Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Trong Nhà Có 2 Bạn Gái Song Sinh
1.103.978 627 9.847

Trong Nhà Có 2 Bạn Gái Song Sinh

Truyện tranh Vận Rủi Thực Không Phải Cha Ta
526.501 111 6.485

Vận Rủi Thực Không Phải Cha Ta

Truyện tranh Ma vương thất nghiệp
8.652.630 1.699 35.507

Ma vương thất nghiệp

Truyện tranh Đứng Yên ! Phụng Chỉ Đánh Cướp Đây
61.765 8 1.530

Đứng Yên ! Phụng Chỉ Đánh Cướp Đây

Truyện tranh Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính
21.874.800 3.820 118.519

Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Kỷ
40.823 27 2.999

Nghịch Thiên Chiến Kỷ

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
263.123 42 685

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Quy Luật Năm Bản Mệnh Của Hồ Ly
184.349 81 4.187

Quy Luật Năm Bản Mệnh Của Hồ Ly

Truyện tranh Vương Bài Thần Y
2.404.375 357 17.763

Vương Bài Thần Y

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
14.351.285 2.067 66.563

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Ta có chín nữ đồ đệ
8.157.976 1.484 42.877

Ta có chín nữ đồ đệ

Truyện tranh Nghịch Thiên Độc Phi
211.816 63 9.096

Nghịch Thiên Độc Phi

Truyện tranh Đưa mami về nhà
64.538.243 57.798 236.103

Đưa mami về nhà

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
19.287.924 5.231 58.302

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Long Vương Điện
1.935.138 395 15.926

Long Vương Điện

Truyện tranh Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh
1.191.318 694 21.746

Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh

Truyện tranh Bạn Gái Zombie Của Tôi
11.533.833 4.024 55.074

Bạn Gái Zombie Của Tôi

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
11.247.489 557 42.714

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Băng Sơn Thủ Tế
15.323.947 7.176 61.725

Băng Sơn Thủ Tế

Truyện tranh Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới
2.897.993 592 20.263

Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới

Truyện tranh Quân Hỏa Nữ Hoàng
160.554 80 9.145

Quân Hỏa Nữ Hoàng

Truyện tranh Đào Hoa Bảo Điển
14.345.056 1.805 32.495

Đào Hoa Bảo Điển

Truyện tranh Đỉnh Cấp Võ Hồn
452.661 123 8.608

Đỉnh Cấp Võ Hồn

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
13.648.031 10.603 81.626

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
30.625.935 13.401 97.060

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa
12.383.471 38.469 87.327

Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa

Truyện tranh Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường
93.698 60 3.678

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường

Truyện tranh Người Đàn Ông Thực Thụ
230.260 50 3.443

Người Đàn Ông Thực Thụ

Truyện tranh Murim Thời Hiện Đại
556.963 111 6.435

Murim Thời Hiện Đại

Truyện tranh Yêu Đạo Chí Tôn Yêu Hoàng Trở Về
257.888 92 6.788

Yêu Đạo Chí Tôn Yêu Hoàng Trở Về

Truyện tranh Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
13.183.497 1.410 44.543

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
13.018.968 1.318 61.664

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới
2.552.820 557 17.687

Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
15.273.621 4.125 58.130

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Nghịch Thiên Tiên Mệnh
1.389.966 178 16.013

Nghịch Thiên Tiên Mệnh