Truyện thể loại Smut

Những truyện có nội dung hơi nhạy cảm, đặc biệt là liên quan đến tình dục
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
42.400.177 18.619 23.876

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
74.963.544 38.620 61.768

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Yêu
39.810.882 17.275 40.812

Cưng Chiều Vợ Yêu

Truyện tranh Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân
13.311.387 5.195 14.715

Liệt Ái Tri Hạ: Series Mật Đào Tiểu Tình Nhân

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
23.130.396 18.926 18.699

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
34.075.118 20.734 33.064

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
15.173.283 5.295 20.828

Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
21.691.631 12.360 24.913

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Trạch Yêu Ký
3.092.131 374 4.105

Trạch Yêu Ký

Truyện tranh Hào Môn Tiểu Lão Bà
12.046.447 5.621 9.118

Hào Môn Tiểu Lão Bà

Truyện tranh Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân
15.022.958 9.810 19.516

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Truyện tranh Cạm bẫy của nữ thần
9.250.321 6.428 5.869

Cạm bẫy của nữ thần

Truyện tranh Thiên Đường Song Song Tại Dị Giới
16.138.886 5.556 23.861

Thiên Đường Song Song Tại Dị Giới

Truyện tranh Chọc tới chủ tịch tổng tài 2
9.471.502 7.233 16.886

Chọc tới chủ tịch tổng tài 2

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
34.797.379 13.539 50.196

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Rơi vào tình yêu với bá đạo tổng tài
7.852.490 6.256 9.732

Rơi vào tình yêu với bá đạo tổng tài

Truyện tranh Hào Môn Boss Thiên Giới Thê
1.340.090 1.028 6.271

Hào Môn Boss Thiên Giới Thê

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
12.110.207 2.996 48.150

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
17.431.036 7.461 17.713

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Satanophany
4.496.831 1.455 8.348

Satanophany

Truyện tranh Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam
4.109.458 1.317 4.273

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Truyện tranh The stars are not luminous body
3.292.869 1.221 4.056

The stars are not luminous body

Truyện tranh Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê
3.819.468 881 12.847

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê

Truyện tranh Thiên Kim Đường Môn
5.156.994 2.092 9.216

Thiên Kim Đường Môn

Truyện tranh Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma
11.942.776 6.119 14.776

Tế Phẩm Tân Nương Của Tổng Tài Ác Ma

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu
14.421.966 11.959 42.994

Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu

Truyện tranh Kaikan Phrase
589.543 210 675

Kaikan Phrase

Truyện tranh Người yêu khát máu của tôi
2.675.097 1.829 5.347

Người yêu khát máu của tôi

Truyện tranh Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một
15.295.957 5.874 67.342

Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một

Truyện tranh Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh
4.223.232 815 21.687

Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh