Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
30.741.290 30.494 57.802

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
76.016.571 13.815 171.283

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
33.792.911 4.609 79.859

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
53.552.761 19.311 142.051

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Chú Bé Rồng - Ryuuroden
8.030.695 938 11.217

Chú Bé Rồng - Ryuuroden

Truyện tranh Thực Sắc Đại Lục
6.602.583 1.138 18.417

Thực Sắc Đại Lục

Truyện tranh Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra
6.020.578 3.535 14.787

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

Truyện tranh Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000
15.889.119 12.067 52.007

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
25.415.971 21.477 95.650

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
36.537.022 16.492 115.141

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
20.908.914 16.501 84.396

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
46.501.632 39.687 185.750

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
41.601.477 3.292 108.322

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
20.911.149 2.711 62.156

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Ngọt ngào uy vũ: Boss sủng đến nghiện
20.289.744 1.752 59.613

Ngọt ngào uy vũ: Boss sủng đến nghiện

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
34.658.386 6.316 94.534

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Chư Thiên Ký
22.892.507 3.557 66.614

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
9.153.512 1.665 39.298

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Hoàng Hậu Ương Bướng
15.794.918 2.341 66.475

Hoàng Hậu Ương Bướng

Truyện tranh Thú Nhân
17.217.321 1.397 46.140

Thú Nhân

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
21.382.607 12.296 87.494

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Tối Cường Thần Thú Hệ Thống
8.524.275 810 34.001

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

Truyện tranh Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não
6.091.499 1.890 14.474

Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
18.932.646 1.693 62.796

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
20.227.466 3.911 66.473

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
22.797.124 21.105 106.765 Đủ bộ

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
14.816.358 2.290 74.045

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
33.132.799 4.517 109.353

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
29.162.913 13.860 127.578

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Ta Là Phế Vật
13.888.532 2.471 44.809

Ta Là Phế Vật

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
19.204.144 10.507 96.081

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
10.264.450 1.494 40.255

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Truyện tranh Ma Phi Giá Đáo
11.169.081 6.278 27.941 Đủ bộ

Ma Phi Giá Đáo

Truyện tranh Đệ Nhất Chưởng Môn
7.068.958 878 31.552

Đệ Nhất Chưởng Môn