Bạn nào đang xem BỊ CHUYỂN SANG TRANG KHÁC hoặc BỊ LỖI ẢNH KO LOAD ĐƯỢC thì xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện tác giả DC comics

Tất cả thể loại truyện tranh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch
4.532 8

Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch

Truyện tranh Batman - The Dark Prince Charming
3.358 3

Batman - The Dark Prince Charming

Truyện tranh Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên
3.352 4

Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên

Truyện tranh The Wild Storm (2017)
3.161 0

The Wild Storm (2017)

Truyện tranh The Flash (2016)
6.203 4

The Flash (2016)

Truyện tranh The Flintstones (2016)
3.455 0

The Flintstones (2016)

Truyện tranh The Joker 2008 HC - ComicVN Remake ver
3.709 3

The Joker 2008 HC - ComicVN Remake ver

Truyện tranh Constantine 2013
3.670 3

Constantine 2013

Truyện tranh World of Warcraft - Lời nguyền của Worgen | Curse of the Worgen
3.767 5

World of Warcraft - Lời nguyền của Worgen | Curse of the Worgen

Truyện tranh The Flash - The Dastardly Death of the Rogues
3.585 1

The Flash - The Dastardly Death of the Rogues

Truyện tranh Grayson
3.517 1

Grayson

Truyện tranh GOTHAM ACADEMY
3.798 1

GOTHAM ACADEMY

Truyện tranh Wonder Woman (2016)
3.843 1

Wonder Woman (2016)

Truyện tranh iZombie
4.439 1

iZombie

Truyện tranh DEATHSTROKE
4.545 2

DEATHSTROKE

Truyện tranh Batman
6.649 4

Batman

Truyện tranh The Final Days of Superman
3.585 1

The Final Days of Superman

Truyện tranh Titans (2016)
3.181 1

Titans (2016)

Truyện tranh BATMAN: GATES OF GOTHAM
3.367 1

BATMAN: GATES OF GOTHAM

Truyện tranh Aquaman
9.603 7 Đủ bộ

Aquaman

Truyện tranh Superman: Doomed
6.888 5

Superman: Doomed

Truyện tranh New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử
3.979 3

New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử

Truyện tranh Lex Luthor: Man of Steel 2010 (Luthor)
3.652 0

Lex Luthor: Man of Steel 2010 (Luthor)

Truyện tranh DC Universe - Rebirth
4.807 2

DC Universe - Rebirth

Truyện tranh Superman - Secret Origin
3.884 0

Superman - Secret Origin

Truyện tranh CONSTANTINE
3.477 0

CONSTANTINE

Truyện tranh Green Lantern/new Gods: Godhead
4.519 1

Green Lantern/new Gods: Godhead

Truyện tranh The New 52: Futures End
9.245 3

The New 52: Futures End

Truyện tranh Justice League
16.890 6 Đủ bộ

Justice League

Truyện tranh The Omega Men
3.603 0

The Omega Men

Truyện tranh Justice
3.588 1

Justice

Truyện tranh LARFLEEZE
3.398 0

LARFLEEZE

Truyện tranh World of Warcraft (2007)
7.214 5

World of Warcraft (2007)

Truyện tranh STARFIRE
3.870 0

STARFIRE

Truyện tranh Suicide Squad - N52
3.667 0

Suicide Squad - N52

Truyện tranh SUICIDE SQUAD
5.384 3

SUICIDE SQUAD

loadingĐang xử lý