Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đống Phù Đã Khai Quang
299.332 79 1.630

Đống Phù Đã Khai Quang

Truyện tranh Mau Lấy Con Mèo Đó Ra
70.406 35 389

Mau Lấy Con Mèo Đó Ra

Truyện tranh Đến Làm Yêu Quái Đi
123.492 39 660

Đến Làm Yêu Quái Đi

Truyện tranh Lấy Lòng Vương Phi Ngốc
285.180 54 1.550

Lấy Lòng Vương Phi Ngốc

Truyện tranh Người Bảo Vệ Thời Gian
23.522 53 459

Người Bảo Vệ Thời Gian

Truyện tranh Vạn lý thanh xuyên
21.438 43 502

Vạn lý thanh xuyên

Truyện tranh Người Tình Tin Nhắn
115.949 121 2.275

Người Tình Tin Nhắn

Truyện tranh Thái Tử Bong Bóng
47.843 60 760

Thái Tử Bong Bóng

Truyện tranh Hựu Nhất Xuân
12.633 17 184

Hựu Nhất Xuân

Truyện tranh Giai Điệu Tuổi Trẻ
5.498 15 178

Giai Điệu Tuổi Trẻ

Truyện tranh Khúc Dạ Phù Dung
23.854 165 377

Khúc Dạ Phù Dung

Truyện tranh Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại
892.597 197 2.452

Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại

Truyện tranh Kẻ Đến Trị Tam Quốc
47.992 33 311

Kẻ Đến Trị Tam Quốc

Truyện tranh Giáo Chủ Đội Viên Đội Judo
4.198 34 161

Giáo Chủ Đội Viên Đội Judo

Truyện tranh Miêu Nữ Minh Tộc
4.748 15 116

Miêu Nữ Minh Tộc

Truyện tranh Sơn Tường
1.546 11 97

Sơn Tường

Truyện tranh Tiên Thế Lục
22.197 58 503

Tiên Thế Lục

Truyện tranh Trở Về Đại Đường Làm Nữ Thần
101.800 76 1.599

Trở Về Đại Đường Làm Nữ Thần

Truyện tranh Nghiêng Nước Nghiêng Thành
7.927 110 543

Nghiêng Nước Nghiêng Thành

Truyện tranh Dòng sông huyền bí
2.917.614 373 4.332 Đủ bộ

Dòng sông huyền bí