Truyện thể loại Smut

Những truyện có nội dung hơi nhạy cảm, đặc biệt là liên quan đến tình dục
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
40.917.325 18.601 91.293

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
66.757.974 38.222 229.881

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Yêu
35.632.114 17.059 132.860

Cưng Chiều Vợ Yêu

Truyện tranh Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân
12.609.370 5.199 52.916

Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
22.380.904 18.918 61.468

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
32.772.842 20.675 133.789

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
13.387.570 5.271 60.558

Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
21.216.346 12.379 99.425

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Trạch Yêu Ký
2.986.843 370 7.935

Trạch Yêu Ký

Truyện tranh Hào Môn Tiểu Lão Bà
11.823.223 5.620 24.453

Hào Môn Tiểu Lão Bà

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
14.043.186 9.787 74.684

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Cạm bẫy của nữ thần
9.151.479 6.427 17.300

Cạm bẫy của nữ thần

Truyện tranh Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc
3.428.932 2.246 31.720

Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc

Truyện tranh Chọc tới chủ tịch tổng tài 2
8.682.253 7.210 65.603

Chọc tới chủ tịch tổng tài 2

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
32.149.074 13.478 165.010

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Rơi vào tình yêu với bá đạo tổng tài
7.677.471 6.256 22.945

Rơi vào tình yêu với bá đạo tổng tài

Truyện tranh Hào Môn Boss Thiên Giới Thê
1.130.529 1.022 14.907

Hào Môn Boss Thiên Giới Thê

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
16.862.945 7.455 69.554

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ
12.369.804 4.871 48.958

Xuyên Không Tới Thế Giới Phụ Nữ

Truyện tranh Một Nửa Hoàn Hảo
5.118.103 545 17.958

Một Nửa Hoàn Hảo

Truyện tranh Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam
4.003.662 1.314 10.425

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Truyện tranh Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê
3.311.424 873 34.336

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê

Truyện tranh The stars are not luminous body
2.955.472 1.207 8.998

The stars are not luminous body

Truyện tranh Satanophany
3.361.768 1.312 12.755

Satanophany

Truyện tranh Thiên Kim Đường Môn
5.044.531 2.089 28.381

Thiên Kim Đường Môn

Truyện tranh Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma
11.344.861 6.115 61.159

Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma

Truyện tranh Tin Nhắn Định Mệnh
2.736.154 525 7.045

Tin Nhắn Định Mệnh

Truyện tranh Kaikan Phrase
571.734 210 1.539

Kaikan Phrase

Truyện tranh Người yêu khát máu của tôi
2.635.891 1.829 12.899

Người yêu khát máu của tôi

Truyện tranh Em Hàng Xóm
8.724.104 669 18.638

Em Hàng Xóm

Truyện tranh Vợ yêu không ngoan
7.554.702 6.666 58.944

Vợ yêu không ngoan

Truyện tranh A Wonderful New World
7.699.585 466 20.368

A Wonderful New World

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu
10.785.839 11.780 103.499

Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu

Truyện tranh Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài
4.506.531 1.973 24.485

Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài