Truyện tác giả Đường Gia Tam Thiếu

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
16.378.283 5.585 76.107

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
53.150.440 9.936 118.448

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Thần Ấn Vương Tọa
17.402.257 4.606 65.819

Thần Ấn Vương Tọa

Truyện tranh Long Vương Truyền Thuyết
23.358.840 6.948 86.263

Long Vương Truyền Thuyết

Truyện tranh Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2
34.132.934 10.319 84.813

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Truyện tranh Đại Khâu Giáp Sư
9.514.552 2.836 44.351

Đại Khâu Giáp Sư

Truyện tranh Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đường Môn Anh Hùng
2.592.878 1.255 17.985

Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đường Môn Anh Hùng

Truyện tranh Thiện Lương Tử Thần
5.260.633 1.414 30.003

Thiện Lương Tử Thần

Truyện tranh Băng Hỏa Ma Trù
5.667.816 1.796 37.075

Băng Hỏa Ma Trù

Truyện tranh Âm Dương Miện
772.388 445 14.646

Âm Dương Miện

Truyện tranh Không Tốc Tinh Ngân
1.247.580 483 20.539

Không Tốc Tinh Ngân

Truyện tranh Thiên Châu Biến
1.817.219 906 23.442

Thiên Châu Biến

Truyện tranh Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện Thần Giới Truyền Thuyết
2.818.371 817 12.289

Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện Thần Giới Truyền Thuyết

Truyện tranh Cầm Đế
476.940 280 4.173

Cầm Đế