Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
27.695.041 13.770 124.014

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
1.544.996 638 24.525

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Tiêu Nhân
2.488.537 322 5.665

Tiêu Nhân

Truyện tranh Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế
10.558.437 4.524 67.925

Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế

Truyện tranh Yêu Thần Ký
91.908.451 14.023 160.830

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng
4.896.284 2.325 45.841

Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng

Truyện tranh Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
12.801.044 6.825 87.934

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Truyện tranh Nữ Tiên Tôn Bận Đào Hôn
236.659 96 7.451

Nữ Tiên Tôn Bận Đào Hôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
27.942.686 3.888 91.471

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Bác Sĩ Trùng Sinh
3.743.891 1.367 23.089

Bác Sĩ Trùng Sinh

Truyện tranh Long Ẩn Giả
3.722.594 247 18.030

Long Ẩn Giả

Truyện tranh Thiên Thần Quyết
9.625.598 556 35.670

Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
1.170.559 533 24.566

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
5.933.098 4.501 49.543

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Thiên Hạ Vô Địch Lão Tổ Tông
432.920 62 1.910

Thiên Hạ Vô Địch Lão Tổ Tông

Truyện tranh Tuyệt Thế Binh Vương Xông Hoa Đô
1.418.987 302 12.185

Tuyệt Thế Binh Vương Xông Hoa Đô

Truyện tranh Cửu Trùng Tử
2.108.405 787 16.828

Cửu Trùng Tử

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
29.894.106 4.334 74.377

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Thuật Sĩ Đến Từ Tương Lai
2.570.814 400 21.861

Thuật Sĩ Đến Từ Tương Lai

Truyện tranh Return Survival
3.806.282 1.452 32.928

Return Survival

Truyện tranh Yeon Lok Heun
144.050 32 2.217

Yeon Lok Heun

Truyện tranh Ảnh Đế Yêu Hồ
453.559 113 9.434

Ảnh Đế Yêu Hồ

Truyện tranh Ma vương thất nghiệp
6.801.922 1.062 29.621

Ma vương thất nghiệp

Truyện tranh Lâu Tiểu Thư, Lại Gặp Nhau Rồi
476.852 378 13.880

Lâu Tiểu Thư, Lại Gặp Nhau Rồi

Truyện tranh Phim Giả Làm Thật
2.227.573 1.894 26.310

Phim Giả Làm Thật

Truyện tranh Độ Ấm Quái Vật Kiệm Lời
806.211 662 18.074

Độ Ấm Quái Vật Kiệm Lời

Truyện tranh Kim Tiền Chí Thượng
25.585 38 427

Kim Tiền Chí Thượng

Truyện tranh Người cống hiến
1.901.886 447 20.709

Người cống hiến

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
22.027.474 2.945 80.616

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Dị Năng Của Ngươi Thuộc Về Ta
207.525 49 4.964

Dị Năng Của Ngươi Thuộc Về Ta

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
10.684.660 1.148 46.006

Dị Thế Tà Quân

Truyện tranh Thần Cấp Thấu Thị
6.096.212 813 32.489

Thần Cấp Thấu Thị

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
4.467.135 340 24.813

Nghịch Thiên Chiến Thần