Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thượng Quốc Phú Chi Thiên Đống Tuyết
4.518.141 3.162 30.465

Thượng Quốc Phú Chi Thiên Đống Tuyết

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
6.845.546 3.566 30.408

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên
1.590.271 568 15.992

Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
7.565.918 1.296 33.311

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Tổ Thượng Có Tiền
626.348 147 6.319

Tổ Thượng Có Tiền

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
76.273.079 13.850 171.956

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
2.609.576 291 22.164

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Yêu Thần Ký
97.017.502 14.548 170.237

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Danh Sách Kẻ Phản Diện
5.143.740 994 24.943

Danh Sách Kẻ Phản Diện

Truyện tranh Kiếm Vũ
6.376.097 650 23.700

Kiếm Vũ

Truyện tranh Nhất đẳng gia đinh
12.232.855 1.141 46.857

Nhất đẳng gia đinh

Truyện tranh Linh Tôn Chi Tử
3.029.554 419 21.046

Linh Tôn Chi Tử

Truyện tranh Điểm Hẹn
111.260 36 2.121

Điểm Hẹn

Truyện tranh Satan Tổng Tài, Đừng Yêu Tôi
438.281 46 8.081

Satan Tổng Tài, Đừng Yêu Tôi

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
123.543.287 25.770 234.203

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành
7.751.761 726 38.370

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
38.684.827 5.348 59.219

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Bạn Gái Zombie Của Tôi
11.175.785 3.869 53.893

Bạn Gái Zombie Của Tôi

Truyện tranh Vua trò chơi Full Màu
5.603.279 783 8.821

Vua trò chơi Full Màu

Truyện tranh Quân Hỏa Nữ Hoàng
109.848 70 7.543

Quân Hỏa Nữ Hoàng

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
18.587.738 5.825 81.884

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Ảnh Hậu Cũng Không Bằng Niệm Thanh Hoa
737.824 83 7.669

Ảnh Hậu Cũng Không Bằng Niệm Thanh Hoa

Truyện tranh Chư Giới Mạt Nhân Tại Tuyến
44.841 45 2.123

Chư Giới Mạt Nhân Tại Tuyến

Truyện tranh Cao Đẳng Linh Hồn
6.378.238 948 38.083

Cao Đẳng Linh Hồn

Truyện tranh Xếp Hạng Bắt Nạt
279.272 265 8.892

Xếp Hạng Bắt Nạt

Truyện tranh Chư giới - Tận thế online
128.750 133 5.646

Chư giới - Tận thế online

Truyện tranh Mắc Kẹt Trên Mặt Trăng
448.319 367 4.158

Mắc Kẹt Trên Mặt Trăng

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
32.084.339 21.798 173.563

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Thiên Đạo Đồ Thư Quán
60.602 68 2.631

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Truyện tranh Đêm Ngày Không Dứt
8.227.781 4.358 75.128

Đêm Ngày Không Dứt

Truyện tranh Thanh Đế Truyện
1.303.823 192 10.806

Thanh Đế Truyện

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
7.139.264 1.096 36.308

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
5.979.231 568 28.914

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Người Tu Tiên Tại Đô Thị
5.969.053 1.535 39.171

Người Tu Tiên Tại Đô Thị