Nếu web chậm, lỗi hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể xem tại    NhatTruyen.com

Truyện tác giả Đặng Chí Huy

Truyện tranh Tây Du
11.763.657 2.016 14.086 Đủ bộ

Tây Du

Truyện tranh Cuồng Đao 04
4.099 0 5

Cuồng Đao 04

Truyện tranh Mạt Nhật Chiến Lang
124.738 0 104 Đủ bộ

Mạt Nhật Chiến Lang

Truyện tranh Đại Quân Phiệt
178.358 8 279 Đủ bộ

Đại Quân Phiệt

Truyện tranh Tuyệt Địa Thiên Hành
4.230 0 15

Tuyệt Địa Thiên Hành

Truyện tranh Sát Đạo Hành Giả
706.421 17 584 Đủ bộ

Sát Đạo Hành Giả

Truyện tranh Phong Thần Ký
5.403.838 165 4.467 Đủ bộ

Phong Thần Ký

Truyện tranh Dã Lang Và Marry
5.825 3 23 Đủ bộ

Dã Lang Và Marry