Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nguyên Long
11.393.757 1.641 51.827

Nguyên Long

Truyện tranh Trở Về Cổ Đại Làm Thánh Hiền
44.207 64 3.147

Trở Về Cổ Đại Làm Thánh Hiền

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
21.265.659 3.490 66.695

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
12.376.026 6.811 86.570

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Truyện tranh Orenchi ni Kita Onna Kishi to: Inakagurashi suru Koto ni Natta Ken?
829.937 474 9.695

Orenchi ni Kita Onna Kishi to: Inakagurashi suru Koto ni Natta Ken?

Truyện tranh Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân
2.747.053 3.033 32.768

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
6.467.937 4.408 64.815

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Đệ Nhất Chưởng Môn
4.680.872 734 23.958

Đệ Nhất Chưởng Môn

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
25.946.464 2.258 79.002

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Hãy cẩn thận sợi tơ hồng
19.500 14 1.057

Hãy cẩn thận sợi tơ hồng

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
520.296 332 14.721

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Thú Nhân
12.867.090 1.150 38.798

Thú Nhân

Truyện tranh Tối Cường Thần Thú Hệ Thống
6.490.059 729 29.804

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

Truyện tranh Khắc Kim Đại Lão
4.955.144 771 23.677

Khắc Kim Đại Lão

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
20.237.479 2.490 78.189

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
17.948.949 10.412 92.592

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra
5.585.566 3.486 13.837

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

Truyện tranh Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế
2.353.982 1.103 33.383

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Nữ Đế Học Dốt
1.622.991 875 14.345

Nữ Đế Học Dốt

Truyện tranh Babylon Vương Phi
233.392 189 9.149

Babylon Vương Phi

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
7.130.512 1.564 34.187

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Lão Tổ Của Bạn Đang Online
2.717.316 616 19.805

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
39.300.737 15.294 116.126

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới
5.357.212 351 29.190

Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
6.360.366 6.102 53.182

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
7.868.108 5.637 62.386

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
25.228.627 13.541 118.191

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
1.742.983 734 19.939

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Tối Cường Hoàn Khố Hệ Thống
2.501.872 416 21.439

Tối Cường Hoàn Khố Hệ Thống

Truyện tranh Bạn Gái Mạt Thế Vườn Nhà Ta Thông Tới Mạt Thế
2.465.115 226 14.949

Bạn Gái Mạt Thế Vườn Nhà Ta Thông Tới Mạt Thế

Truyện tranh Cửu Tinh Bá Thể Quyết
88.026 55 3.927

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
26.080.311 4.010 67.886

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
25.889.765 20.677 155.024

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
41.740.452 39.025 169.933

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Một Đời Thành Tiên
10.263 21 1.180

Một Đời Thành Tiên