522 41.560

Khế hôn

Truyện tranh Cuồng duệ tiểu thê
7.835.196 4.314 40.949Đủ bộ

Cuồng duệ tiểu thê

Truyện tranh Nhất Chỉ Sủng Hôn
7.878.421 3.165 40.814

Nhất Chỉ Sủng Hôn

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
5.430.512 5.557 37.510

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển
3.882.750 2.704 36.280

Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển

Truyện tranh Tiểu Bạch Nam Thần Daddy
2.567.901 2.781 35.840

Tiểu Bạch Nam Thần Daddy

Truyện tranh Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê
3.449.694 875 34.858

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê

Truyện tranh Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc
3.842.669 2.292 34.285

Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc