Truyện tác giả Ôn Nhật Lương

Truyện tranh Xích Trụ Phạn Đường
244.903 26 645

Xích Trụ Phạn Đường

Truyện tranh Võ Thần Phượng Hoàng
418.299 8 575 Đủ bộ

Võ Thần Phượng Hoàng

Truyện tranh Thiên Sát Cuồng Đao
12.186 9 147

Thiên Sát Cuồng Đao

Truyện tranh The Great Helmsman (Tập Kết Hiệu)
3.426 2 7

The Great Helmsman (Tập Kết Hiệu)

Truyện tranh Võ Thần Ngoại Truyện
24.290 1 63 Đủ bộ

Võ Thần Ngoại Truyện

Truyện tranh Hải Hổ 2.5
8.152 4 36 Đủ bộ

Hải Hổ 2.5

Truyện tranh Võ Thần 108
4.459 21 63

Võ Thần 108

Truyện tranh Hải Hổ 1
148.978 0 127 Đủ bộ

Hải Hổ 1

Truyện tranh Diệt Thần Mật Mã
5.919 3 1

Diệt Thần Mật Mã

Truyện tranh Hắc Báo Liệt Truyện
9.066 6 17

Hắc Báo Liệt Truyện

Truyện tranh Cuồng Đao 04
3.660 0 4

Cuồng Đao 04

Truyện tranh Á Châu Hùng Sư
5.909 0 8

Á Châu Hùng Sư

Truyện tranh Mạt Nhật Chiến Lang
110.026 0 81 Đủ bộ

Mạt Nhật Chiến Lang

Truyện tranh Hải Hổ The Beginning
1.407 0 6

Hải Hổ The Beginning

Truyện tranh Nhật Ký Sát Thủ
2.369 0 2 Đủ bộ

Nhật Ký Sát Thủ

Truyện tranh Tuyệt Địa Chuyển
532 0 1

Tuyệt Địa Chuyển

Truyện tranh Võ Thần
1.540.316 36 1.042 Đủ bộ

Võ Thần

Truyện tranh Mạt Thế Bắc Đẩu - The Big Dipper
453 1 1

Mạt Thế Bắc Đẩu - The Big Dipper

Truyện tranh Cuồng đao
858 1 5

Cuồng đao

Truyện tranh Hải Hổ 2
125.194 0 82 Đủ bộ

Hải Hổ 2

Truyện tranh Hải Hổ 3
129.360 2 81 Đủ bộ

Hải Hổ 3

Truyện tranh Phong Lôi
22.534 2 32 Đủ bộ

Phong Lôi

Truyện tranh Võ Thần Chung Cực
211.405 2 198 Đủ bộ

Võ Thần Chung Cực