Nếu web load chậm hoặc bị QUẢNG CÁO CHE thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện tác giả DC comics

Tất cả thể loại truyện tranh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh [N52] The Flash
1.230 4 3

[N52] The Flash

Truyện tranh Cyborg
2.789 5 19

Cyborg

Truyện tranh Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch
2.350 5 8

Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch

Truyện tranh Batman - The Dark Prince Charming
454 3 5

Batman - The Dark Prince Charming

Truyện tranh Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên
441 0 3

Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên

Truyện tranh The Wild Storm (2017)
177 0 0

The Wild Storm (2017)

Truyện tranh The Flash (2016)
3.756 0 3

The Flash (2016)

Truyện tranh The Flintstones (2016)
565 0 0

The Flintstones (2016)

Truyện tranh The Joker 2008 HC - ComicVN Remake ver
803 0 2

The Joker 2008 HC - ComicVN Remake ver

Truyện tranh Constantine 2013
805 0 3

Constantine 2013

Truyện tranh World of Warcraft - Lời nguyền của Worgen | Curse of the Worgen
959 1 3

World of Warcraft - Lời nguyền của Worgen | Curse of the Worgen

Truyện tranh The Flash - The Dastardly Death of the Rogues
668 0 1

The Flash - The Dastardly Death of the Rogues

Truyện tranh Grayson
617 0 1

Grayson

Truyện tranh GOTHAM ACADEMY
962 1 2

GOTHAM ACADEMY

Truyện tranh Wonder Woman (2016)
1.059 0 2

Wonder Woman (2016)

Truyện tranh iZombie
1.574 0 1

iZombie

Truyện tranh DEATHSTROKE
1.810 0 0

DEATHSTROKE

Truyện tranh Batman
4.854 0 4

Batman

Truyện tranh The Final Days of Superman
701 0 1

The Final Days of Superman

Truyện tranh Titans (2016)
218 0 1

Titans (2016)

Truyện tranh BATMAN: GATES OF GOTHAM
433 0 1

BATMAN: GATES OF GOTHAM

Truyện tranh Aquaman
7.782 0 9 Đủ bộ

Aquaman

Truyện tranh Superman: Doomed
4.489 0 2

Superman: Doomed

Truyện tranh New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử
1.130 0 1

New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử

Truyện tranh Lex Luthor: Man of Steel 2010 (Luthor)
855 0 0

Lex Luthor: Man of Steel 2010 (Luthor)

Truyện tranh DC Universe - Rebirth
2.401 0 3

DC Universe - Rebirth

Truyện tranh Superman - Secret Origin
1.018 0 0

Superman - Secret Origin

Truyện tranh CONSTANTINE
571 0 0

CONSTANTINE

Truyện tranh Green Lantern/new Gods: Godhead
1.880 0 2

Green Lantern/new Gods: Godhead

Truyện tranh The New 52: Futures End
8.987 0 5

The New 52: Futures End

Truyện tranh Justice League
17.524 3 11 Đủ bộ

Justice League

Truyện tranh The Omega Men
654 0 0

The Omega Men

Truyện tranh Justice
651 0 1

Justice

Truyện tranh LARFLEEZE
456 0 1

LARFLEEZE

Truyện tranh World of Warcraft (2007)
4.754 0 5

World of Warcraft (2007)

Truyện tranh STARFIRE
1.058 0 1

STARFIRE

loadingĐang xử lý