Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Lâm Phi Truyện
801.201 617 8.443

Lâm Phi Truyện

Truyện tranh Tần Hiệp
228.726 161 2.006

Tần Hiệp

Truyện tranh Tưởng Nhập Phi Phi
3.160.040 2.949 10.060

Tưởng Nhập Phi Phi

Truyện tranh Linh Lung Lang Tâm
26.110 53 1.875

Linh Lung Lang Tâm

Truyện tranh Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam
3.679.662 1.294 9.452

Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Truyện tranh Sủng phi tam thế của quỷ vương
594.238 610 7.249

Sủng phi tam thế của quỷ vương

Truyện tranh Danh Tướng Nghịch Thiên
258.669 288 2.405

Danh Tướng Nghịch Thiên

Truyện tranh Như Ý Giai Thê
34.842 115 2.365

Như Ý Giai Thê

Truyện tranh Hai Anh Ấy Của Tôi
85.588 331 3.480

Hai Anh Ấy Của Tôi

Truyện tranh Xuyên không tiên tộc tại dị giới
104.200 90 3.112

Xuyên không tiên tộc tại dị giới

Truyện tranh Lưu quang ký
429.963 247 2.565

Lưu quang ký

Truyện tranh Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!
6.715.411 5.133 19.304 Đủ bộ

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Truyện tranh Cầm điện thoại xuyên không nhưng quên mang sạc
161.739 223 2.328

Cầm điện thoại xuyên không nhưng quên mang sạc

Truyện tranh Chỉ sỡ hữu kĩ năng rớt đồ hạng S mà tôi trở thành người mạnh nhất!!
25.320 88 2.555

Chỉ sỡ hữu kĩ năng rớt đồ hạng S mà tôi trở thành người mạnh nhất!!

Truyện tranh Phượng Tù Hoàng
544.696 347 3.584

Phượng Tù Hoàng

Truyện tranh Hồ Tiên Hung Bạo
193.409 606 5.031

Hồ Tiên Hung Bạo

Truyện tranh Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ
5.208.982 3.196 17.397 Đủ bộ

Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ

Truyện tranh Sủng Phi Của Pharaoh
11.874.431 8.550 33.691 Đủ bộ

Sủng Phi Của Pharaoh

Truyện tranh Vương Gia Người Thật Xấu Xa
1.390.623 637 8.166

Vương Gia Người Thật Xấu Xa

Truyện tranh Xuyên Việt Thật Uy Vũ, Vương Phi Có Cái App
1.288.698 2.356 13.019

Xuyên Việt Thật Uy Vũ, Vương Phi Có Cái App

Truyện tranh Thiên Giáng Hiền Thục Nam
6.041.567 2.962 16.079 Đủ bộ

Thiên Giáng Hiền Thục Nam

Truyện tranh Kiếp Sau, Đợi Người
320.719 268 2.619

Kiếp Sau, Đợi Người

Truyện tranh Nguyệt Ẩn Thần
161.505 121 1.856

Nguyệt Ẩn Thần

Truyện tranh Hoàng hậu tại thượng xin nhận một lạy của vi phu
626.515 632 6.211

Hoàng hậu tại thượng xin nhận một lạy của vi phu

Truyện tranh Mẫu thân phúc hắc của thiên tài bảo bối
679.364 513 7.023

Mẫu thân phúc hắc của thiên tài bảo bối

Truyện tranh Ubau Mono Ubawareru Mono
406.140 236 6.234

Ubau Mono Ubawareru Mono

Truyện tranh Tạp Đồ
128.629 231 1.987

Tạp Đồ

Truyện tranh Genjuu Chousain
27.454 47 876

Genjuu Chousain

Truyện tranh Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký
1.691.686 778 6.929

Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

Truyện tranh Thiếp Dục Thâu Hương
146.047 317 2.690

Thiếp Dục Thâu Hương

Truyện tranh Hoàng thái tử, xin nhận nuôi em!
347.542 221 2.112

Hoàng thái tử, xin nhận nuôi em!

Truyện tranh Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
10.326.931 6.380 20.114 Đủ bộ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Truyện tranh Curse Blood
5.240 9 92

Curse Blood

Truyện tranh Thần Mộ
53.136 70 1.084

Thần Mộ

Truyện tranh Xuyên Việt Chi Thiên Tâm Linh
1.953.684 438 5.868 Đủ bộ

Xuyên Việt Chi Thiên Tâm Linh

Truyện tranh Bất Tử Y Sinh Tới Từ Tần Triều
203.576 128 1.559

Bất Tử Y Sinh Tới Từ Tần Triều