Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
58.932 13.746 54.037

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
39.629 9.195 55.941

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000
34.873 9.006 29.002

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
34.192 3.882 35.878

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
31.797 24.356 74.648

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng
29.548 2.322 20.205

Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
24.872 8.838 61.741

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Ngận Thuần Ngận Ái Muội
18.869 1.126 9.803

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Truyện tranh The Wrong Way to use Healing Magic
18.460 677 14.580

The Wrong Way to use Healing Magic

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Hoàng
18.245 686 18.282

Tuyệt Thế Thần Hoàng

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
17.490 624 9.374

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính
16.874 928 21.774

Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính

Truyện tranh Đại Nghịch Chi Môn
15.876 373 14.190

Đại Nghịch Chi Môn

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
15.413 28.764 40.852

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
12.039 5.022 41.912

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
11.734 5.742 37.593

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Isekai desu ga Mamono Saibai shiteimasu
11.629 485 8.075

Isekai desu ga Mamono Saibai shiteimasu

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
11.168 13.478 44.154

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Mỹ Vị Hữu Không Phải Lỗi Của Tôi
10.427 193 4.678

Mỹ Vị Hữu Không Phải Lỗi Của Tôi

Truyện tranh Trùng Sinh Để Trả Thù
10.222 1.151 15.831

Trùng Sinh Để Trả Thù

Truyện tranh Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
9.944 5.908 14.508 Đủ bộ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
8.841 5.251 35.599

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
8.373 2.918 40.125

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Truyện tranh Chư Thiên Ký
7.720 2.920 35.364

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
7.317 5.587 28.656

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập
6.878 2.406 9.559

Nữ hoàng Ai Cập

Truyện tranh Sủng Phi Của Pharaoh
6.796 8.222 26.685 Đủ bộ

Sủng Phi Của Pharaoh

Truyện tranh Toàn Cơ Từ
6.586 8.428 25.878

Toàn Cơ Từ

Truyện tranh Ma Phi Giá Đáo
5.839 6.292 20.490 Đủ bộ

Ma Phi Giá Đáo

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
5.837 4.576 49.516

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
5.643 9.279 37.544

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
5.571 2.367 26.325

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
5.440 5.247 39.747

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Vạn Tra Triêu Hoàng
5.278 221 5.763

Vạn Tra Triêu Hoàng

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
5.139 350 4.391

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Sau Khi Tôi Là 1 Ma Vương, Tôi Sẽ Xây Dựng Hầm Ngục Cùng Với Các Nô Lệ!
5.008 430 6.273

Sau Khi Tôi Là 1 Ma Vương, Tôi Sẽ Xây Dựng Hầm Ngục Cùng Với Các Nô Lệ!