Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Người Trong Giang Hồ
22.925.771 3.906 13.592 Đủ bộ

Người Trong Giang Hồ

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
13.772.582 3.207 16.062

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
7.846.329 1.998 9.805

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Thông Linh Phi
121.469.486 64.676 219.207

Thông Linh Phi

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
38.957.226 5.372 59.562

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
124.604.420 25.895 236.029

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Phong Vân
7.619.456 146 4.837 Đủ bộ

Phong Vân

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
121.018.269 17.978 183.485

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ
47.532.798 7.490 1.269.295

Hiệp Khách Giang Hồ

Truyện tranh Hoả Phụng Liêu Nguyên
5.285.793 154 5.545

Hoả Phụng Liêu Nguyên

Truyện tranh Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn
24.498.682 3.821 49.140

Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn

Truyện tranh Yêu Thần Ký
97.493.467 14.589 171.123

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
30.761.996 30.490 57.852

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
35.617.852 7.159 71.263

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
99.458.005 61.170 161.260

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Thanh Ninh Chi Hạ
17.268.925 14.685 46.605

Thanh Ninh Chi Hạ

Truyện tranh Tinh Thần Biến
51.459.500 6.148 58.885

Tinh Thần Biến

Truyện tranh 999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần
23.198.115 16.518 46.808

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
47.249.686 6.168 103.744

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên
21.434.100 1.768 47.694

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
27.631.224 2.633 62.778

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
76.692.298 13.869 172.882

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Tam Nhãn Hao Thiên Lục
11.737.316 15.957 39.541

Tam Nhãn Hao Thiên Lục

Truyện tranh Đường Dần tại Dị Giới
36.379.283 5.006 67.080 Đủ bộ

Đường Dần tại Dị Giới

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
16.731.853 4.362 47.281

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
41.382.558 18.605 92.001

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Ngận Thuần Ngận Ái Muội
17.564.346 2.951 39.573

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Truyện tranh Nguyên Tôn
61.163.596 16.289 177.707

Nguyên Tôn

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
30.561.805 13.398 96.937

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
34.371.651 4.641 80.732

Ta Là Đại Thần Tiên