Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
25.831.345 3.224 89.912

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi!
7.524.113 8.441 49.145

Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi!

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
7.721.082 2.108 48.909

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
13.903.790 7.781 81.022

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
7.234.930 4.684 54.452

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
7.864.477 1.934 9.822

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
5.818.671 5.949 42.847 Đủ bộ

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Long Ẩn Giả
5.819.748 306 22.113

Long Ẩn Giả

Truyện tranh Quận chúa bất tư gia
1.719.762 776 31.806

Quận chúa bất tư gia

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
39.409.864 16.079 159.033

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Ngôi Sao Vụn Vỡ
1.968.329 2.094 25.032

Ngôi Sao Vụn Vỡ

Truyện tranh Thú Hắc Cuồng Phi
2.823.944 1.677 49.622

Thú Hắc Cuồng Phi

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
2.480.923 714 36.126

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Vua trò chơi Full Màu
5.700.914 786 8.974

Vua trò chơi Full Màu

Truyện tranh Thông Linh Phi
121.569.720 64.688 219.392

Thông Linh Phi

Truyện tranh Nguyệt trầm ngâm
6.815.977 5.141 45.669

Nguyệt trầm ngâm

Truyện tranh Kiếm Vũ
6.592.161 664 24.309

Kiếm Vũ

Truyện tranh Người Tu Tiên Tại Đô Thị
6.383.919 1.578 40.753

Người Tu Tiên Tại Đô Thị

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
7.800.101 1.327 34.012

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Tôn Thượng
19.214.361 4.329 75.119

Tôn Thượng

Truyện tranh Trò Chơi Song Trùng
100.628 102 2.103

Trò Chơi Song Trùng

Truyện tranh Thân Thủ Đệ Nhất Kiếm
194.223 36 4.178

Thân Thủ Đệ Nhất Kiếm

Truyện tranh Bác Sĩ Trùng Sinh
4.640.970 1.580 26.973

Bác Sĩ Trùng Sinh

Truyện tranh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi
143.002 169 9.672

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Truyện tranh Huyết Mực Sơn Hà
120.519 28 2.922

Huyết Mực Sơn Hà

Truyện tranh Mắc Kẹt Trên Mặt Trăng
497.363 419 4.349

Mắc Kẹt Trên Mặt Trăng

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
7.358.271 3.933 48.447

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Ảnh Hậu Cũng Không Bằng Niệm Thanh Hoa
1.085.090 131 10.689

Ảnh Hậu Cũng Không Bằng Niệm Thanh Hoa

Truyện tranh Tổ Thượng Có Tiền
752.636 167 6.992

Tổ Thượng Có Tiền

Truyện tranh Vượt qua giới hạn
6.355.722 4.224 62.197

Vượt qua giới hạn

Truyện tranh Ngự Thú Cuồng Phi
183.261 32 5.708

Ngự Thú Cuồng Phi

Truyện tranh Vận Rủi Thực Không Phải Cha Ta
506.738 108 6.308

Vận Rủi Thực Không Phải Cha Ta

Truyện tranh Siêu Cấp Thôn Phệ Hệ Thống
108.069 99 4.559

Siêu Cấp Thôn Phệ Hệ Thống

Truyện tranh Hắc Tạp
1.910.277 312 11.896

Hắc Tạp

Truyện tranh Hài Đế Vi Tôn
1.802.074 352 19.426

Hài Đế Vi Tôn