Truyện tác giả Ôn Nhật Lương

Truyện tranh Võ Thần Ngoại Truyện
62.805 9 167 Đủ bộ

Võ Thần Ngoại Truyện

Truyện tranh Xích Trụ Phạn Đường
345.277 33 801 Đủ bộ

Xích Trụ Phạn Đường

Truyện tranh Võ Thần Phượng Hoàng
652.054 14 862 Đủ bộ

Võ Thần Phượng Hoàng

Truyện tranh Thiên Sát Cuồng Đao
15.009 10 151

Thiên Sát Cuồng Đao

Truyện tranh The Great Helmsman (Tập Kết Hiệu)
4.456 3 12

The Great Helmsman (Tập Kết Hiệu)

Truyện tranh Hải Hổ 2.5
10.444 4 43 Đủ bộ

Hải Hổ 2.5

Truyện tranh Võ Thần 108
5.476 22 70

Võ Thần 108

Truyện tranh Hải Hổ 1
201.335 1 180 Đủ bộ

Hải Hổ 1

Truyện tranh Diệt Thần Mật Mã
6.763 4 9

Diệt Thần Mật Mã

Truyện tranh Hắc Báo Liệt Truyện
13.549 8 27

Hắc Báo Liệt Truyện

Truyện tranh Cuồng Đao 04
4.873 1 9

Cuồng Đao 04

Truyện tranh Á Châu Hùng Sư
7.905 1 9

Á Châu Hùng Sư

Truyện tranh Mạt Nhật Chiến Lang
145.609 1 132 Đủ bộ

Mạt Nhật Chiến Lang

Truyện tranh Hải Hổ The Beginning
2.134 1 11

Hải Hổ The Beginning

Truyện tranh Nhật Ký Sát Thủ
3.255 2 3 Đủ bộ

Nhật Ký Sát Thủ

Truyện tranh Võ Thần
2.490.522 49 1.866 Đủ bộ

Võ Thần

Truyện tranh Mạt Thế Bắc Đẩu - The Big Dipper
742 2 1

Mạt Thế Bắc Đẩu - The Big Dipper

Truyện tranh Cuồng đao
1.317 3 9

Cuồng đao

Truyện tranh Hải Hổ 2
177.343 1 126 Đủ bộ

Hải Hổ 2

Truyện tranh Hải Hổ 3
186.859 3 128 Đủ bộ

Hải Hổ 3

Truyện tranh Phong Lôi
33.080 4 51 Đủ bộ

Phong Lôi

Truyện tranh Võ Thần Chung Cực
328.772 5 362 Đủ bộ

Võ Thần Chung Cực