Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
46.723.136 39.711 186.591

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa
11.964.392 38.381 84.662

Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
30.754.484 30.490 57.838

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
32.150.339 21.801 173.729

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
25.458.711 21.477 95.774

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
22.833.165 21.105 106.894 Đủ bộ

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
54.174.601 19.459 143.168

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
18.560.552 17.555 127.524

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
22.029.755 16.980 165.637

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
20.936.257 16.502 84.470

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
36.585.190 16.492 115.229

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
21.188.872 15.495 129.504

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
29.367.598 13.871 128.121

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
76.455.331 13.854 172.275

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
21.470.327 12.318 87.655

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000
15.907.838 12.067 52.045

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
7.926.573 11.993 115.346

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Toàn Cơ Từ
7.248.849 11.478 49.014

Toàn Cơ Từ

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
29.398.186 10.740 161.002

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Ngô hoàng tại thượng
7.650.962 10.662 75.456

Ngô hoàng tại thượng

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
19.222.024 10.509 96.145

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Sủng Phi Của Pharaoh
16.852.018 9.079 47.329 Đủ bộ

Sủng Phi Của Pharaoh

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
9.793.234 8.709 92.067

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
20.089.820 8.600 102.258

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Nương Tử Nhà Nông Có Hỉ Rồi
4.872.055 7.186 43.923

Nương Tử Nhà Nông Có Hỉ Rồi

Truyện tranh Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
13.878.611 6.908 91.549

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Truyện tranh Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
12.886.739 6.692 26.526 Đủ bộ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Truyện tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ
9.353.143 6.635 47.966

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
10.086.094 6.547 73.248

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
35.183.363 6.456 95.545

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Quốc Vương Vạn Tuế
12.142.286 6.376 54.257

Quốc Vương Vạn Tuế

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
7.624.845 6.332 58.589

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Ma Phi Giá Đáo
11.181.662 6.278 27.975 Đủ bộ

Ma Phi Giá Đáo

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
11.298.745 5.991 67.771

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
9.648.546 5.753 84.142

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
8.960.739 5.730 67.253

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ