Truyện thể loại Smut

Những truyện có nội dung hơi nhạy cảm, đặc biệt là liên quan đến tình dục
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
41.340.229 18.605 91.940

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Yêu
37.524.182 17.159 136.438

Cưng Chiều Vợ Yêu

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
68.980.343 38.296 234.294

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân
12.873.027 5.204 53.452

Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
22.608.557 18.921 61.959

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
33.171.588 20.688 134.654

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
14.045.460 5.279 61.650

Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi

Truyện tranh Danh Môn Thiên Hậu
15.273.449 6.480 48.699 Đủ bộ

Danh Môn Thiên Hậu

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
21.388.149 12.381 99.875

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Trạch Yêu Ký
3.025.582 372 8.050

Trạch Yêu Ký

Truyện tranh Hào Môn Tiểu Lão Bà
11.892.717 5.620 24.625

Hào Môn Tiểu Lão Bà

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
14.315.908 9.790 75.536

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Cạm bẫy của nữ thần
9.181.312 6.428 17.367

Cạm bẫy của nữ thần

Truyện tranh Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc
3.859.911 2.292 34.363

Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
37.289.792 25.448 84.157 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Chọc tới chủ tịch tổng tài 2
8.894.651 7.213 66.258

Chọc tới chủ tịch tổng tài 2

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
33.405.986 13.507 168.788

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Rơi vào tình yêu với bá đạo tổng tài
7.728.654 6.256 23.160

Rơi vào tình yêu với bá đạo tổng tài

Truyện tranh Hào Môn Boss Thiên Giới Thê
1.197.367 1.024 15.249

Hào Môn Boss Thiên Giới Thê

Truyện tranh Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em
4.660.148 2.178 30.936 Đủ bộ

Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em

Truyện tranh Nam Thần Cách Vách
8.102.303 3.645 24.367 Đủ bộ

Nam Thần Cách Vách

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
17.075.604 7.459 69.958

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ
13.172.505 4.932 51.149

Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ

Truyện tranh Cuồng duệ tiểu thê
7.847.565 4.314 40.990Đủ bộ

Cuồng duệ tiểu thê

Truyện tranh Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời
17.735.457 7.470 85.323Đủ bộ

Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời

Truyện tranh Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam
4.037.388 1.316 10.506

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Truyện tranh The stars are not luminous body
3.143.911 1.215 9.768

The stars are not luminous body

Truyện tranh Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê
3.461.968 875 34.913

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê

Truyện tranh Satanophany
3.437.882 1.313 12.938

Satanophany

Truyện tranh Thiên Kim Đường Môn
5.080.768 2.090 28.582

Thiên Kim Đường Môn

Truyện tranh Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma
11.600.827 6.118 61.835

Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma

Truyện tranh A Wonderful New World
10.041.129 541 24.992

A Wonderful New World

Truyện tranh Tin Nhắn Định Mệnh
2.801.718 525 7.191

Tin Nhắn Định Mệnh