Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Kenja no Mago
11.181 1.782 27.502

Kenja no Mago

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
8.282 3.488 27.572

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
7.804 8.262 51.963

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
6.932 28.196 37.415

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
5.497 2.035 21.834

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
5.421 21.569 57.489

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
3.856 5.019 30.770

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
3.666 734 12.701

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
3.124 2.815 26.690

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
2.793 11.393 42.317

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Ngận Thuần Ngận Ái Muội
2.468 616 6.593

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Truyện tranh Chí Tôn Thần Ma
2.283 572 12.026

Chí Tôn Thần Ma

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
2.203 12.125 36.915

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
1.966 7.816 43.883

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Chư Thiên Ký
1.946 2.768 30.159

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
1.919 1.230 13.303

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Cửu Tuyền Quy Lai
1.809 465 9.564

Cửu Tuyền Quy Lai

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
1.639 4.942 23.843

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Sủng Phi Của Pharaoh
1.519 7.958 23.339 Đủ bộ

Sủng Phi Của Pharaoh

Truyện tranh Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000
1.357 7.976 22.943

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

Truyện tranh Ngô hoàng tại thượng
1.332 8.367 40.626

Ngô hoàng tại thượng

Truyện tranh Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
1.230 5.676 12.172 Đủ bộ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Truyện tranh Thánh Tổ
1.152 2.706 21.340

Thánh Tổ

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
1.039 980 13.581

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!
994 45 1.623

Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
881 417 8.377

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!
849 4.646 13.011 Đủ bộ

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Truyện tranh Chú Bé Rồng - Ryuuroden
845 594 4.013

Chú Bé Rồng - Ryuuroden

Truyện tranh Ma Phi Giá Đáo
834 6.233 19.018 Đủ bộ

Ma Phi Giá Đáo

Truyện tranh Thời Đại X Long
800 2.249 14.479

Thời Đại X Long

Truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập
792 2.204 7.853

Nữ hoàng Ai Cập

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Hoàng
757 503 13.208

Tuyệt Thế Thần Hoàng

Truyện tranh Thực Sắc Đại Lục
714 497 6.585

Thực Sắc Đại Lục

Truyện tranh Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được
713 3.607 22.884

Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được

Truyện tranh Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não
710 1.460 5.601

Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não

Truyện tranh Dòng sông huyền bí
681 283 2.857 Đủ bộ

Dòng sông huyền bí