Truyện tác giả Đặng Chí Huy

Truyện tranh Tây Du
18.655.007 2.789 29.180

Tây Du

Truyện tranh Lucifer
8.603 20 304

Lucifer

Truyện tranh A Tu La - Tây Du ngoại truyện
922.213 362 5.327 Đủ bộ

A Tu La - Tây Du ngoại truyện

Truyện tranh Cuồng Đao 04
5.258 1 10

Cuồng Đao 04

Truyện tranh Mạt Nhật Chiến Lang
153.652 1 156 Đủ bộ

Mạt Nhật Chiến Lang

Truyện tranh Đại Quân Phiệt
236.246 8 401 Đủ bộ

Đại Quân Phiệt

Truyện tranh Tuyệt Địa Thiên Hành
6.005 1 21

Tuyệt Địa Thiên Hành

Truyện tranh Sát Đạo Hành Giả
1.104.641 21 913 Đủ bộ

Sát Đạo Hành Giả

Truyện tranh Phong Thần Ký
7.223.383 204 6.242 Đủ bộ

Phong Thần Ký

Truyện tranh Dã Lang Và Marry
8.266 4 35 Đủ bộ

Dã Lang Và Marry