Truyện tác giả Adachi Mitsuru

Truyện tranh Mix
340.633 59 754

Mix

Truyện tranh H2
2.303.760 154 2.218

H2

Truyện tranh Rough - Ngọc Thô
746.075 38 527

Rough - Ngọc Thô

Truyện tranh Katsu!
981.080 33 825 Đủ bộ

Katsu!

Truyện tranh Trò chơi vượt qua thử thách
869.938 30 686 Đủ bộ

Trò chơi vượt qua thử thách

Truyện tranh Touch
2.723.387 85 1.489 Đủ bộ

Touch

Truyện tranh Bouken Shounen ( Adventure Boy )
14.862 6 37 Đủ bộ

Bouken Shounen ( Adventure Boy )

Truyện tranh Nijiiro Togarashi - Ớt Bảy Màu
702.977 23 756 Đủ bộ

Nijiiro Togarashi - Ớt Bảy Màu

Truyện tranh Hiatari Ryoukou!
42.758 5 94 Đủ bộ

Hiatari Ryoukou!

Truyện tranh Plus +1
2.379 6 14 Đủ bộ

Plus +1

Truyện tranh Abase the ace
2.279 2 21 Đủ bộ

Abase the ace

Truyện tranh Niji Iro Tougarashi
22.426 1 46

Niji Iro Tougarashi

Truyện tranh Hiatari Ryoukou! (Hoa nắng)
50.469 7 109 Đủ bộ

Hiatari Ryoukou! (Hoa nắng)

Truyện tranh Over Fence
2.539 3 12

Over Fence

Truyện tranh Oira Houkago Wakadaishou
4.509 2 21 Đủ bộ

Oira Houkago Wakadaishou

Truyện tranh Nine
45.083 6 80 Đủ bộ

Nine

Truyện tranh Tuyển Tập Mitsuru Adachi
8.773 1 20 Đủ bộ

Tuyển Tập Mitsuru Adachi

Truyện tranh Miyuki
235.450 26 241 Đủ bộ

Miyuki

Truyện tranh Itsumo Misora
120.567 5 167 Đủ bộ

Itsumo Misora

Truyện tranh Jinbe
16.719 2 30 Đủ bộ

Jinbe

Truyện tranh Idol A
10.434 3 43 Đủ bộ

Idol A

Truyện tranh Hirahira-kun Seishun Jingi
5.426 2 16 Đủ bộ

Hirahira-kun Seishun Jingi

Truyện tranh Ace of Hearts
3.735 2 13 Đủ bộ

Ace of Hearts