Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tiến gần đến trái tim em
3.397.841 2.844 51.832

Tiến gần đến trái tim em

Truyện tranh Bán long Kỵ sĩ
463.610 79 3.244 Đủ bộ

Bán long Kỵ sĩ

Truyện tranh Cách Sông Ngàn Dặm, Tần Xuyên Tri Hạ
19.938 21 1.912

Cách Sông Ngàn Dặm, Tần Xuyên Tri Hạ

Truyện tranh Nữ Vương Tàn Nhẫn
712.986 472 16.751

Nữ Vương Tàn Nhẫn

Truyện tranh Huyết Túc Khế Ứớc
306.733 250 6.521

Huyết Túc Khế Ứớc

Truyện tranh Dolo Mệnh Vận Giao Nang
1.267.394 1.556 18.261

Dolo Mệnh Vận Giao Nang

Truyện tranh Chiến Binh Từ Thế Giới Khác
4.349.422 1.204 29.619

Chiến Binh Từ Thế Giới Khác

Truyện tranh King of Fighters Toàn Tập
74.197 27 484

King of Fighters Toàn Tập

Truyện tranh Tuyệt Thế Thánh Đế
487.669 71 8.575

Tuyệt Thế Thánh Đế

Truyện tranh Khu Vực 404
37.007 17 1.521

Khu Vực 404

Truyện tranh Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới
749.956 543 10.597

Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới

Truyện tranh Hải Đường Lại Nở
1.313.393 915 16.626

Hải Đường Lại Nở

Truyện tranh Nữ Chính Phản Phái Cần Thăng Cấp
105.758 65 4.194

Nữ Chính Phản Phái Cần Thăng Cấp

Truyện tranh Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!
4.322.854 2.340 20.602

Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!

Truyện tranh Người Trong Giang Hồ
22.957.490 3.906 13.608 Đủ bộ

Người Trong Giang Hồ

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
20.309.999 3.914 66.685

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Tạp Đồ
1.112.955 327 8.340

Tạp Đồ

Truyện tranh Khanh Như Tơ
748.127 340 5.826

Khanh Như Tơ

Truyện tranh Sư Phụ Lại Trêu Chọc Ta
3.577.003 1.312 23.421

Sư Phụ Lại Trêu Chọc Ta

Truyện tranh Nữ Đế Học Dốt
1.698.308 877 14.817

Nữ Đế Học Dốt

Truyện tranh Chiến Đạo Thành Thánh
117.742 52 3.707

Chiến Đạo Thành Thánh

Truyện tranh Định Hải Phù Sinh Lục
153.282 84 4.522

Định Hải Phù Sinh Lục

Truyện tranh Tiếp xúc chí mạng
470.836 68 2.771 Đủ bộ

Tiếp xúc chí mạng

Truyện tranh Đừng Để Hắn Ta Đứng Thứ Nhất
6.896 44 590

Đừng Để Hắn Ta Đứng Thứ Nhất

Truyện tranh Tôi Trở Thành Hầu Gái Của Một Công Tước
10.203.503 11.347 106.114

Tôi Trở Thành Hầu Gái Của Một Công Tước

Truyện tranh Hiệp Sĩ Giấy A
141.123 40 695

Hiệp Sĩ Giấy A

Truyện tranh Thánh Đường Chi Thành
635.543 158 11.407

Thánh Đường Chi Thành

Truyện tranh Thôn Phệ Vĩnh Hằng
3.398.052 167 17.187

Thôn Phệ Vĩnh Hằng

Truyện tranh Long Vương Giác Tỉnh
1.161.070 66 9.294

Long Vương Giác Tỉnh

Truyện tranh Pháp sư và nữ chúa quỷ
2.503.664 1.018 12.908

Pháp sư và nữ chúa quỷ

Truyện tranh Tối Cuồng Nữ Tế
657.756 204 6.162

Tối Cuồng Nữ Tế

Truyện tranh Hỏa Long
2.607 2 70

Hỏa Long

Truyện tranh Secret Neighbors
1.864.296 207 11.840

Secret Neighbors

Truyện tranh Siêu Phàm Truyện
8.909.647 782 28.929

Siêu Phàm Truyện

Truyện tranh Hồi Xuân Tiểu Độc Y
2.777.420 368 19.779

Hồi Xuân Tiểu Độc Y