Truyện thể loại Webtoon

Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thiên Thần Quyết
10.184.502 570 37.184

Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Nữ Thần Giáng Thế
19.085.695 18.700 93.459

Nữ Thần Giáng Thế

Truyện tranh Trò Chơi Song Trùng
89.771 96 1.926

Trò Chơi Song Trùng

Truyện tranh Người Đẹp Gangnam
1.111.692 459 6.139

Người Đẹp Gangnam

Truyện tranh Nỗ lực
138.053 75 4.858

Nỗ lực

Truyện tranh Devil sword king
811.549 283 10.486

Devil sword king

Truyện tranh Nghịch Lân
5.805.597 602 26.300

Nghịch Lân

Truyện tranh Yeon Lok Heun
227.614 50 3.340

Yeon Lok Heun

Truyện tranh Mùa Đông Tăm Tối
690.395 606 13.538

Mùa Đông Tăm Tối

Truyện tranh Tạo Tác Trong Ngục Tối
168.717 47 6.083Đủ bộ

Tạo Tác Trong Ngục Tối

Truyện tranh Kiếm Nhân
5.476.680 423 23.566

Kiếm Nhân

Truyện tranh Hầm Ngục Bóng Tối
944.860 228 15.596

Hầm Ngục Bóng Tối

Truyện tranh Bạn Gái Của Bạn Thân
579.402 51 1.477

Bạn Gái Của Bạn Thân

Truyện tranh Điểm Chết
38.351 82 2.990

Điểm Chết

Truyện tranh Báo Thù
581.013 140 7.017

Báo Thù

Truyện tranh Hard Core Leveling Warrior ss2
1.914.754 1.312 19.963

Hard Core Leveling Warrior ss2

Truyện tranh Đại Chiến Muỗi Biến Dị
606.631 325 3.985Đủ bộ

Đại Chiến Muỗi Biến Dị

Truyện tranh Wechat Siêu Cấp
12.909.305 872 39.159

Wechat Siêu Cấp

Truyện tranh No Scope
516.485 187 8.076

No Scope

Truyện tranh Người Giúp Việc Tài Năng
586.380 337 14.152

Người Giúp Việc Tài Năng

Truyện tranh Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma
1.594.406 488 21.926

Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma

Truyện tranh Luật Của Tiểu Thuyết Mạng
2.298.223 1.148 18.489

Luật Của Tiểu Thuyết Mạng

Truyện tranh Công Tước, Loạn Vừa Thôi!
3.254.394 3.149 44.818

Công Tước, Loạn Vừa Thôi!

Truyện tranh Tao Là Công Lý
142.092 46 2.133

Tao Là Công Lý

Truyện tranh Tôi là người chơi duy nhất đăng nhập
2.369.392 548 25.420

Tôi là người chơi duy nhất đăng nhập

Truyện tranh Người cống hiến
2.173.017 455 22.657

Người cống hiến

Truyện tranh Chuyện của Yokai
953.447 349 6.052

Chuyện của Yokai

Truyện tranh Dị Năng Thiếu Niên Vương
4.298.428 1.211 32.127

Dị Năng Thiếu Niên Vương

Truyện tranh Miêu Hiệp
75.106 103 1.395

Miêu Hiệp

Truyện tranh Vùng Đất Xám
176.046 52 1.603

Vùng Đất Xám

Truyện tranh Khu Trọ Quỷ Ám
570.726 635 4.877

Khu Trọ Quỷ Ám

Truyện tranh Đêm Vùng Cực
118.106 24 896

Đêm Vùng Cực