Truyện tác giả Ôn Nhật Lương

Truyện tranh Võ Thần Ngoại Truyện
69.679 7 182 Đủ bộ

Võ Thần Ngoại Truyện

Truyện tranh Xích Trụ Phạn Đường
353.550 33 813 Đủ bộ

Xích Trụ Phạn Đường

Truyện tranh Võ Thần Phượng Hoàng
697.981 14 913 Đủ bộ

Võ Thần Phượng Hoàng

Truyện tranh Thiên Sát Cuồng Đao
15.807 10 153

Thiên Sát Cuồng Đao

Truyện tranh The Great Helmsman (Tập Kết Hiệu)
4.746 3 13

The Great Helmsman (Tập Kết Hiệu)

Truyện tranh Hải Hổ 2.5
11.165 4 46 Đủ bộ

Hải Hổ 2.5

Truyện tranh Võ Thần 108
5.779 22 71

Võ Thần 108

Truyện tranh Hải Hổ 1
218.802 1 204 Đủ bộ

Hải Hổ 1

Truyện tranh Diệt Thần Mật Mã
6.930 4 10

Diệt Thần Mật Mã

Truyện tranh Hắc Báo Liệt Truyện
14.635 8 31

Hắc Báo Liệt Truyện

Truyện tranh Cuồng Đao 04
5.271 1 10

Cuồng Đao 04

Truyện tranh Á Châu Hùng Sư
8.692 1 12

Á Châu Hùng Sư

Truyện tranh Mạt Nhật Chiến Lang
153.970 1 157 Đủ bộ

Mạt Nhật Chiến Lang

Truyện tranh Hải Hổ The Beginning
2.336 1 11

Hải Hổ The Beginning

Truyện tranh Nhật Ký Sát Thủ
3.443 2 3 Đủ bộ

Nhật Ký Sát Thủ

Truyện tranh Võ Thần
2.719.359 52 2.025 Đủ bộ

Võ Thần

Truyện tranh Mạt Thế Bắc Đẩu - The Big Dipper
812 2 3

Mạt Thế Bắc Đẩu - The Big Dipper

Truyện tranh Cuồng đao
1.430 3 11

Cuồng đao

Truyện tranh Hải Hổ 2
197.125 1 146 Đủ bộ

Hải Hổ 2

Truyện tranh Hải Hổ 3
213.295 3 149 Đủ bộ

Hải Hổ 3

Truyện tranh Phong Lôi
34.963 4 60 Đủ bộ

Phong Lôi

Truyện tranh Võ Thần Chung Cực
375.466 9 404 Đủ bộ

Võ Thần Chung Cực