Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Sinh Sinh Tương Thác
1.236.641 1.101 11.578

Sinh Sinh Tương Thác

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
685.194 788 9.791

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Chủ tịch và Nữ Sát thủ
605.901 312 5.559

Chủ tịch và Nữ Sát thủ

Truyện tranh Nhân vật phản diện: Không ngọt không lấy tiền
345.998 305 5.078

Nhân vật phản diện: Không ngọt không lấy tiền

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
1.083.967 3.146 21.022

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
30.138.803 34.068 121.678

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Nữ Thần Giáng Thế
2.751.775 5.118 25.084

Nữ Thần Giáng Thế

Truyện tranh Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm
534.098 628 10.692

Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
16.700.538 11.663 85.759

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
24.190.680 13.159 83.211

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Băng Sơn Thủ Tế
8.784.215 5.770 42.622

Băng Sơn Thủ Tế

Truyện tranh Khóa Chặt Đôi Môi
2.720.360 3.367 32.285

Khóa Chặt Đôi Môi

Truyện tranh Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn
211.147 187 6.307

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Truyện tranh Hỗn Độn Kiếm Thần
469.718 511 7.918

Hỗn Độn Kiếm Thần

Truyện tranh Cấm tình điềm mật: Đế thiếu hào môn trêu tận cửa
974.769 893 14.349

Cấm tình điềm mật: Đế thiếu hào môn trêu tận cửa

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
7.314.751 2.072 32.493

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
14.758.593 19.087 79.896

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Xú Nữ Đích Hậu Cung
6.118.898 5.906 34.467

Xú Nữ Đích Hậu Cung

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
36.809.545 7.455 93.317

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Người Trong Giang Hồ
15.885.310 3.114 8.804

Người Trong Giang Hồ

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
3.389.246 2.757 30.079

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
9.139.012 1.749 43.424

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng
923.471 944 15.503

Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng

Truyện tranh Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt
658.996 647 10.864

Nhật Ký Báo Thù Của Thiên Kim Hai Mặt

Truyện tranh Tiên Ma Đồng Tu
879.776 147 8.682

Tiên Ma Đồng Tu

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
21.586.867 3.925 34.150

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu
22.913 225 3.817

Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu

Truyện tranh Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố
12.294.657 7.159 43.240

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố

Truyện tranh Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
962.403 651 8.528

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Truyện tranh Đường Dần tại Dị Giới
23.186.439 4.259 47.585

Đường Dần tại Dị Giới

Truyện tranh Ta Nấu - Chàng Giết
108.728 150 2.201

Ta Nấu - Chàng Giết

Truyện tranh Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!
57.805 142 4.257

Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Truyện tranh Công Chúa Nữ Vương Mệnh
2.647.996 5.405 19.038

Công Chúa Nữ Vương Mệnh

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
2.927.464 733 4.566

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Boss Của Tôi Là Đại Thần
2.144.763 1.665 13.524

Boss Của Tôi Là Đại Thần

Truyện tranh Tôi không phải nữ phụ ác độc
2.265.302 2.358 20.550

Tôi không phải nữ phụ ác độc