Truyện thể loại Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Fudatsuki no Kyoko-chan
234.697 194 2.940

Fudatsuki no Kyoko-chan

Truyện tranh Bệnh Viện Ma Ám
198.240 392 1.765

Bệnh Viện Ma Ám

Truyện tranh Golden Gold
10.896 22 264

Golden Gold

Truyện tranh Trường Học Siêu Anh Hùng
9.290.652 2.582 18.927

Trường Học Siêu Anh Hùng

Truyện tranh Tận Cùng Của Sự Giả Dối
10.252.326 7.284 33.865

Tận Cùng Của Sự Giả Dối

Truyện tranh Girl And Science
2.368.198 585 10.531

Girl And Science

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
17.561 59 1.131

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Loli siêu năng lực
39.729 20 418

Loli siêu năng lực

Truyện tranh Thần Binh Khưu Phúc Long
276.403 70 1.605

Thần Binh Khưu Phúc Long

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
14.807.672 3.361 23.838

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
1.775.263 274 3.782

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Thánh Kinh Truyện - Đấng Cứu Thế
13.723 10 175

Thánh Kinh Truyện - Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Tối Cường Nông Dân Hệ Thống
1.436.483 584 11.160

Tối Cường Nông Dân Hệ Thống

Truyện tranh Khu Ma Nhân
12.060 11 172

Khu Ma Nhân

Truyện tranh Jinbaku shounen hanako-kun
97.111 227 2.472

Jinbaku shounen hanako-kun

Truyện tranh Yozakura Quartet
76.288 13 1.148

Yozakura Quartet

Truyện tranh Mạt Thế Phàm Nhân
3.635.119 1.430 17.625

Mạt Thế Phàm Nhân

Truyện tranh Seiken no Blacksmith
195.754 135 2.626

Seiken no Blacksmith

Truyện tranh Nữ Vương Của Máu Và Tro
60.252 96 2.065

Nữ Vương Của Máu Và Tro

Truyện tranh Hard Core Leveling Warrior
4.461.998 1.789 18.122

Hard Core Leveling Warrior

Truyện tranh Alita - Thiên Thần Chiến Binh
22.131 30 340

Alita - Thiên Thần Chiến Binh

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
14.480.740 4.786 31.133

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Truyền Võ
1.818.718 613 12.182

Truyền Võ

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
22.528.486 6.196 54.325

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Dead Mount Death Play
265.606 377 5.465

Dead Mount Death Play

Truyện tranh Skeleton Soldier Couldn’t Protect The Dungeon
1.568.949 1.712 14.861

Skeleton Soldier Couldn’t Protect The Dungeon

Truyện tranh Hồ Sơ của Lord El-Melloi II
48.489 33 588

Hồ Sơ của Lord El-Melloi II

Truyện tranh Can You Become A Magical Even Xx?
68.492 291 1.617

Can You Become A Magical Even Xx?

Truyện tranh The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes
609.081 1.142 13.964

The Reincarnation Magician Of The Inferior Eyes

Truyện tranh Monster Child
55.343 75 1.188

Monster Child

Truyện tranh Dị Nhân Quán
942.487 496 6.441

Dị Nhân Quán

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
3.377.643 1.168 18.541

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Cuộc Phiêu Lưu Bí Ẩn
1.515.377 84 1.455

Cuộc Phiêu Lưu Bí Ẩn

Truyện tranh Lâm Uyên Kiếp
808 9 111

Lâm Uyên Kiếp

Truyện tranh Đại Khâu Giáp Sư
4.155.923 2.068 20.915

Đại Khâu Giáp Sư

Truyện tranh Chư Thiên Ký
10.398.222 2.997 37.403

Chư Thiên Ký