Truyện thể loại Smut

Những truyện có nội dung hơi nhạy cảm, đặc biệt là liên quan đến tình dục
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
40.667.521 18.595 90.906

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
65.061.081 38.061 226.256

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Yêu
34.239.726 16.816 130.328

Cưng Chiều Vợ Yêu

Truyện tranh Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân
12.505.099 5.196 52.681

Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
22.254.316 18.917 61.216

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
32.558.546 20.663 133.275

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
12.957.522 5.267 59.852

Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi

Truyện tranh Danh Môn Thiên Hậu
14.834.916 6.467 47.848 Đủ bộ

Danh Môn Thiên Hậu

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
21.143.377 12.379 99.241

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Trạch Yêu Ký
2.965.084 368 7.866

Trạch Yêu Ký

Truyện tranh Hào Môn Tiểu Lão Bà
11.780.145 5.618 24.350

Hào Môn Tiểu Lão Bà

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
13.901.844 9.783 74.294

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Cạm bẫy của nữ thần
9.133.617 6.426 17.253

Cạm bẫy của nữ thần

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
36.168.803 25.433 82.433 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Chọc tới chủ tịch tổng tài 2
8.571.528 7.209 65.246

Chọc tới chủ tịch tổng tài 2

Truyện tranh Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc
3.215.258 2.212 29.939

Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
31.510.273 13.458 163.206

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Rơi vào tình yêu với bá đạo tổng tài
7.649.058 6.255 22.831

Rơi vào tình yêu với bá đạo tổng tài

Truyện tranh Hào Môn Boss Thiên Giới Thê
1.099.086 1.021 14.773

Hào Môn Boss Thiên Giới Thê

Truyện tranh Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em
4.502.906 2.173 30.515 Đủ bộ

Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em

Truyện tranh Nam Thần Cách Vách
7.911.298 3.648 24.093 Đủ bộ

Nam Thần Cách Vách

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
16.692.296 7.454 69.242

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Cuồng duệ tiểu thê
7.554.765 4.307 40.289 Đủ bộ

Cuồng duệ tiểu thê

Truyện tranh Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời
16.986.215 7.459 83.776 Đủ bộ

Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời

Truyện tranh Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ
11.620.856 4.777 46.114

Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ

Truyện tranh Một Nửa Hoàn Hảo
4.380.319 503 15.439

Một Nửa Hoàn Hảo

Truyện tranh Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam
3.982.901 1.314 10.352

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Truyện tranh Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê
3.224.032 871 34.012

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê

Truyện tranh The stars are not luminous body
2.923.850 1.206 8.914

The stars are not luminous body

Truyện tranh Satanophany
3.307.863 1.308 12.601

Satanophany

Truyện tranh Thiên Kim Đường Môn
5.024.622 2.089 28.260

Thiên Kim Đường Môn

Truyện tranh Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma
11.131.068 6.114 60.512

Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma

Truyện tranh Tin Nhắn Định Mệnh
2.700.128 524 6.937

Tin Nhắn Định Mệnh

Truyện tranh Kaikan Phrase
569.268 210 1.528

Kaikan Phrase