Truyện thể loại Webtoon

Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nhật Tà Nguyệt Ma
1.179.125 211 4.431

Nhật Tà Nguyệt Ma

Truyện tranh Người Chơi Không Thể Thăng Cấp
700.649 547 21.607

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

Truyện tranh Cậu Bé Của Thần Chết
4.765.547 3.032 35.078

Cậu Bé Của Thần Chết

Truyện tranh Phá Bỏ Giới Hạn
1.261.904 1.174 26.329

Phá Bỏ Giới Hạn

Truyện tranh Khát Vọng Trỗi Dậy
3.719.266 1.675 35.665

Khát Vọng Trỗi Dậy

Truyện tranh Toàn trí độc giả
4.439.847 2.546 52.912

Toàn trí độc giả

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
5.827.254 1.407 32.908

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
15.799.645 1.807 59.803

Dị Thế Tà Quân

Truyện tranh Bố Vô Song
5.238.786 939 21.484

Bố Vô Song

Truyện tranh Bất Bại Chân Ma
3.966.227 1.233 29.030

Bất Bại Chân Ma

Truyện tranh Trở Lại Thành Người Chơi
1.698.544 481 28.185

Trở Lại Thành Người Chơi

Truyện tranh Gia Sư Của Công Tước
251.705 97 5.007

Gia Sư Của Công Tước

Truyện tranh Nghịch Lân
6.884.361 682 29.981

Nghịch Lân

Truyện tranh Thả Vu Nữ Đó Ra
11.005.980 3.409 35.435

Thả Vu Nữ Đó Ra

Truyện tranh Phi Lôi Đạo
4.069.403 1.141 31.852

Phi Lôi Đạo

Truyện tranh Giáo Dục Chân Chính
727.250 798 12.966

Giáo Dục Chân Chính

Truyện tranh Vợ tôi là quỷ vương
19.373.196 4.263 59.194

Vợ tôi là quỷ vương

Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến
291.758 505 8.974

Nhân Trùng Đại Chiến

Truyện tranh The Story of a Girl with Sanpaku Eyes
94.701 115 1.413

The Story of a Girl with Sanpaku Eyes

Truyện tranh Yeon Lok Heun
419.105 105 5.725

Yeon Lok Heun

Truyện tranh Nếu Lịch Sử Là Một Bầy Mèo
97.542 58 1.837

Nếu Lịch Sử Là Một Bầy Mèo

Truyện tranh Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê
2.464.661 3.272 44.457

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê

Truyện tranh Vượt qua giới hạn
7.495.308 4.810 69.992

Vượt qua giới hạn

Truyện tranh Tạo Tác Trong Ngục Tối
350.349 75 9.551 Đủ bộ

Tạo Tác Trong Ngục Tối

Truyện tranh Ánh Sáng Cuối Con Đường
22.722.875 20.497 161.583

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Truyện tranh Thợ Săn Đầu Tiên
4.422.230 723 27.188

Thợ Săn Đầu Tiên

Truyện tranh Điểm Chết
69.663 123 4.026

Điểm Chết

Truyện tranh Hard Core Leveling Warrior ss2
2.107.814 1.361 21.558

Hard Core Leveling Warrior ss2

Truyện tranh Kẻ Khủng Bố
2.006.040 490 13.984

Kẻ Khủng Bố

Truyện tranh Vùng Đất Xám
256.101 64 2.152

Vùng Đất Xám

Truyện tranh Thần Giới Online
587.192 239 9.990

Thần Giới Online

Truyện tranh Free Draw
2.045.047 435 10.598

Free Draw

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất
4.553.783 626 39.712

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất

Truyện tranh Tiên Đế Qui Lai
16.084.349 1.609 65.188

Tiên Đế Qui Lai