Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Phò Mã Lại Muốn Chơi Trò Couple Với Tôi
365.393 349 5.967

Phò Mã Lại Muốn Chơi Trò Couple Với Tôi

Truyện tranh Đừng Cản Ta Tu Tiên
211.895 122 6.132

Đừng Cản Ta Tu Tiên

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
10.190.799 9.019 49.892

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
2.501.705 2.395 29.612

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Orenchi ni Kita Onna Kishi to: Inakagurashi suru Koto ni Natta Ken?
429.940 329 6.688

Orenchi ni Kita Onna Kishi to: Inakagurashi suru Koto ni Natta Ken?

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
2.967.893 3.804 40.005

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Xuyên Nhanh - Hướng Dẫn Tự Cứu Của Nữ Phụ
185.704 134 6.588

Xuyên Nhanh - Hướng Dẫn Tự Cứu Của Nữ Phụ

Truyện tranh Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
1.933.488 1.425 23.331

Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc

Truyện tranh Khắc Kim Đại Lão
44.511 70 2.417

Khắc Kim Đại Lão

Truyện tranh Lão Tổ Của Bạn Đang Online
302.720 252 6.707

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
10.957.825 10.316 90.965

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ
589.724 1.023 14.483

Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ

Truyện tranh Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới
1.720.873 1.908 13.682

Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới

Truyện tranh Đại Nghịch Chi Môn
2.859.781 627 25.131

Đại Nghịch Chi Môn

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
5.821.188 10.849 58.167

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
1.288.214 2.268 23.076

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Trở Thành Pháp Sư Ở Thế Giới Mới
1.202.043 1.726 22.095

Trở Thành Pháp Sư Ở Thế Giới Mới

Truyện tranh Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
1.163.570 725 10.458

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Truyện tranh Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm
2.190.913 2.336 27.473

Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
7.930.897 1.210 36.223

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
1.411.002 388 12.124

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
17.054.330 15.694 73.320

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
7.957.768 5.878 68.414

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
9.438.736 5.874 59.503

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
1.806.189 581 20.834

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Bổn cung muốn làm hoàng đế
222.256 543 9.617

Bổn cung muốn làm hoàng đế

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
10.348.138 11.577 82.626

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế
167.182 260 5.835

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng
5.483.357 3.884 34.801

Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng

Truyện tranh Nghịch Thiên Đại Thần
862.244 322 11.322

Nghịch Thiên Đại Thần

Truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập
7.092.698 2.890 15.804

Nữ hoàng Ai Cập

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
29.361.688 15.027 97.059

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
15.008.011 11.504 86.376

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Thanh Đế Truyện
11.788 14 600

Thanh Đế Truyện

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
248.956 339 9.579

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Nữ Đế Học Dốt
1.247.478 808 11.374

Nữ Đế Học Dốt