Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Sinh Sinh Tương Thác
1.236.485 1.100 11.572

Sinh Sinh Tương Thác

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
1.083.737 3.145 21.020

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
1.387.346 1.219 18.913

Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc

Truyện tranh Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường
203.367 719 7.585

Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
30.138.541 34.067 121.678

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm
533.910 628 10.689

Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
24.190.284 13.159 83.211

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
14.758.377 19.087 79.895

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
962.381 651 8.528

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
35.107 183 2.459

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
140.056 315 5.208

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Đừng Cản Ta Tu Tiên
76.831 69 3.071

Đừng Cản Ta Tu Tiên

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
11.776.336 12.877 59.834

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Kiếm Thần Tuyệt Thế
2.650.514 1.093 17.857

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
7.514.353 2.012 43.628

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Phú Bà Bạc Tỷ Trong Lãnh Cung
348.843 389 7.743

Phú Bà Bạc Tỷ Trong Lãnh Cung

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
7.912.323 1.963 31.066

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Thần Y Yêu Hậu
536.301 572 11.050

Thần Y Yêu Hậu

Truyện tranh Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú
673.689 577 10.550

Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú

Truyện tranh Hệ Thống X Toàn Năng
151.645 129 3.806

Hệ Thống X Toàn Năng

Truyện tranh Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân
1.146.489 1.919 18.177

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
11.369.709 2.179 39.588

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
4.397.960 675 25.528

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
5.850.663 1.566 28.341

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc
462.682 907 17.222

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
100.323 213 4.680

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
3.442.732 3.007 37.366

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
1.436.631 562 17.518

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Thịnh sủng kiều nữ trở về Triều Ca
207.537 319 6.747

Thịnh sủng kiều nữ trở về Triều Ca

Truyện tranh Isekai De Skill Wo Kaitai Shitara Cheat Na Yome Ga Zoushoku Shimashita: Gainen Kousa No Structure
133.969 77 4.830

Isekai De Skill Wo Kaitai Shitara Cheat Na Yome Ga Zoushoku Shimashita: Gainen Kousa No Structure

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
9.672.240 9.351 66.544

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Isekai De Skill Wo Kaitai Shitara Cheat Na Yome Ga Zoushoku Shimashita: Gainen Kousa No Structur
254.933 273 7.914

Isekai De Skill Wo Kaitai Shitara Cheat Na Yome Ga Zoushoku Shimashita: Gainen Kousa No Structur

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
8.101.468 6.897 57.566

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường
1.249.014 1.594 9.514

Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường

Truyện tranh Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0
114.226 106 4.833

Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
6.755.355 7.193 36.889

Nông Nữ Thù Sắc