Nếu web load chậm hoặc không truy cập được thì có thể xem tạm tại TruyenChon.com

Truyện tác giả DC comics

Tất cả thể loại truyện tranh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh [N52] The Flash
1.466 5 4

[N52] The Flash

Truyện tranh Cyborg
2.966 5 17

Cyborg

Truyện tranh Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch
2.674 6 10

Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch

Truyện tranh Batman - The Dark Prince Charming
517 3 8

Batman - The Dark Prince Charming

Truyện tranh Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên
508 0 4

Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên

Truyện tranh The Wild Storm (2017)
190 0 0

The Wild Storm (2017)

Truyện tranh The Flash (2016)
4.096 0 4

The Flash (2016)

Truyện tranh The Flintstones (2016)
723 0 0

The Flintstones (2016)

Truyện tranh The Joker 2008 HC - ComicVN Remake ver
875 0 2

The Joker 2008 HC - ComicVN Remake ver

Truyện tranh Constantine 2013
897 0 1

Constantine 2013

Truyện tranh World of Warcraft - Lời nguyền của Worgen | Curse of the Worgen
1.081 2 4

World of Warcraft - Lời nguyền của Worgen | Curse of the Worgen

Truyện tranh The Flash - The Dastardly Death of the Rogues
745 0 1

The Flash - The Dastardly Death of the Rogues

Truyện tranh Grayson
671 0 1

Grayson

Truyện tranh Gotham Academy
1.067 1 2

Gotham Academy

Truyện tranh Wonder Woman (2016)
1.142 0 1

Wonder Woman (2016)

Truyện tranh iZombie
1.705 0 2

iZombie

Truyện tranh DEATHSTROKE
1.985 0 1

DEATHSTROKE

Truyện tranh Batman
5.784 0 8

Batman

Truyện tranh The Final Days of Superman
804 0 1

The Final Days of Superman

Truyện tranh Titans (2016)
246 0 1

Titans (2016)

Truyện tranh BATMAN: GATES OF GOTHAM
503 0 1

BATMAN: GATES OF GOTHAM

Truyện tranh Aquaman
8.774 0 13 Đủ bộ

Aquaman

Truyện tranh Superman: Doomed
5.004 1 6

Superman: Doomed

Truyện tranh New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử
1.234 0 2

New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử

Truyện tranh Lex Luthor: Man of Steel 2010 (Luthor)
959 0 0

Lex Luthor: Man of Steel 2010 (Luthor)

Truyện tranh DC Universe - Rebirth
2.749 0 6

DC Universe - Rebirth

Truyện tranh Superman - Secret Origin
1.097 0 1

Superman - Secret Origin

Truyện tranh CONSTANTINE
657 0 1

CONSTANTINE

Truyện tranh Green Lantern/new Gods: Godhead
2.117 0 3

Green Lantern/new Gods: Godhead

Truyện tranh The New 52: Futures End
10.863 0 15

The New 52: Futures End

Truyện tranh Justice League
20.212 3 20 Đủ bộ

Justice League

Truyện tranh The Omega Men
712 0 0

The Omega Men

Truyện tranh Justice
710 0 1

Justice

Truyện tranh LARFLEEZE
518 0 1

LARFLEEZE

Truyện tranh World of Warcraft (2007)
5.157 0 5

World of Warcraft (2007)

Truyện tranh STARFIRE
1.145 0 1

STARFIRE

loadingĐang xử lý