Truyện tác giả Đặng Chí Huy

Truyện tranh Tây Du
17.040.461 2.676 25.473

Tây Du

Truyện tranh A Tu La - Tây Du ngoại truyện
797.629 350 5.100

A Tu La - Tây Du ngoại truyện

Truyện tranh Cuồng Đao 04
4.879 1 9

Cuồng Đao 04

Truyện tranh Mạt Nhật Chiến Lang
146.101 1 134 Đủ bộ

Mạt Nhật Chiến Lang

Truyện tranh Đại Quân Phiệt
226.310 8 383 Đủ bộ

Đại Quân Phiệt

Truyện tranh Tuyệt Địa Thiên Hành
5.438 1 17

Tuyệt Địa Thiên Hành

Truyện tranh Sát Đạo Hành Giả
1.015.342 20 845 Đủ bộ

Sát Đạo Hành Giả

Truyện tranh Phong Thần Ký
6.994.726 204 5.981 Đủ bộ

Phong Thần Ký

Truyện tranh Dã Lang Và Marry
7.729 4 32 Đủ bộ

Dã Lang Và Marry