Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thánh Võ Tinh Thần
136.098 102 3.163

Thánh Võ Tinh Thần

Truyện tranh Thái Tử Phi Ở Hiện Đại
2.502.905 2.569 25.943

Thái Tử Phi Ở Hiện Đại

Truyện tranh Đại Nghịch Chi Môn
556.414 238 10.084

Đại Nghịch Chi Môn

Truyện tranh Ngận Thuần Ngận Ái Muội
863.642 649 6.673

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
20.590.829 28.222 37.554

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Kenja no Mago
4.220.513 1.821 27.869

Kenja no Mago

Truyện tranh Huyết tộc điện hạ đừng giết ta
200.590 611 6.401

Huyết tộc điện hạ đừng giết ta

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
4.270.689 4.950 23.948

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
757.922 595 12.179

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
5.139.205 5.045 30.925

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
424.245 777 13.212

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng
693.816 1.205 12.214

Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng

Truyện tranh Bồng Lai Tiên Thi
13.964 18 988

Bồng Lai Tiên Thi

Truyện tranh Long Mạch Võ Thần
43.057 68 2.934

Long Mạch Võ Thần

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Hoàng
1.221.817 514 13.323

Tuyệt Thế Thần Hoàng

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
1.784.724 2.400 23.266

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới
260.912 536 4.979

Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới

Truyện tranh Nghiêm Tuyển Tiên Thê
134.483 171 7.165

Nghiêm Tuyển Tiên Thê

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
21.415.970 8.268 52.131

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Ta Và Nam Thần Cởi Áo Ngủ Rồi
788.392 933 14.236

Ta Và Nam Thần Cởi Áo Ngủ Rồi

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
5.049.465 2.058 21.954

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
1.699.827 3.531 27.799

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
147.836 194 4.215

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
7.258.367 11.405 42.410

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
16.117.423 21.589 57.622

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
10.472.834 12.142 36.966

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
1.546.216 980 13.596

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Thực Sắc Đại Lục
1.114.900 498 6.587

Thực Sắc Đại Lục

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
733.752 423 8.402

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Cửu Tuyền Quy Lai
990.326 465 9.601

Cửu Tuyền Quy Lai

Truyện tranh Ngô hoàng tại thượng
2.953.735 8.375 40.721

Ngô hoàng tại thượng

Truyện tranh Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!
72.666 50 1.772

Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
6.446.014 2.816 26.729

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Đào Vận Tiểu Thần Nông
87.335 57 1.974

Đào Vận Tiểu Thần Nông

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
2.071.558 1.235 13.328

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên
22.217 67 1.267

Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên