Truyện tác giả Đường Gia Tam Thiếu

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
20.719.731 5.992 87.568

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Thiện Lương Tử Thần
5.672.365 1.463 32.801

Thiện Lương Tử Thần

Truyện tranh Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2
38.169.218 10.693 93.596

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Truyện tranh Long Vương Truyền Thuyết
27.210.197 7.227 96.732

Long Vương Truyền Thuyết

Truyện tranh Thiên Châu Biến
2.313.998 1.006 27.027

Thiên Châu Biến

Truyện tranh Thần Ấn Vương Tọa
19.244.114 4.831 73.426

Thần Ấn Vương Tọa

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
58.112.195 10.370 133.694

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Âm Dương Miện
1.028.052 473 17.355

Âm Dương Miện

Truyện tranh Đại Khâu Giáp Sư
9.902.993 2.860 45.898

Đại Khâu Giáp Sư

Truyện tranh Băng Hỏa Ma Trù
6.250.202 1.867 40.497

Băng Hỏa Ma Trù

Truyện tranh Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đường Môn Anh Hùng
3.159.493 1.308 19.711

Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đường Môn Anh Hùng

Truyện tranh Không Tốc Tinh Ngân
1.297.256 488 20.973

Không Tốc Tinh Ngân

Truyện tranh Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện Thần Giới Truyền Thuyết
3.045.785 829 13.097

Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện Thần Giới Truyền Thuyết

Truyện tranh Cầm Đế
503.654 286 4.404

Cầm Đế