Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
1.180.990 1.156 19.091

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
4.745.225 5.919 49.531

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
13.688.341 18.359 75.866

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
826.371 1.187 18.047

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Khắc Kim Đại Lão
921 6 204

Khắc Kim Đại Lão

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
5.983.388 1.714 38.500

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
6.337.815 9.028 61.624

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Phú Bà Bạc Tỷ Trong Lãnh Cung
32.407 32 1.705

Phú Bà Bạc Tỷ Trong Lãnh Cung

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
7.192.984 1.879 29.492

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Kiếm Thần Tuyệt Thế
1.222.891 474 12.301

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Truyện tranh Toàn Cơ Từ
4.997.461 9.761 34.408

Toàn Cơ Từ

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
691.651 930 14.794

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
5.417.657 6.007 32.085

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
7.092.233 6.428 53.705

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc
2.957.368 1.116 21.173

Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
3.313.924 559 22.085

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
8.255.075 8.847 61.793

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
956.215 428 13.891

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện
14.413 38 1.072

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Orenchi ni Kita Onna Kishi to: Inakagurashi suru Koto ni Natta Ken?
162.426 176 3.218

Orenchi ni Kita Onna Kishi to: Inakagurashi suru Koto ni Natta Ken?

Truyện tranh Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
4.250.770 1.859 18.284

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Truyện tranh Trò chơi của thần giới
2.367 14 369

Trò chơi của thần giới

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
29.190 111 1.882

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Thương nhân tại dị  thế giới
58.694 81 2.581

Thương nhân tại dị thế giới

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
187.772 837 9.227

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
10.231.665 11.723 55.228

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
22.236.893 11.939 78.046

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2
2.999.166 4.217 32.176

Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ 2

Truyện tranh Chư Thiên Ký
14.917.898 3.264 48.537

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Luyện Phế Thông Thần
556.840 151 8.992

Luyện Phế Thông Thần

Truyện tranh Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
902.946 635 7.979

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
26.647.424 30.209 50.713

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
10.206.159 6.136 66.304

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Ta Và Nam Thần Cởi Áo Ngủ Rồi
2.176.851 2.148 26.139

Ta Và Nam Thần Cởi Áo Ngủ Rồi

Truyện tranh Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm
128.810 160 4.269

Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm

Truyện tranh Hệ Thống X Toàn Năng
66.401 67 2.339

Hệ Thống X Toàn Năng