Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
27.695.113 13.770 124.014

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
1.545.071 638 24.525

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
12.801.072 6.825 87.935

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Truyện tranh Nữ Tiên Tôn Bận Đào Hôn
236.724 96 7.451

Nữ Tiên Tôn Bận Đào Hôn

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
29.894.214 4.334 74.377

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Ảnh Đế Yêu Hồ
453.842 113 9.439

Ảnh Đế Yêu Hồ

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
4.467.224 340 24.813

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Hồn
1.584.450 295 13.368

Tuyệt Thế Võ Hồn

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
26.088.290 10.401 149.537

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
35.268.029 2.951 96.850

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
19.648.022 15.176 123.622

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Thiên Tài Cuồng Y
5.172.602 328 22.380

Thiên Tài Cuồng Y

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
3.990.604 4.540 50.464

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
19.303.010 1.613 61.134

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Tối Cường Thần Thú Hệ Thống
7.697.103 783 32.328

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

Truyện tranh Vạn Thần Sư Tổ
265.482 33 5.307

Vạn Thần Sư Tổ

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
28.737.651 5.059 82.604

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Tôn Thượng
15.298.975 3.384 64.399

Tôn Thượng

Truyện tranh Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính
16.567.519 3.111 98.547

Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
13.792.734 3.503 67.598

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Tôi Là Thần Y
3.380.046 190 11.816

Tôi Là Thần Y

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
47.662.977 17.957 132.360

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
3.085.108 943 26.454

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
2.534.466 648 22.508

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
28.826.536 21.275 164.099

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Nhất Thế Thành Tiên
203.860 61 4.307

Nhất Thế Thành Tiên

Truyện tranh Thanh Đế Truyện
895.304 157 8.754

Thanh Đế Truyện

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
8.505.749 1.626 37.767

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Thần Y Yêu Hậu
2.843.331 1.352 34.236

Thần Y Yêu Hậu

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
1.350.883 1.470 19.499

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng
131.590 86 4.539

Ta Có Trăm Vạn Điểm Kỹ Năng

Truyện tranh Thông Thiên Chi Lộ
160.045 69 4.127

Thông Thiên Chi Lộ

Truyện tranh Nguyên Long
15.229.493 2.268 62.856

Nguyên Long

Truyện tranh Dưỡng Địch Vi Hoạn
3.091.731 1.436 41.220

Dưỡng Địch Vi Hoạn

Truyện tranh Giáo Chủ, Thỉnh Dùng Đao
90.544 14 2.183

Giáo Chủ, Thỉnh Dùng Đao