Truyện thể loại Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Dị Nhân Quán
1.354.536 652 8.114

Dị Nhân Quán

Truyện tranh The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes
861.658 1.382 17.296

The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes

Truyện tranh Shinigami Bocchan to Kuro Maid
771.299 613 6.668

Shinigami Bocchan to Kuro Maid

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
5.001.315 1.306 30.633

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Đảo Kinh Hoàng
38.921 60 644

Đảo Kinh Hoàng

Truyện tranh Chiến Binh Từ Thế Giới Khác
114.528 62 2.868

Chiến Binh Từ Thế Giới Khác

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
9.609.180 2.715 34.571

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Bakemonogatari
241.146 149 2.718

Bakemonogatari

Truyện tranh Cực Vũ Huyền Đế
2.131.379 382 16.782

Cực Vũ Huyền Đế

Truyện tranh Hệ Thống X Toàn Năng
16.670 38 1.001

Hệ Thống X Toàn Năng

Truyện tranh Thợ Săn Quỷ
374.962 490 5.072

Thợ Săn Quỷ

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
352.262 217 6.721

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế
4.845.303 3.433 31.747

Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
8.048.106 10.502 47.486

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Nanyak
52.821 135 1.912

Nanyak

Truyện tranh Truyền Võ
2.453.284 721 14.901

Truyền Võ

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
10.562.978 2.282 37.899

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Dị Năng Thiếu Niên Vương
502.022 255 7.369

Dị Năng Thiếu Niên Vương

Truyện tranh Võ Thần Thiên Hạ
1.340.361 410 9.026

Võ Thần Thiên Hạ

Truyện tranh Spirited Away by the Rain Woman Youkai
117.700 149 1.805

Spirited Away by the Rain Woman Youkai

Truyện tranh Mairimashita! Iruma-kun
1.975.731 1.757 16.525

Mairimashita! Iruma-kun

Truyện tranh Thế Giới Game Thủ
14.668.072 5.337 39.464

Thế Giới Game Thủ

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
21.206.433 5.813 67.620

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Chánh Tà
8.038 12 267

Chánh Tà

Truyện tranh Ikki Yakou - Nhất Quỷ Dạ Hành
7.001 14 549

Ikki Yakou - Nhất Quỷ Dạ Hành

Truyện tranh Jinbaku shounen hanako-kun
259.435 496 4.358

Jinbaku shounen hanako-kun

Truyện tranh Isekai Kenkokuki
1.500.098 858 20.734

Isekai Kenkokuki

Truyện tranh Hứa Lan
3.997 16 361

Hứa Lan

Truyện tranh The Demon King Cute Yamada Is A Good Boy
30.663 71 1.532

The Demon King Cute Yamada Is A Good Boy

Truyện tranh Thiền Tâm Vấn Đạo
240.024 232 3.354

Thiền Tâm Vấn Đạo

Truyện tranh Munou na Nana
140.875 260 1.912

Munou na Nana

Truyện tranh Đại Khâu Giáp Sư
4.869.571 2.223 24.004

Đại Khâu Giáp Sư

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
27.425.556 6.813 63.294

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Ta Luyện Dược Thành Thánh
7.672 24 1.093

Ta Luyện Dược Thành Thánh

Truyện tranh Shoujo Fujuubun
18.274 15 307

Shoujo Fujuubun

Truyện tranh Jigokuraku
1.293.462 675 9.795

Jigokuraku