Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đào Hoa Bảo Điển
15.941.542 2.070 35.289

Đào Hoa Bảo Điển

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
44.426.474 3.354 102.682

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Chiến Đỉnh
9.343.263 628 36.577

Chiến Đỉnh

Truyện tranh Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện
4.812.709 1.965 29.012

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ
16.181.180 2.500 50.623

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
7.332.481 1.008 41.020

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Tôi Là Người Môi Giới Của Ngôi Nhà Kỳ Quái
1.626 9 169

Tôi Là Người Môi Giới Của Ngôi Nhà Kỳ Quái

Truyện tranh Trang Nhất Không Có Hắn
1.258 2 63

Trang Nhất Không Có Hắn

Truyện tranh Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung
1.944 23 460

Ta Có Một Tòa Mạt Thế Mê Cung

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
14.226.195 3.222 16.645

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Ta Thành Thần Một Mình
821.109 161 11.949

Ta Thành Thần Một Mình

Truyện tranh Vô Lương Cuồng Hậu Mê Hoặc Quân Vương
85.916 41 4.669

Vô Lương Cuồng Hậu Mê Hoặc Quân Vương

Truyện tranh Solo Đi Vương Gia
6.482.832 5.097 44.889

Solo Đi Vương Gia

Truyện tranh Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế
10.315.633 1.352 57.164

Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
20.131.227 4.507 81.080

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành
11.038.595 896 48.263

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

Truyện tranh Trọng Sinh Ta Là Đại Thiên Thần
3.723.356 545 29.206

Trọng Sinh Ta Là Đại Thiên Thần

Truyện tranh Người Thừa Kế Giá Đáo: Hiệu Thảo Làm Loạn Đủ Chưa?
7.167.679 4.400 65.072

Người Thừa Kế Giá Đáo: Hiệu Thảo Làm Loạn Đủ Chưa?

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung
2.159.205 593 24.212

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

Truyện tranh Ta Cần Thiết Phải Làm Người Tốt
170.153 91 4.957

Ta Cần Thiết Phải Làm Người Tốt

Truyện tranh Tận Kiển Minh Thần
63.099 45 2.600

Tận Kiển Minh Thần

Truyện tranh Thiên Châu Biến
2.208.725 994 26.429

Thiên Châu Biến

Truyện tranh Cục Gạch Xông Vào Dị Giới
272.364 250 5.978

Cục Gạch Xông Vào Dị Giới

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
31.220.050 13.959 132.915

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Tây Du Ký ngoại truyện
5.779.946 2.741 20.703

Tây Du Ký ngoại truyện

Truyện tranh Chúa Tể Tam Giới
10.110.001 884 42.158

Chúa Tể Tam Giới

Truyện tranh Thực Linh Vương
340.763 153 8.418

Thực Linh Vương

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
132.174.522 26.963 248.769

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
15.230.031 1.600 50.130

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
6.646.268 1.442 37.823

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Ngăn Chặn Tận Thế
2.830.091 318 20.006

Ngăn Chặn Tận Thế

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
47.941.596 3.680 120.095

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
5.700.955 1.349 32.364

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Tiến Độ Chia Tay 99%
2.392.690 441 30.326

Tiến Độ Chia Tay 99%

Truyện tranh Ma vương thất nghiệp
9.631.892 2.161 38.902

Ma vương thất nghiệp