Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
3.467.347 3.719 48.423

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
15.276.764 9.940 84.679

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
19.249.932 18.198 132.105

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Thiên Thần Sa Ngã
133.780 252 4.672

Thiên Thần Sa Ngã

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
14.283.552 13.630 102.132

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Tôi Sẽ Thực Hiện Cuộc Hôn Nhân Này
72.239 61 4.559

Tôi Sẽ Thực Hiện Cuộc Hôn Nhân Này

Truyện tranh Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện
957.979 236 9.100

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
16.020.772 3.765 55.307

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
3.928.022 4.900 45.261

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Tối Cường Đại Biểu Hoàng Kim Thận
2.272.082 222 12.791

Tối Cường Đại Biểu Hoàng Kim Thận

Truyện tranh Ta Muốn Ngao Du
15.423 9 750

Ta Muốn Ngao Du

Truyện tranh Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới
119.935 11 2.205

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới

Truyện tranh Cực Đạo Tông Sư
1.341.809 289 10.443

Cực Đạo Tông Sư

Truyện tranh Đô Thị Hàng Thần Khúc
482.948 161 8.383

Đô Thị Hàng Thần Khúc

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
7.408.690 941 36.182

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
72.993 13 1.702

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Dưỡng Địch Vi Hoạn
771.654 970 21.027

Dưỡng Địch Vi Hoạn

Truyện tranh Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm
5.076.481 4.853 47.532

Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm

Truyện tranh Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng
745.322 490 12.323

Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng

Truyện tranh Phượng Tù Hoàng
897.263 507 7.222

Phượng Tù Hoàng

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
7.300.791 7.871 74.469

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
24.753.836 3.273 64.257

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Nữ Tiên Tôn Bận Đào Hôn
44.276 47 3.097

Nữ Tiên Tôn Bận Đào Hôn

Truyện tranh Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
10.643.575 6.542 80.250

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Truyện tranh Trọng Sinh Tới Đại Đường
418.483 27 2.064

Trọng Sinh Tới Đại Đường

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
20.673.361 3.548 57.326

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Là Healer nhưng lại có mặt trên chiến trường
2.347.633 1.442 34.706

Là Healer nhưng lại có mặt trên chiến trường

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
12.317.485 2.142 45.419

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Không Tốc Tinh Ngân
883.555 424 16.284

Không Tốc Tinh Ngân

Truyện tranh Người Chặn Xuyên Không
1.220.759 327 11.350

Người Chặn Xuyên Không

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
9.965.879 1.373 39.562

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
28.202.027 12.221 91.670

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi
1.578.256 828 25.840

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
4.031.200 1.018 26.338

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
55.598.685 11.925 123.560

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Tu Tiên Cuồng Thần
1.115.623 135 10.130

Tu Tiên Cuồng Thần