Truyện tác giả DC Comics

Truyện tranh Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch
14.055 17 86

Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch

Truyện tranh Batman - Ninja Rùa
3.044 12 39

Batman - Ninja Rùa

Truyện tranh All-Star Batman | Người Dơi: Tinh Anh Quy Tụ
1.806 5 20

All-Star Batman | Người Dơi: Tinh Anh Quy Tụ

Truyện tranh Batman - Trước Ngày Hôn Lễ | Preludes to the Wedding
5.728 16 50

Batman - Trước Ngày Hôn Lễ | Preludes to the Wedding

Truyện tranh Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên
4.818 6 61

Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên

Truyện tranh [N52] The Flash
2.619 7 11

[N52] The Flash

Truyện tranh Cyborg
4.332 5 14

Cyborg

Truyện tranh Batman - The Dark Prince Charming
1.010 4 15

Batman - The Dark Prince Charming

Truyện tranh The Wild Storm (2017)
406 1 3

The Wild Storm (2017)

Truyện tranh The Flash (2016)
7.955 2 16

The Flash (2016)

Truyện tranh The Flintstones (2016)
1.455 1 6

The Flintstones (2016)

Truyện tranh The Joker 2008 HC - ComicVN Remake ver
1.978 2 11

The Joker 2008 HC - ComicVN Remake ver

Truyện tranh Constantine 2013
1.935 2 7

Constantine 2013

Truyện tranh World of Warcraft - Lời nguyền của Worgen | Curse of the Worgen
2.117 5 14

World of Warcraft - Lời nguyền của Worgen | Curse of the Worgen

Truyện tranh The Flash - The Dastardly Death of the Rogues
1.485 4 5

The Flash - The Dastardly Death of the Rogues

Truyện tranh Grayson
1.445 1 3

Grayson

Truyện tranh Gotham Academy
2.585 2 12

Gotham Academy

Truyện tranh Wonder Woman (2016)
2.683 1 8

Wonder Woman (2016)

Truyện tranh iZombie
3.167 1 6

iZombie

Truyện tranh DEATHSTROKE
4.065 1 10

DEATHSTROKE

Truyện tranh Batman
16.789 2 38

Batman

Truyện tranh The Final Days of Superman
2.001 0 7

The Final Days of Superman

Truyện tranh Titans (2016)
529 1 4

Titans (2016)

Truyện tranh BATMAN: GATES OF GOTHAM
1.252 1 8

BATMAN: GATES OF GOTHAM

Truyện tranh Aquaman
20.704 1 51 Đủ bộ

Aquaman

Truyện tranh Superman: Doomed
10.187 4 17

Superman: Doomed

Truyện tranh New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử
2.073 2 9

New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử

Truyện tranh Lex Luthor: Man of Steel 2010 (Luthor)
2.179 2 5

Lex Luthor: Man of Steel 2010 (Luthor)

Truyện tranh DC Universe - Rebirth
6.500 1 18

DC Universe - Rebirth

Truyện tranh Superman - Secret Origin
2.573 1 9

Superman - Secret Origin

Truyện tranh CONSTANTINE
2.232 1 6

CONSTANTINE

Truyện tranh Green Lantern/new Gods: Godhead
6.804 1 12

Green Lantern/new Gods: Godhead

Truyện tranh The New 52: Futures End
23.015 1 27

The New 52: Futures End

Truyện tranh Justice League
53.230 4 94 Đủ bộ

Justice League

Truyện tranh The Omega Men
1.654 1 5

The Omega Men

Truyện tranh Justice
1.421 1 4

Justice