Nếu web load chậm hoặc không truy cập được thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện tác giả DC comics

Tất cả thể loại truyện tranh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch
7.708 13 62

Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch

Truyện tranh Batman - Ninja Rùa
1.514 12 26

Batman - Ninja Rùa

Truyện tranh All-Star Batman | Người Dơi: Tinh Anh Quy Tụ
925 4 8

All-Star Batman | Người Dơi: Tinh Anh Quy Tụ

Truyện tranh Batman - Trước Ngày Hôn Lễ | Preludes to the Wedding
3.057 11 26

Batman - Trước Ngày Hôn Lễ | Preludes to the Wedding

Truyện tranh Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên
2.816 5 46

Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên

Truyện tranh [N52] The Flash
1.674 5 7

[N52] The Flash

Truyện tranh Cyborg
3.140 5 8

Cyborg

Truyện tranh Batman - The Dark Prince Charming
560 3 8

Batman - The Dark Prince Charming

Truyện tranh The Wild Storm (2017)
205 0 0

The Wild Storm (2017)

Truyện tranh The Flash (2016)
4.475 0 7

The Flash (2016)

Truyện tranh The Flintstones (2016)
783 0 1

The Flintstones (2016)

Truyện tranh The Joker 2008 HC - ComicVN Remake ver
952 0 2

The Joker 2008 HC - ComicVN Remake ver

Truyện tranh Constantine 2013
1.064 0 1

Constantine 2013

Truyện tranh World of Warcraft - Lời nguyền của Worgen | Curse of the Worgen
1.195 4 4

World of Warcraft - Lời nguyền của Worgen | Curse of the Worgen

Truyện tranh The Flash - The Dastardly Death of the Rogues
799 0 1

The Flash - The Dastardly Death of the Rogues

Truyện tranh Grayson
719 0 1

Grayson

Truyện tranh Gotham Academy
1.205 1 3

Gotham Academy

Truyện tranh Wonder Woman (2016)
1.251 0 2

Wonder Woman (2016)

Truyện tranh iZombie
1.794 0 1

iZombie

Truyện tranh DEATHSTROKE
2.195 0 3

DEATHSTROKE

Truyện tranh Batman
6.729 0 7

Batman

Truyện tranh The Final Days of Superman
915 0 1

The Final Days of Superman

Truyện tranh Titans (2016)
275 0 1

Titans (2016)

Truyện tranh BATMAN: GATES OF GOTHAM
549 0 3

BATMAN: GATES OF GOTHAM

Truyện tranh Aquaman
11.571 0 21 Đủ bộ

Aquaman

Truyện tranh Superman: Doomed
5.494 1 6

Superman: Doomed

Truyện tranh New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử
1.313 0 2

New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử

Truyện tranh Lex Luthor: Man of Steel 2010 (Luthor)
1.039 0 0

Lex Luthor: Man of Steel 2010 (Luthor)

Truyện tranh DC Universe - Rebirth
3.139 0 7

DC Universe - Rebirth

Truyện tranh Superman - Secret Origin
1.180 0 1

Superman - Secret Origin

Truyện tranh CONSTANTINE
799 0 2

CONSTANTINE

Truyện tranh Green Lantern/new Gods: Godhead
2.338 0 4

Green Lantern/new Gods: Godhead

Truyện tranh The New 52: Futures End
12.342 0 9

The New 52: Futures End

Truyện tranh Justice League
23.356 3 25 Đủ bộ

Justice League

Truyện tranh The Omega Men
791 0 0

The Omega Men

Truyện tranh Justice
742 0 2

Justice

loadingĐang xử lý