Nếu web lỗi hoặc load chậm thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện thể loại Webtoon

Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
Sắp xếp theo:
Truyện tranh From Nightmare To Love
11.692 121 1.369

From Nightmare To Love

Truyện tranh Tin Nhắn Định Mệnh
263.018 51 767

Tin Nhắn Định Mệnh

Truyện tranh Người máy hủy diệt
733.881 829 2.637

Người máy hủy diệt

Truyện tranh Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn
969.341 276 2.403

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn

Truyện tranh Love Parameter
1.976.223 299 1.696 Đủ bộ

Love Parameter

Truyện tranh Cạm Bẫy
202.894 43 181

Cạm Bẫy

Truyện tranh The Story of a Girl with Sanpaku Eyes
28.765 69 358

The Story of a Girl with Sanpaku Eyes

Truyện tranh Nói Với Em
853.438 340 2.791

Nói Với Em

Truyện tranh Khu Vườn Hoang Lạc
1.442.454 158 1.447

Khu Vườn Hoang Lạc

Truyện tranh Our Bed
26.592 19 80

Our Bed

Truyện tranh Tissue Thieves
1.121.649 236 3.868

Tissue Thieves

Truyện tranh PC Goddes Room
168.924 52 1.184

PC Goddes Room

Truyện tranh Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2
144.699 87 891

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2

Truyện tranh Thực tập sinh
23.835 23 393

Thực tập sinh

Truyện tranh Thế giới con gái
29.134 51 474

Thế giới con gái

Truyện tranh End & Save
41.251 111 784

End & Save

Truyện tranh Dosa
131.811 22 509

Dosa

Truyện tranh By Chance
424.922 45 824

By Chance

Truyện tranh Hắc Lang và Hỏa Hồ Ly
521.775 128 2.097

Hắc Lang và Hỏa Hồ Ly

Truyện tranh Transparent Cohabitation
45.597 53 313

Transparent Cohabitation

Truyện tranh Liêu Trai Chí Dị Phiên Bản Hàn Quốc
599.211 98 1.898

Liêu Trai Chí Dị Phiên Bản Hàn Quốc

Truyện tranh Amber
28.883 15 381

Amber

Truyện tranh Ngôi nhà của người phục chế
37.003 11 288

Ngôi nhà của người phục chế

Truyện tranh H-Campus
680.026 91 1.525

H-Campus

Truyện tranh Tiếng Gọi Con Tim
19.838 1 30

Tiếng Gọi Con Tim

Truyện tranh Sweet Home
43.098 83 477

Sweet Home

Truyện tranh Nhộng
14.838 25 333

Nhộng

Truyện tranh Người Đẹp Gangnam
79.987 69 547

Người Đẹp Gangnam

Truyện tranh Loading artist
27.924 9 57

Loading artist

Truyện tranh The Taste Of The Hand
1.638.440 150 2.153

The Taste Of The Hand

Truyện tranh Thú Hồn Đạo - The Soul Hunter
16.373 21 230

Thú Hồn Đạo - The Soul Hunter

Truyện tranh Psycho Love Contract
14.883 29 228

Psycho Love Contract

Truyện tranh Thần Đô Dạ Hành Lục
8.330 13 258

Thần Đô Dạ Hành Lục

Truyện tranh I Hate Love
9.531 14 113

I Hate Love

Truyện tranh How To Open A Triangular Riceball
4.419 2 15

How To Open A Triangular Riceball

Truyện tranh Tam Tuyệt Tại Dị Giới
186.961 35 890

Tam Tuyệt Tại Dị Giới

loadingĐang xử lý