Truyện thể loại Webtoon

Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
Sắp xếp theo:
Truyện tranh The Beginning After The End
1.589.509 2.275 22.714

The Beginning After The End

Truyện tranh Nữ Thần Giáng Thế
1.471.853 2.372 15.571

Nữ Thần Giáng Thế

Truyện tranh Chiến Binh Từ Thế Giới Khác
14.546 20 639

Chiến Binh Từ Thế Giới Khác

Truyện tranh Bệnh Viện Ma Ám
322.248 521 2.340

Bệnh Viện Ma Ám

Truyện tranh Ký Ức Giả Dối
26.769 71 723

Ký Ức Giả Dối

Truyện tranh Tôi thăng cấp một mình
16.027.106 22.299 101.207

Tôi thăng cấp một mình

Truyện tranh Inso's law
102.177 276 3.189

Inso's law

Truyện tranh Bá Chủ Học Đường
1.181.655 1.836 9.797

Bá Chủ Học Đường

Truyện tranh Chết Đi
36.603 49 479

Chết Đi

Truyện tranh Nắm Đấm
263.142 216 3.087

Nắm Đấm

Truyện tranh Sweet Home
1.515.525 1.685 8.622

Sweet Home

Truyện tranh Trình tự nở hoa
1.211 6 72

Trình tự nở hoa

Truyện tranh Chủ tịch và Nữ Sát thủ
160.637 163 2.984

Chủ tịch và Nữ Sát thủ

Truyện tranh In Our Lifetime
31.313 183 383

In Our Lifetime

Truyện tranh Thiền Tâm Vấn Đạo
215.472 222 3.139

Thiền Tâm Vấn Đạo

Truyện tranh PainKiller
28.040 52 1.073

PainKiller

Truyện tranh Nhà Có Vợ Xinh
74.735 137 3.397

Nhà Có Vợ Xinh

Truyện tranh Truyền Võ
2.198.863 674 13.849

Truyền Võ

Truyện tranh Đừng phiền ta tu tiên
786 7 160

Đừng phiền ta tu tiên

Truyện tranh Dâm Hùng
1.814.970 714 10.381

Dâm Hùng

Truyện tranh Dị Năng Thiếu Niên Vương
123.548 140 4.278

Dị Năng Thiếu Niên Vương

Truyện tranh Cô Hầu Giỏi Giang
4.879 39 1.119

Cô Hầu Giỏi Giang

Truyện tranh Chuyện của Yokai
67.738 68 737

Chuyện của Yokai

Truyện tranh Mùa Đông Tăm Tối
89.528 164 2.952

Mùa Đông Tăm Tối

Truyện tranh Khốn Ái Tù Lung
342.695 338 7.064

Khốn Ái Tù Lung

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
27.465 44 1.029

Dị Thế Tà Quân

Truyện tranh Dạ Ký
348.628 461 3.586

Dạ Ký

Truyện tranh Monster Child
80.316 92 1.488

Monster Child

Truyện tranh Suha Của Tôi
47.944 83 1.231

Suha Của Tôi

Truyện tranh Thái Cổ Cuồng Ma
790.077 362 9.966

Thái Cổ Cuồng Ma

Truyện tranh Romantic Marbling
12.099 23 375

Romantic Marbling

Truyện tranh Sữa Choco [CL]
9.007 59 579

Sữa Choco [CL]

Truyện tranh Hard Core Leveling Warrior ss2
44.548 154 2.663

Hard Core Leveling Warrior ss2

Truyện tranh PC Goddes Room
2.537.419 484 8.754

PC Goddes Room

Truyện tranh Blue Hearts
21.413 18 415

Blue Hearts

Truyện tranh Tuyển Tập Prologue Hàn
19.313 71 1.717

Tuyển Tập Prologue Hàn