Nếu web chậm hoặc không truy cập được có thể xem tạm tại NhatTruyen.com

Truyện thể loại Webtoon

Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ánh Sáng Cuối Con Đường
3.428.586 5.811 38.461

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Truyện tranh Khốn Ái Tù Lung
512.587 387 8.408

Khốn Ái Tù Lung

Truyện tranh Chủ tịch và Nữ Sát thủ
380.867 257 4.464

Chủ tịch và Nữ Sát thủ

Truyện tranh Suha Của Tôi
475.764 557 5.011

Suha Của Tôi

Truyện tranh Nữ Thần Giáng Thế
1.940.607 3.047 18.842

Nữ Thần Giáng Thế

Truyện tranh Nhật Tà Nguyệt Ma
9.868 10 141

Nhật Tà Nguyệt Ma

Truyện tranh Dị Năng Thiếu Niên Vương
1.201.635 463 12.360

Dị Năng Thiếu Niên Vương

Truyện tranh Tôi thăng cấp một mình
24.945.468 31.080 141.083

Tôi thăng cấp một mình

Truyện tranh Kiểm Tra Sức Mạnh Vô Hạn
33.342 21 1.174

Kiểm Tra Sức Mạnh Vô Hạn

Truyện tranh Release That Witch
112.941 105 2.262

Release That Witch

Truyện tranh Nắm Đấm
561.320 354 5.000

Nắm Đấm

Truyện tranh Sơn Hải Phong Thần
404.892 61 4.897

Sơn Hải Phong Thần

Truyện tranh Hiệp Sĩ Vô Song
23.583 16 687

Hiệp Sĩ Vô Song

Truyện tranh My Dear Cold Blooded King
85.153 39 994

My Dear Cold Blooded King

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
504.203 207 6.691

Dị Thế Tà Quân

Truyện tranh Chạy Trốn
1.027.578 190 6.329

Chạy Trốn

Truyện tranh Loser
4.639.128 870 13.814

Loser

Truyện tranh Sweet Home
2.156.042 2.019 11.137

Sweet Home

Truyện tranh Tonari no kinniku joshi
9.221 16 187

Tonari no kinniku joshi

Truyện tranh Tôi Gánh Team Một Mình
13.675 85 1.901

Tôi Gánh Team Một Mình

Truyện tranh Undying Happiness - Ngất Ngây Bất Tận
41.719 61 748

Undying Happiness - Ngất Ngây Bất Tận

Truyện tranh Thần Giới Online
85.078 76 2.586

Thần Giới Online

Truyện tranh Truyền Võ
3.616.723 857 18.687

Truyền Võ

Truyện tranh Thiền Tâm Vấn Đạo
287.535 260 3.789

Thiền Tâm Vấn Đạo

Truyện tranh Lời nguyền Lalin
17.940 29 704

Lời nguyền Lalin

Truyện tranh Vua Sức Mạnh
5.651 24 896

Vua Sức Mạnh

Truyện tranh Đảo chiều: AI trỗi dậy
3.292 5 124

Đảo chiều: AI trỗi dậy

Truyện tranh Disease
3.266 10 220

Disease

Truyện tranh Magic mail chocolate
2.435 7 99

Magic mail chocolate

Truyện tranh Thiên Thần Quyết
15.196 19 799

Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Em Hàng Xóm
4.300.545 418 11.187

Em Hàng Xóm

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
129.510 122 3.253

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Nghịch Lân
7.575 30 645

Nghịch Lân

Truyện tranh Hard Core Leveling Warrior ss2
346.083 401 6.813

Hard Core Leveling Warrior ss2

Truyện tranh Inso's law
390.546 747 6.796

Inso's law

Truyện tranh Bản di chúc
26.131 66 1.016

Bản di chúc