Truyện thể loại Webtoon

Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nữ Thần Giáng Thế
19.233.224 18.705 93.909

Nữ Thần Giáng Thế

Truyện tranh Ánh Sáng Cuối Con Đường
18.825.166 18.135 140.494

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Truyện tranh Vượt qua giới hạn
6.195.217 4.165 61.102

Vượt qua giới hạn

Truyện tranh Quái vật tại Chung Cư Xanh
9.042.891 3.984 25.520 Đủ bộ

Quái vật tại Chung Cư Xanh

Truyện tranh Vợ tôi là quỷ vương
17.375.199 3.951 54.110

Vợ tôi là quỷ vương

Truyện tranh Công Tước, Loạn Vừa Thôi!
3.282.102 3.152 45.021

Công Tước, Loạn Vừa Thôi!

Truyện tranh Thả Vu Nữ Đó Ra
9.475.961 3.057 31.961

Thả Vu Nữ Đó Ra

Truyện tranh Skeleton Soldier Couldn’t Protect The Dungeon
4.141.630 2.431 31.846

Skeleton Soldier Couldn’t Protect The Dungeon

Truyện tranh Toàn trí độc giả
3.396.893 2.310 45.329

Toàn trí độc giả

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
19.113.720 2.302 64.513

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê
1.323.117 2.129 29.845

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê

Truyện tranh Hard Core Leveling Warrior
9.620.253 2.114 28.308Đủ bộ

Hard Core Leveling Warrior

Truyện tranh Cậu Bé Của Thần Chết
2.354.805 1.777 23.957

Cậu Bé Của Thần Chết

Truyện tranh Suha Của Tôi
3.860.118 1.606 19.283

Suha Của Tôi

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
13.454.374 1.529 53.326

Dị Thế Tà Quân

Truyện tranh Circle Zero's Otherworldly Hero Business
1.118.388 1.518 15.837

Circle Zero's Otherworldly Hero Business

Truyện tranh Nắm Đấm
2.961.847 1.498 14.323Đủ bộ

Nắm Đấm

Truyện tranh Khát Vọng Trỗi Dậy
2.932.540 1.470 27.479

Khát Vọng Trỗi Dậy

Truyện tranh Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế
4.121.319 1.438 45.772

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Ta có chín nữ đồ đệ
7.697.447 1.419 40.957

Ta có chín nữ đồ đệ

Truyện tranh Tiên Đế Qui Lai
13.947.869 1.405 59.766

Tiên Đế Qui Lai

Truyện tranh Tuyển Tập Prologue Hàn
1.218.807 1.325 23.568

Tuyển Tập Prologue Hàn

Truyện tranh Hard Core Leveling Warrior ss2
1.917.920 1.313 19.985

Hard Core Leveling Warrior ss2

Truyện tranh Người máy hủy diệt
2.202.628 1.295 7.200

Người máy hủy diệt

Truyện tranh Change (JinYuan)
759.903 1.291 8.010

Change (JinYuan)

Truyện tranh Loser
10.236.362 1.256 20.827Đủ bộ

Loser

Truyện tranh Tôi là người chơi leo tháp một mình
2.709.780 1.229 37.427

Tôi là người chơi leo tháp một mình

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
5.034.419 1.215 29.764

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Dị Năng Thiếu Niên Vương
4.313.025 1.213 32.215

Dị Năng Thiếu Niên Vương