Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
76.342.116 13.849 172.071

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
53.954.543 19.392 142.765

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
46.637.855 39.703 186.347

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
41.988.844 3.320 109.065

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
36.566.840 16.492 115.189

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
35.063.560 6.449 95.367

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
34.001.689 4.618 80.165

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
33.230.515 4.516 109.587

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
32.109.125 21.799 173.624

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
30.749.201 30.489 57.821

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
29.293.967 13.868 127.970

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
29.293.443 10.730 160.710

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
25.444.544 21.477 95.736

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
24.073.909 1.991 70.750

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Chư Thiên Ký
22.927.841 3.557 66.703

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
22.820.418 21.105 106.846 Đủ bộ

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
22.194.350 2.142 77.896

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
21.993.705 16.978 165.469

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
21.448.761 12.316 87.596

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
21.138.902 15.481 129.265

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
20.943.809 2.714 62.182

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
20.927.885 16.501 84.444

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính
20.710.257 3.686 114.148

Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính

Truyện tranh Ngọt ngào uy vũ: Boss sủng đến nghiện
20.603.250 1.783 60.452

Ngọt ngào uy vũ: Boss sủng đến nghiện

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
20.252.906 3.911 66.532

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
20.077.921 8.600 102.229

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
19.215.251 10.507 96.117

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
19.107.947 3.326 74.630

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
18.982.948 1.693 62.892

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Tôn Thượng
18.752.481 4.154 73.783

Tôn Thượng

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
18.540.452 17.555 127.406

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
17.771.941 5.124 80.858

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Nguyên Long
17.535.298 2.567 69.006

Nguyên Long

Truyện tranh Thú Nhân
17.236.678 1.397 46.159

Thú Nhân

Truyện tranh Sủng Phi Của Pharaoh
16.807.136 9.076 47.203 Đủ bộ

Sủng Phi Của Pharaoh