Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ta Mới Không Gả Cho Hoàng Tử Phản Diện
1.054.140 699 36.363

Ta Mới Không Gả Cho Hoàng Tử Phản Diện

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
802.868 3.324 109.421

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Ngọt ngào uy vũ: Boss sủng đến nghiện
792.070 1.865 60.504

Ngọt ngào uy vũ: Boss sủng đến nghiện

Truyện tranh Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính
777.241 3.751 116.027

Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
755.762 19.460 143.175

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
745.333 6.456 95.546

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
563.153 549 41.823

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
526.105 2.314 49.665

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
525.822 13.854 172.278

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
518.779 4.631 80.343

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
502.934 5.210 81.627

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ
452.789 139 16.873

Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ

Truyện tranh Tôn Thượng
446.408 4.216 74.104

Tôn Thượng

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
428.971 10.740 161.007

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Hoàng Hậu Ương Bướng
400.791 2.359 67.285

Hoàng Hậu Ương Bướng

Truyện tranh Dưỡng Địch Vi Hoạn
385.553 1.582 50.006

Dưỡng Địch Vi Hoạn

Truyện tranh Con Đường Hoang Dã Của Vương Phi
373.341 111 12.966

Con Đường Hoang Dã Của Vương Phi

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
355.191 1.995 70.872

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
346.159 21.801 173.731

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Nguyên Long
314.444 2.601 69.346

Nguyên Long

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
309.248 5.753 84.148

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Trọng Sinh Ta Là Đại Thiên Thần
293.610 227 12.300

Trọng Sinh Ta Là Đại Thiên Thần

Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
291.530 2.304 74.493

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
275.110 4.534 110.251

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
274.180 39.711 186.593

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế
256.831 1.438 45.667

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
248.493 13.871 128.124

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
248.239 996 30.998

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
229.851 4.740 58.716

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
211.889 853 33.256

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
208.495 6.548 73.265

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
206.724 12.318 87.656

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Sủng Phi Của Pharaoh
193.271 9.079 47.330 Đủ bộ

Sủng Phi Của Pharaoh

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung
190.914 495 19.289

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
182.819 15.495 129.523

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét